FIHAV 2018 - NOVUMM 2018/086N

FIHAV 2018

  • výstaviště Expocuba, Havana, Kuba
  • mezinárodní veletrh se všeobecným zaměřením
  • 29. 10. - 2. 11. 2018
  • http://www.feriahavana.com

Mezinárodní veletrh s multioborovým zaměřením, zejména zdravotnictví, strojírenství, zemědělství a spotřební průmysl, akce se koná každoročně již od roku 1983, výstavní plocha ročníku 2017 byla 27 000 m2, účastnilo se 3 800 vystavovatelů a akci navštívilo 150 000 návštěvníků.

 

FIHAV 2018 byl zařazen mezi podporované akce v rámci projektu NOVUMM spolufinancovaného z OP PIK – program Marketing https://www.czechtrade.cz/programy-eu/oppik/novumm (více informací + přihláška).

 

Na veletrh je možné čerpat z projektu podporu až do výše 80 000 Kč, firma se participuje min. 30 % výdajů

- podpora je poskytována malým a středním podnikům se sídlem v ČR mimo hl. m. Prahy, případně s provozovnou mimo Prahu

- veletrh je podpořen při účasti minimálně 5 firem na společné expozici

 

2 možnosti prezentace:

1) Účast v rámci společné české expozice CzechTrade

  • účast na společném stánku CzechTrade a dalších českých firem, společné zázemí, pronájem plochy, registraci a technické přípojky zajišťuje přímo CzechTrade jako podporu malým a středním podnikům (max. 80 000 Kč), výstavbu expozice si firma hradí sama – expozici staví společný dodavatel – ZEPHYR, s.r.o., kontakt Jakub Šalom, jakub.salom@zephyr.cz, tel. 234 633 152
  • využití společné propagace českého stánku a zázemí s kuchyňkou
  • jednotný vzhled expozice

2) Samostatná účast s dotací

  • při splnění podmínky, že se 5 firem účastní společného stánku (viz výše), je možné podpořit samostatné vystavovatele na individuálních stáncích
  • je nutné si zajistit fakturaci plochy a dalších služeb ze strany veletržní správy přímo na CzechTrade, který je za firmu uhradí. Nelze však zasílat finanční prostředky přímo na účastníka po uhrazení plochy firmou!
  • umístění stánku si firma určí sama, stejně tak jeho vzhled, vše si zajišťuje přímo firma ať už u veletržní správy, tak u svého dodavatele

Kontakt a přihlášení: Ing. Jana Jíchová – projektová manažerka projektu NOVUMM, jana.jichova@czechtrade.cz, + 420 224 907 528

Termín: 29. 10. 2018 - 2. 11. 2018
Druh akce: Veletrh NOVUMM
Místo konání: Pabexpo Exhibition Complex, Havana, Cuba, Havana, Kuba
Oborová specializace: Ostatní
Teritoriální zaměření: Kuba
Cena: Kontaktujte organizačního garanta akce
Stav akce: Hlaste se

Organizační garant

Ing. Jíchová Jana
Ing. Jana Jíchová
Projektová manažerka pro projekt „NOVUMM“ financovaný z OP PIK
jana.jichova@czechtrade.cz T: +420224907528
M: +420724863411