Heim+Handwerk 2019 - NOVUMM 2019/040N

Vše pro stavbu, bydlení a bytové zařízení – více na webu http://www.heim-handwerk.de/.

Prodejní veletrh byl zařazen mezi podporované akce v rámci projektu NOVUMM spolufinancovaného z OP PIK – program Marketing https://www.czechtrade.cz/programy-eu/oppik/novumm.

Na veletrh je možné čerpat z projektu podpora až do výše 80 000 Kč, firma se participuje 50 % výdajů.

Podpora je poskytována malým a středním podnikům se sídlem v ČR mimo hl. m. Prahy, případně s provozovnou mimo Prahu.

Veletrh je podpořen jen při účasti minimálně 5 firem (z toho 3 na společné expozici).

2 možnosti prezentace:

1) Účast v rámci společné české expozice CzechTrade

  • účast na společném stánku CzechTrade a dalších českých firem, společné zázemí, pronájem plochy, registraci a technické přípojky zajišťuje přímo CzechTrade jako podporu malým a středním podnikům (max. 80 000 Kč), výstavbu expozice si firma hradí sama – expozici staví společný dodavatel
  • využití společné propagace českého stánku, doprovodných akcí a zázemí s kuchyňkou
  • jednotný vzhled expozice

2) Samostatná účast s dotací

  • při splnění podmínky, že se 5 firem účastní společného stánku (viz výše), je možné podpořit samostatné vystavovatele na individuálních stáncích
  • je nutné si zajistit fakturaci plochy a dalších služeb ze strany veletržní správy přímo na CzechTrade, který je za firmu uhradí. Nelze však zasílat finanční prostředky přímo na účastníka po uhrazení plochy firmou!
  • umístění stánku si firma určí sama, stejně tak jeho vzhled, vše si zajišťuje přímo firma ať už u veletržní správy, tak u svého dodavatele

Více informací včetně dokumentů ke stažení naleznete na webu CzechTrade - http://www.czechtrade.cz/programy-eu/oppik/.

 

Termín: 27. 11. 2019 - 1. 12. 2019
Druh akce: Veletrh NOVUMM
Místo konání: Mnichov, Německo
Oborová specializace: Luxusní zboží
Teritoriální zaměření: Německo
Cena: Kontaktujte organizačního garanta akce
Stav akce: Hlaste se

Organizační garant

Ing. Velebná Kristýna
Ing. Kristýna Velebná
manažerka aktivity pro projekt "NOVUMM" financovaný z OP PIK
kristyna.velebna@czechtrade.cz T: +420 224 907 819
M: +420 724 966 514