Expo Eléctrica 2020 - NOVUMM KET 2020/034K - odloženo

Veletrh Expo Eléctrica 2020, Mexico City, je mezinárodní veletrh zaměřený na oblast elektroinstalačních materiálů, zabezpečení a automatizaci budov, včetně osvětlovací techniky. V rámci veletrhu budou probíhat specializované konference a vzdělávací programy. Více informací zde: https://expoelectrica.com.mx/En/ 

 

Veletrh byl odložen na prozatím neznámý nový termín.

 

Expo Eléctrica 2020 byl zařazen mezi podporované akce v rámci projektu NOVUMM KET spolufinancovaného z OP PIK:

  • na účast může firma čerpat podporu až do výše 90 000 Kč (povinná participace firmy je 30 % nákladů)
  • podpora je poskytována malým a středním českým podnikům (do 250 zaměstnanců) se sídlem, případně provozovnou mimo Prahu
  • účast na veletrhu je podpořena při účasti minimálně 5 firem, přičemž min. 3 na společné expozici

2 možnosti prezentace:

1) Účast v rámci společné české expozice CzechTrade

  • účast na společném stánku CzechTrade a dalších českých firem; pronájem plochy, registraci a technické přípojky zajišťuje CzechTrade, výstavbu expozice si firma u společného realizátora hradí sama
  • využití společné propagace českého stánku, doprovodných akcí a zázemí s kuchyňkou
  • jednotný vzhled expozice

2) Samostatná účast s dotací

  • po naplnění společné expozice je možné podpořit samostatné vystavovatele na individuálních stáncích
  • firma zajistí fakturaci plochy, registrace a technických přípojek na CzechTrade, výstavbu expozice si realizuje sama
  • libovolné umístění a grafika stánku

Více informací o projektu NOVUMM KET včetně dokumentů ke stažení naleznete na webu CzechTrade - https://www.czechtrade.cz/programy-eu/oppik/novumm-ket

Termín: 2. 6. 2020 - 4. 6. 2020
Druh akce: Veletrh NOVUMM KET
Místo konání: Mexico City, Mexiko
Oborová specializace: Elektronika a elektrotechnika
Teritoriální zaměření: Mexiko
Cena: Kontaktujte organizačního garanta akce
Stav akce: Akce již proběhla

Organizační garant

Ing. Daníková Dominika
Ing. Dominika Daníková
Manažerka aktivity pro projekt "NOVUMM KET" financovaný z OP PIK
dominika.danikova@czechtrade.cz T: +420 224 907 526
M: +420 727 847 536