GROWTECH EXPO Vietnam 2017

Agentura CzechTrade zve české firmy ke společné účasti na prestižním mezinárodním veletrhu GrowTech 2017.

Naším cílem je podpořit firmy v jejich pronikání na zahraniční trhy, proto kromě příprav společné expozice, nabízíme také sérii doprovodných služeb pro zvýšení šancí na úspěšný vývoz klienta. Patří sem např. oslovení vietnamských potenciálních partnerů s cílem podchytit jejich zájem o setkání na veletrhu, osobní asistence během veletrhu nebo aktivní účast při jednáních s vašimi obchodními partnery.

Výstava Vietnam GrowTech 2017 je velkou příležitostí jak pro organizace, zemědělské závody a individuální farmáře k získání přístupu k novým technologiím, tak místem pro všechny výrobce zemědělských, lesnických aj. strojů a technologií, zařízení na zpracování ryb a výrobu rybích produktů, kde mohou předvést a vystavit své produkty. Veletrh je zaměřen též na otázky aplikací strojních zařízení, transfer technologií a demonstraci nejnovějších vědecko-výzkumných poznatků.

Jedná se o první ročník největší mezinárodní výstavy, zaměřené na zemědělské strojírenství, jeho aplikace a související obory, která je podporována vládou prostřednictvím vietnamského Ministerstva průmyslu a obchodu.

Představí se nejvýznamnější výrobci zemědělských strojů a technologií z Vietnamu a dalších zemí.

Vietnam GrowTech 2017 je pro české firmy se zájmem o expanzi na vietnamský trh tou nejefektivnější platformou, poskytující příležitost představit jejich produkty na rychle rostoucím vietnamském trhu s vysokou poptávkou po zemědělských strojích a technologiích.

Vzhledem k významu zemědělství pro Vietnam bude akce široce medializována prostřednictvím nejpopulárnějších národních mediálních kanálů.

 

VELETRH PODPORUJE NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTOVÉ KATEGORIE:

 • Stroje a zařízení pro zemědělskou výrobu
 • Stroje pro lesnictví
 • Stroje a technologie na zpracování zemědělské produkce
 • Obdělávání půdy - orba a setí, hnojiva, zavlažování, sklízení, stroje, příslušenství, náhradní díly
 • Posklizňové technologie
 • Konstrukce zemědělských staveb - stavební materiály a konstrukce stavby skleníků, sil, skladů, stavby pro živočišnou výrobu
 • Doprava a logistika v zemědělství - Kontejnery, nákladní auta a zařízení pro manipulaci s náklady
 • Chemikálie a hnojiva - stroje na výrobu přípravků pro ochranu rostlin, chemických a organických hnojiv
 • Živočišná výroba - péče o zvířata, nástroje, příslušenství, výroba krmiv včetně jejich skladování.
 • Obnovitelné a alternativní zdroje energie - energetické plodiny, biomasa, produkce bio-energie, bioplyn, biopaliva, energeticky úsporné technologie v zemědělství.
 • Akvakultura - stroje a zařízení pro tahání sítí, suché palubní systémy
 • Biotechnologické aplikace v zemědělství
 • Automatizace GPS a GIS technologií v zemědělství a lesnictví
 • Pěstování a šlechtění rostlin - Skleníky pro pěstování rostlin, semen a stromů, zeleniny, ovocné a zeleninové zahrady

 

ČESKÝM FIRMÁM NABÍZÍME VÝHODNOU VARIANTU OSOBNÍ ÚČASTI S ŘADOU DOPROVODNÝCH ASISTENČNÍCH SLUŽEB

 • Stánek 9 m2/firma.
 • Stánek obsahuje standardní vybavení (infopult, stůl + 2 židle, koberec, osvětlení, zásuvky).
 • Dva vystavovatelské průkazy (spoluvystavovatel CzechTrade).
 • Stěny stánků budou k využití k propagaci firmy a výrobků (plakáty, bannery).
 • Asistenční služby CzechTrade a ZK CT ve Vietnamu před akcí a v průběhu akce.
 • CENA: 52 000,- Kč bez DPH.

 

Podrobnosti ke společné prezentaci na veletrhu GrowTech 2017 najdete v přiložené pozvánce.

Rádi zodpovíme veškeré vaše dotazy týkající se forem prezentace, doprovodných služeb, vhodnosti veletrhu pro váš výrobek/službu nebo poradíme, jak se nejlépe na veletrh připravit.

 

Přihlášku prosím zašlete gestorovi akce do 31. července 2017.

Termín: 30. 11. 2017 - 2. 12. 2017
Druh akce: Veletrh
Místo konání: Hanoj, Vietnam
Oborová specializace: Potravinářský průmysl
Strojírenství - výroba strojů a techniky
Teritoriální zaměření: Vietnam
Cena: Kontaktujte organizačního garanta akce
Stav akce: Hlaste se

Organizační garant

Ing. Štika Václav
Ing. Václav Štika
Exportní konzultant - senior
vaclav.stika@czechtrade.cz T: +420 224 907 513
M: +420 724 808 086

Odborný garant

CzechTrade Ho Či Minovo Město

RNDr. Degen Zdeněk
RNDr. Zdeněk Degen
Vedoucí zahraniční kanceláře
zdenek.degen@czechtrade.cz T: +84862888689
M: +84902701697