Global Industrie 2021 (Midest)

Agentura CzechTrade pořádá společnou účast českých firem na mezinárodním veletrhu GLOBAL INDUSTRIE (MIDEST) 2021, který pokrývá širokou škálu výrobků ve strojírenském průmyslu.

Global Industrie je největším nově založeným strojírenským veletrhem ve Francii. Vznikl spojením čistě subdodavatelského veletrhu Middest s veletrhy Industrie, Smart Industries a Tolexpo. Subdodavatelská část Middest se nachází v samostatné hale a jedná se o čistě kontraktační veletrh strojírenských subdodávek konající se každý rok. Nejpočetnější vystavovatelskou i návštěvnickou skupinou jsou firmy z Francie, Švýcarska, Itálie a Německa.

Společné expozice umožní prezentaci těm českým firmám, které neplánují samostatný stánek. Navíc díky akvizičním službám zahraniční kanceláře agentury CzechTrade navštěvují společný stánek potenciální obchodní partneři a obecně zájemci o spolupráci s českými dodavateli, což představuje přidanou hodnotu pro klienta a zvýšení šancí na úspěšný vývoz.

Naším cílem je podpořit firmy v jejich pronikání na zahraniční trhy, proto kromě příprav společné expozice, nabízíme také sérii doprovodných služeb. Patří sem např. oslovení potenciálních partnerů s cílem podchytit jejich zájem o setkání na veletrhu, osobní asistence během veletrhu nebo aktivní účast při jednáních s vašimi obchodními partnery.

Přihlašování na akci bylo ukončeno.

Termín: 7. 9. 2021 - 10. 9. 2021
Druh akce: Veletrh
Místo konání: Paris Nord Villepinte, Francie
Oborová specializace: Strojírenství - výroba strojů a techniky
Teritoriální zaměření: Francie
Cena: Kontaktujte organizačního garanta akce
Stav akce: Hlaste se

Organizační garant

Ing. Matějková Dagmar
Ing. Dagmar Matějková
Exportní konzultant
dagmar.matejkova@czechtrade.cz M: +420 724 340 444

Odborný garant

CzechTrade Paříž

Ing. Blažek Vítězslav
Ing. Vítězslav Blažek
Ředitel regionálního centra
vitezslav.blazek@czechtrade.cz T: +33142011662
M: +33673105057