GLOBAL INDUSTRIE 2019 - NOVUMM 2019/007N

GLOBAL INDUSTRIE 2019

  • mezinárodní akce propojující 4 veletrhy - MIDEST, SMART INDUSTRIES, INDUSTRIE, a TOLEXPO
  • 5. - 8. 3. 2019 http://www.global-industrie.com/en/, výstaviště EUREXPO, Lyon, Francie
  • v nabídce veletrhu účastník najde sektor průmyslových subdodávek, sektor určený pro digitalizaci a modernizace průmyslu či sektor zaměřený na technologie a vybavení
  • GLOBAL INDUSTRIE 2019 zařazen mezi podporované akce v rámci projektu NOVUMM spolufinancovaného z OP PIK – program Marketing https://www.czechtrade.cz/programy-eu/oppik/novumm (více informací + přihláška)

- na akci je možné čerpat z projektu podporu až do výše 80 000 Kč, firma se participuje min. 50 % výdajů

- podpora je poskytována malým a středním podnikům se sídlem v ČR mimo hl. m. Prahy, případně s provozovnou mimo Prahu

- veletrh je podpořen při účasti minimálně 5 firem (z toho min. 3 na společné expozici)

 

2 možnosti prezentace:

1) Účast v rámci společné české expozice CzechTrade

  • účast na společném stánku CzechTrade a dalších českých firem, společné zázemí, pronájem plochy, registraci a technické přípojky zajišťuje přímo CzechTrade jako podporu malým a středním podnikům (max. 80 000 Kč), výstavbu expozice si firma hradí sama – expozici staví společný dodavatel
  • využití společné propagace českého stánku a zázemí s kuchyňkou
  • jednotný vzhled expozice

2) Samostatná účast s dotací

  • v rámci projektu lze také podpořit samostatné vystavovatele na individuálních stáncích
  • je nutné si zajistit fakturaci plochy a dalších služeb ze strany veletržní správy přímo na CzechTrade, který je za firmu uhradí. Nelze však zasílat finanční prostředky přímo na účastníka po uhrazení plochy firmou!
  • umístění stánku si firma určí sama, stejně tak jeho vzhled, vše si zajišťuje přímo firma ať už u veletržní správy, tak u svého dodavatele

 

Kontakt a přihlášení: Ing. Jana Jíchová – projektová manažerka projektu NOVUMM, jana.jichova@czechtrade.cz, + 420 224 907 528

Termín: 5. 3. 2019 - 8. 3. 2019
Druh akce: Veletrh NOVUMM
Místo konání: Lyon, Francie
Oborová specializace: Strojírenství - výroba strojů a techniky
Teritoriální zaměření: Francie
Cena: Kontaktujte organizačního garanta akce
Stav akce: Akce již proběhla

Organizační garant

Ing. Jíchová Jana
Ing. Jana Jíchová
Projektová manažerka pro projekt „NOVUMM“ financovaný z OP PIK
jana.jichova@czechtrade.cz T: +420224907528
M: +420724863411