EXPOMEDICAL Buenos Aires 2017

Agentura CzechTrade zve české firmy ke společné účasti na prestižním mezinárodním veletrhu EXPOMEDICAL 2017.

Naším cílem je podpořit firmy v jejich pronikání na zahraniční trhy, proto kromě příprav společné expozice, nabízíme také sérii doprovodných služeb. Patří sem např. oslovení argentinských potenciálních partnerů s cílem podchytit jejich zájem o setkání na veletrhu, osobní asistence během veletrhu nebo aktivní účast při jednáních s vašimi obchodními partnery.

Podpora českého exportu v oblasti výrobků, zařízení, služeb a technologií pro zdravotnictví, umožní prezentaci těm českým firmám, které samostatnou expozici neplánují. Díky akvizičním službám zahraniční kanceláře agentury CzechTrade navštěvují společný stánek potenciální obchodní partneři a obecně zájemci o spolupráci s českými dodavateli, což představuje přidanou hodnotu pro klienta a zvýšení šancí na úspěšný vývoz.

 • Veletrh EXPOMEDICAL je každoročně pořádaným veletrhem s 15letou tradicí, který je největší událostí v oblasti zdravotnictví ve španělsky mluvících zemích v Jižní Americe.
 • Veletrh ročně představí cca. 250 vystavovatelů z oblasti výroby, zařízení, služeb a technologií pro zdravotnický sektor.
 • Současně s veletrhem bude probíhat 16. nemocniční školení.
 • 300 odborníků bude přednášet pro více než 5000 zájemců.

ZAMĚŘENÍ VELETRHU

ExpoMedical pravidelně navštíví zhruba 15.000 návštěvníků z odborné veřejnosti. Účastní se distributoři, dovozci, velkoobchodníci, obchodníci, výrobci, vedoucí nákupu, odborníci a manažeři argentinských i latinskoamerických nemocnic, klinik, léčebných ústavů, domovů důchodců, ordinací a laboratoří a další profesionálové z oboru, kteří rozhodují či ovlivňují rozhodnutí o koupi zařízení pro zdravotnická zařízení.

Mezinárodního mnohooborového veletrhu se zúčastní představitelé 20 zemí. Představená bude nejmodernější technologie, zboží a zařízení latinskoamerických, evropských, asijských zemí a USA.

PROFIL VYSTAVOVATELŮ A ZASTOUPENÉ OBORY

 • Zdravotnická zařízení pro nemocnice
 • Zdravotnický materiál na jedno použití
 • Sterilizační zařízení a sterilizační služby
 • Elektro zdravotnictví
 • Zařízení a zboží pro diagnózu
 • Zboží a služby pro nemocniční inženýřství, projektování/ stavebnictví
 • Transport pro záchrannou službu
 • Výrobky a služby pro nemocniční ubytování
 • Uniformy
 • Zařízení pro lékárny a laboratoře
 • IT pro zdravotnictví a pro zdravotnickou správu
 • Komunikace
 • Ortopedické a fyzioterapeutické pomůcky 
 • Pomůcky a služby pro handicapované
 • Domácí péče (Home Care)
 • Zubařská zařízení
 • Nábytek a příslušenství
 • Zdravotnická pojištění
 • Služby pro léčebné ústavy
 • Obrazovky
 • Chirurgická zařízení
 • Laboratorní zařízení

PROFIL NÁVŠTĚVNÍKŮ:

 • Distributoři
 • Dovozci
 • Velkoobchodníci
 • Obchodníci
 • Výrobci
 • Odborníci
 • Manažeři zdravotnických zařízení (nemocnic klinik, ordinací, léčebných ústavů, domovů důchodců, ordinací a laboratoří)
 • Další profesionálové z oboru

POTENCIÁL ZDRAVOTNICKÉHO SEKTORU V ARGENTINĚ

V Argentině existuje celkem 21.095 zdravotnických zařízení, z nichž 23% je hospitalizačního charakteru. Předpokládaný počet lůžek na obyvatele je 4,5/1000 obyvatel (rok 2012, MMF).

Vzhledem k růstu populace by poměr lůžek na obybatele měl klesat na 3,8/ 1000 obyvatel, což představuje investiční potenciál vycházehjící ze snahy tento poměr vyrovnávat rozšiřováním kapacit (do roku 2025 se počítá s rozšířením kapacity na 213.644 lůžek, aby se udržela zmiňovaná relace 4,5 postele/1000 obyvatel). S rozšířováním kapacit nemocnic se pojí i další investice do dalšího nemocničního a zdravotnického materiálu. Argentina v posledních letech předchozí vlády měla problém i s některými základními materiály ve zdravotnictví a bude se tento nedostatek snažit napravit. Stejně jako ve zbytku Latinské Ameriky, je i pro argentinskou novou vládu sektor zdravotnictví jeden z prioritních. Nové reformy, zejména v oblasti dovozů (usnaděnní získání dovozních licencí, sjedníocení kurzu vůči USD, zjenoddušování reguilačních nařízení…) a snaha usnadnění přístupu na argentinský trh jsou příležitosti, které by měly české firmy pozorně sledovat a být připraveny na efektivní vstup do tamného teritoria.

