Enforce Tac 2021 - NOVUMM 2021/004N

Enforce Tac 2021 - mezinárodní veletrh se zaměřením na obranný/bezpečnostní průmysl- zbraně, komponenty zbrojního průmyslu, munice a střelivo, zabezpečení zbraní a komunikační a informační technologie:

 • mezinárodní veletrh se zaměřením na bezpečnost a obranu
 • mezi dominující zájmové sektory patří zbraně, komponenty zbrojního průmyslu, munice a střelivo, zabezpečení zbraní a komunikační a informační technologie
 • veletrh doprovází odborné konference zaměřené na potřeby bezpečnostních odborníků z řad policie, soudnictví, pohraniční policie, celníků, vojenské policie a ozbrojených sil.
 • veletrh EnforceTac vznikl z obdobného veletrhu IWA OutdoorClassics a každoročně se těší vzrůstající oblibě a zájmu mezinárodních aktérů

Enforce Tac 2021 byl zařazen mezi podporované akce v rámci projektu NOVUMM spolufinancovaného z OP PIK:

 • na účast může firma čerpat podporu až do výše 80 000 Kč (povinná participace firmy je 50 % nákladů)
 • podpora je poskytována malým a středním českým podnikům (do 250 zaměstnanců) se sídlem, případně provozovnou mimo Prahu
 • účast na veletrhu je podpořena při účasti minimálně 5 firem, z toho alespoň 3 firem na společné expozici

2 možnosti prezentace:

 

1) Účast v rámci společné české expozice CzechTrade

 • účast na společném stánku CzechTrade a dalších českých firem; pronájem plochy, registraci a technické přípojky zajišťuje CzechTrade, výstavbu expozice si firma u společného realizátora hradí sama
 • využití společné propagace českého stánku, doprovodných akcí a zázemí s kuchyňkou
 • jednotný vzhled expozice

2) Samostatná účast s dotací

 • po naplnění společné expozice je možné podpořit samostatné vystavovatele na individuálních stáncích
 • firma zajistí fakturaci plochy, registrace a technických přípojek na CzechTrade, výstavbu expozice si realizuje sama
 • libovolné umístění a grafika stánku
Termín: 10. 3. 2021 - 11. 3. 2021
Druh akce: Veletrh NOVUMM
Místo konání: Norimberk, Německo
Oborová specializace: Obranný průmysl
Teritoriální zaměření: Německo
Cena: Kontaktujte organizačního garanta akce
Stav akce: Hlaste se

Organizační garant

Ing. Jarošová Jitka
Ing. Jitka Jarošová
Manažerka aktivity pro projekt "NOVUMM" financovaný z OP PIK
jitka.jarosova@czechtrade.cz T: +420 224 907 538
M: +420 724 950 702