EXPOMIN 2023 - NOVUMM 2023/012N

EXPOMIN 2023


24.4. - 27.4.2023

Největší mezinárodní setkání v Latinské Americe věnované těžebnímu sektoru, Expomin 2023, se bude konat mezi 24. a 27. dubnem 2023 na novém výstavišti „Parque Fisa“.

XVII. mezinárodní hornická výstava a kongres nabízí rozsáhlý program aktivit s aktivní účastí těžařských společností, dodavatelů vysokých technologických kapacit, start-upů a klíčových institucí, které jsou součástí těžebního ekosystému. Chile si udržuje velkou přitažlivost pro těžební projekty, patří mezi 10 zemí, které koncentrují největší investice do těžebního průzkumu.


Veletrh byl zařazen mezi podporované akce v rámci projektu NOVUMM spolufinancovaného z OP PIK – program Marketing https://www.czechtrade.cz/sluzby/programy-eu/oppik/novumm  (více informací + přihláška)

- na veletrh je možné čerpat z projektu podporu až do výše 80 000 Kč, firma se participuje min. 30 % výdajů

- podpora je poskytována malým a středním podnikům se sídlem v ČR mimo hl. m. Prahy, případně s provozovnou mimo Prahu

- veletrh je podpořen při účasti minimálně 5 firem na společné expozici


2 možnosti prezentace:

1) Účast v rámci společné české expozice CzechTrade

  • účast na společném stánku CzechTrade a dalších českých firem, společné zázemí, pronájem plochy, registraci a technické přípojky zajišťuje přímo CzechTrade jako podporu malým a středním podnikům (max. 80 000 Kč), výstavbu expozice si firma hradí sama – expozici staví společný dodavatel
  • využití společné propagace českého stánku a zázemí s kuchyňkou
  • jednotný vzhled expozice

2) Samostatná účast s dotací

  • při splnění podmínky, že se 5 firem účastní společného stánku (viz výše), je možné podpořit samostatné vystavovatele na individuálních stáncích
  • je nutné si zajistit fakturaci plochy a dalších služeb ze strany veletržní správy přímo na CzechTrade, který je za firmu uhradí. Nelze však zasílat finanční prostředky přímo na účastníka po uhrazení plochy firmou!
  • umístění stánku si firma určí sama, stejně tak jeho vzhled, vše si zajišťuje přímo firma ať už u veletržní správy, tak u svého dodavatele

Kontaktní osoba za CzechTrade: 


Jaroslava Pacáková

jaroslava.pacakova@czechtrade.cz

224 907 545
Termín: 24. 4. 2023 - 27. 4. 2023
Druh akce: Veletrh NOVUMM
Místo konání: Santíago de Chile, Chile
Oborová specializace: Nerostné suroviny a polotovary
Teritoriální zaměření: Chile
Cena: Kontaktujte organizačního garanta akce
Stav akce: Hlaste se

Organizační garant

Ing. Pacáková Jaroslava
Ing. Jaroslava Pacáková
projektová manažerka pro projekt "NOVUMM" financovaný z OP PIK
jaroslava.pacakova@czechtrade.cz T: +420 224 907 545
M: +420 724 966 507