ČESKÝM FIRMÁM NABÍZÍME KOMPLEXNÍ SERVIS PŘÍPRAVY A REALIZACE OSOBNÍ ÚČASTI NEBO KATALOGOVÉ PREZENTACE VE SPOLEČNÉ EXPOZICI S ŘADOU DOPROVODNÝCH ASISTENČNÍCH SLUŽEB

KATALOGOVÁ PREZENTACE

 • Vaše firma zašle na naši kancelář BA v São Paulu své prezentační materiály ve ŠJ (případně AJ) v předem domluveném množství a termínu (upřesníme Vám přímo ve finální nabídce)
 • Vaše materiály budou během veletrhu selektivně rozdistribuovány vytipovaným zájemcům – potenciálním partnerům nebo klientům (sami se budete podílet na výběru subjektů, kterým mají být materiály předány, určíte dle seznamu vystavovatelů, případně doporučíte další subjekty)
 • Zveřejníme Vaše logo (nebo název firmy) a informace o Vaší firmě na webových stránkách naší kanceláře a v katalogu vystavovatelů na veletrhu
 • S případnými zájemci sjednáme obchodní jednání pracovníků CZECHTRADE BA
 • Výstupem této služby pro Vaši firmu po skončení veletrhu bude individuální závěrečná zpráva včetně uvedení všech získaných, relevantních kontaktů na zájemce o konkrétní produkty a doplnění dostupných základních informací o nich plus doporučení konkrétních kroků dalšího postupu
 • Cena: CZK 30.000 + DPH

KATALOGOVÁ PREZENTACE S OSOBNÍ ÚČASTÍ

 • Osobní účast zástupce Vaší firmy na stánku za účelem osobní prezentace a vedení jednání s potenciálními partnery
 • Asistence pracovníků Zahraniční kanceláře v BA při jednáních v rámci veletrhu
 • Logistika (doporučení hotelu, další užitečné informace)
 • Zástupci ZK BA budou svou osobní asistencí na stánku připraveni přispět ke komplexnějšímu poznání místního podnikatelského prostředí
 • Výsledkem této služby pro Vaši firmu bude podrobnější prezentace Vaší společnosti (vytvořený profil ve španělštině, osobní prezentace Vaším obchodníkem)
 • Cena: CZK 60.000 + DPH

DOPLŇKOVÁ ASISTENCE K ÚČASTI NA VELETRHU

 • Zahrnuto v ceně
 • Jedná se o nadstavbové služby, které zahrnují asistenci před veletrhem a po něm. Zahrnují:
 • Individuální vyhledání potenciálních partnerů v Argentině z různých informačních zdrojů podle Vámi zadaného profilu (jedna cílová skupina)
 • Telefonické oslovení firem, zjištění relevantní kontaktní osoby, představení Vaší společnosti a produktů, ověření zájmu o osobní jednání s pozváním na stánek
 • Kontaktování oborových asociací a přízvání na stánek
 • Celní simulace
 • Udržování kontaktů navázaných na akci (zaslání děkovného dopisu, upřesnění konkrétních požadavků a projektů po skončení akce atp.)
 • platí pro vyhledání a oslovení cca. 20 firem, po dohodě lze rozsah služby individuálně upravit a případně rozšířit i jako placenou doplňkovou službu

DOPLŇKOVÁ ASISTENCE NAD RÁMEC VELETRHU

 • Jedná se o nadstavbové služby, které zahrnují asistenci v době před, během i po veletrhu. A to:
 • Cesty za klienty mimo Buenos Aires, doprovod a asistence reprezentanta ZK BA
 • Další služby dle domluvy s kanceláří ZK BA v São Paulu
 • Cena služby: dle dohody

Podrobnosti ke společné prezentaci na veletrhu EXPOMEDICAL 2017 najdete v přiložené pozvánce.
Rádi zodpovíme veškeré vaše dotazy týkající se forem prezentace, doprovodných služeb, vhodnosti veletrhu pro váš výrobek/službu nebo poradíme, jak se nejlépe na veletrh připravit.
Přihlášku prosím zašlete gestorovi akce do 31.5.2017.

Termín: 27. 9. 2017 - 29. 9. 2017
Druh akce: Veletrh
Místo konání: Buenos Aires, Argentina
Oborová specializace: Elektronika a elektrotechnika
Software a ICT služby
Chemický a farmaceutický průmysl
Zdravotnická technika
Služby
Teritoriální zaměření: Argentina
Cena: Kontaktujte organizačního garanta akce
Stav akce: Hlaste se

Organizační garant

PhDr. Dohnalová Adriana
PhDr. Adriana Dohnalová
Exportní konzultant - senior
adriana.dohnalova@czechtrade.cz T: +420 224 907 544
M: +420 724 966 504

Odborný garant

CzechTrade Buenos Aires

Ing. Zmrzlík Marek
Ing. Marek Zmrzlík
Vedoucí zahraniční kanceláře
marek.zmrzlik@czechtrade.cz T: +551137987227
M: +5511993330777