IFAT 2020 (akce zrušena a přesunuta na 2022) - NOVUMM KET 2020/032K

Ročník 2020 byl zrušen a další se bude konat v roce v termínu 30. 5. - 3. 6. 2022. Největší světový odborný veletrh zaměřený na hospodaření s vodou, odpady a přírodními zdroji. Více informací o veletrhu na: http://www.ifat.de.  

IFAT 2020 byl zařazen mezi podporované akce v rámci projektu NOVUMM KET spolufinancovaného z OP PIK:

  • na účast může firma čerpat podporu až do výše 90 000 Kč (povinná participace firmy je 50 % nákladů)
  • podpora je poskytována malým a středním českým podnikům (do 250 zaměstnanců) se sídlem, případně provozovnou mimo Prahu
  • účast na veletrhu je podpořena při účasti minimálně 5 firem, přičemž min. 3 na společné expozici

2 možnosti prezentace:

1) Účast v rámci společné české expozice CzechTrade

  • účast na společném stánku CzechTrade a dalších českých firem; pronájem plochy, registraci a technické přípojky zajišťuje CzechTrade, výstavbu expozice si firma u společného realizátora hradí sama
  • využití společné propagace českého stánku, doprovodných akcí a zázemí s kuchyňkou
  • jednotný vzhled expozice

2) Samostatná účast s dotací

  • po naplnění společné expozice je možné podpořit samostatné vystavovatele na individuálních stáncích
  • firma zajistí fakturaci plochy, registrace a technických přípojek na CzechTrade, výstavbu expozice si realizuje sama
  • libovolné umístění a grafika stánku

Více informací o projektu NOVUMM KET včetně dokumentů ke stažení naleznete na webu CzechTrade - http://www.czechtrade.cz/programy-eu/oppik/.

Termín: 7. 9. 2020 - 11. 9. 2020
Druh akce: Veletrh NOVUMM KET
Místo konání: Mnichov, Německo
Oborová specializace: Voda, odpady a životní prostředí
Teritoriální zaměření: Německo
Cena: Kontaktujte organizačního garanta akce
Stav akce: Registrace ukončena

Organizační garant

Ing Novotná Eva
Ing Eva Novotná
eva.novotna@czechtrade.cz T: +420 224 907 512
M: +420 724 355 311