IFE 2017 - China International Food Exhibition and Guangzhou Import Food Exhibition

Agentura CzechTrade zve české firmy ke společné účasti na prestižním mezinárodním veletrhu IFE - China International Food Exhibition 2017.
Naším cílem je podpořit firmy v jejich pronikání na zahraniční trhy, proto kromě příprav společné expozice, nabízíme také sérii doprovodných služeb pro zvýšení šancí na úspěšný vývoz klienta. Patří sem např. oslovení čínských potenciálních partnerů s cílem podchytit jejich zájem o setkání na veletrhu, osobní asistence během veletrhu nebo aktivní účast při jednáních s vašimi obchodními partnery.

ZAMĚŘENÍ VELETRHU

 • IFE 2017 je největším potravinářským veletrhem v jižní Číně!            
 • IFE 2017 - 17th China International Food Exhibition and Guangzhou Import Food Exhibtion 2017 v sobě zahrnuje těchto 5 tématických výstav:
 • Healty & Organic Food Expo
 • Edible Oil & Olive Oil Expo
 • Wine & Spirit Expo
 • International Coffee Industry Expo
 • High-End Drinking Water Expo

V minulém roce se této potravinářské výstavy zúčastnilo 1.533 vystavovatelů z více než 60 zemí a regionů (601 stánků bylo mezinárodních, 932 bylo domácích). Veletrh v loňském roce navštívilo celkem 83.480 odborných návštěvníků. Výstava se rozkládala na celkových cca 58.600 m2 (z toho 28.100 m2 byly mezinárodní stánky, 30.500 m2 domácí). CzechTrade v loňském roce úspěšně zorganizoval na této výstavě společný stánek (36 m2, 4 české firmy).
Tento potravinářský veletrh se koná každoročně v jihočínské provincii Guangdong, městě Guangzhou/Kanton, což je centrum obchodu pro oblast jihovýchodní Číny. Výstava je určena primárně odborné veřejnosti (obchodní nákupčí, agenti, dovozci, distributoři, velkoobchody, maloobchody, majitelé restaurací/barů, apod.). Více informací o veletrhu na: http://www.ifechina.com/ 

JAKÉ JSOU CÍLE PREZENTACE?

 • Zvýšení efektivity prezentace českých potravinářských firem v rámci společné české expozice (54 m2)
 • Optimalizace nákladů spojených s prezentací výrobků/služeb českých firem na výstavě
 • Sběr poptávek a navázání kontaktů s potenciálními obchodními partnery/zákazníky z jižní Číny
 • Získávání exportních příležitostí pro české firmy v oblasti jižní Číny
 • Posílení marketingových a prodejních aktivit českých firem, které již na čínském trhu působí a chtějí expandovat v oblasti jižní Číny
 • Příležitost k osobnímu jednání s pozvanými čínskými subjekty a dalšími návštěvníky veletrhu + fyzická ukázka a ochutnávka nabízených produktů

PROČ ČÍNA?

 • Jedná se o jeden z největších a nejnavštěvovanějších veletrhů v oblasti jižní Číny zaměřený na potravinářský průmysl,
 • veletrh představuje jedinečnou příležitost prezentace firmy a výrobků/ služeb na nejdynamičtěji se rozvíjejícím trhu potravinářského průmyslu na světě,
 • rostoucí disponibilní příjmy, urbanizace, obavy z bezpečnosti potravin, změny životního stylu či zlepšení maloobchodní distribuce a infrastruktury patří mezi hnací síly nárůstu čínské spotřební poptávky po zahraničních produktech,
 • přesycený trh a tvrdá zahraniční, ale i čínská konkurence v potravinářském průmyslu převládají v rozvinutých městech jako je Peking či Šanghaj, zatímco na trochu opomíjeném jihu/jihovýchodě Číny se nabízejí šance uspět se stále „poměrně neznámými“ českými produkty,
 • Delta Perlové Řeky patří k ekonomicky nejrozvinutějším oblastem Číny, jedná se o centrum obchodu s velkými městy jako Guangzhou/Kanton, Shenzhen, Foshan, Dongguan, Zhongshan, Zhuhai, která skýtají velký spotřebitelský potenciál pro české dovážené produkty.

ČESKÝM FIRMÁM NABÍZÍME KOMPLEXNÍ SERVIS PŘÍPRAVY A REALIZACE OSOBNÍ ÚČASTI NEBO KATALOGOVÉ PREZENTACE S ŘADOU DOPROVODNÝCH ASISTENČNÍCH SLUŽEB

OSOBNÍ ÚČAST NA VELETRHU

 • Mailingová akvizice potenciálních partnerů před veletrhem dle předem specifikované cílové skupiny se záměrem podchytit zájem čínských firem o setkání s Vaší firmou v průběhu výstavy
 • Prostor pro fyzické vystavení produktů a propagačních materiálů ve skleněných poličkách
 • Stolek se 4 židlemi pro jednání, stojan na katalogy a výstavní pult (cca 9 m2/firma)
 • Umístění loga a plakátu firmy na společném stánku
 • Zajištění vystavovatelských průkazů
 • Osobní asistenci během veletrhu a aktivní účast pracovníků CzechTrade při jednáních s Vašimi obchodními partnery, včetně tlumočení do čínštiny
 • Pomoc s překlady propagačních materiálů do čínštiny (viz níže)
 • Logistickou pomoc při výběru a zajištění Vašeho hotelu a transportu
 • Zařazení do katalogu vystavovatelů (podmínkou je včasné přihlášení firmy)
 • Organizace B2B jednání s čínskými partnery na stánku dle předem uvedených požadavků a zaměření firmy (nutné zahájit min. 2 - 3 měsíce před zahájením veletrhu)
 • Vypracování zprávy o průběhu akce včetně doporučení dalších kroků v daném teritoriu
 • Cena 39 000 Kč + DPH (možnost 2 prémiových míst v čele stánku u hlavní uličky, příplatek 10%)

KATALOGOVÁ ÚČAST NA VELETRHU

 • Prostor pro fyzické vystavení produktů a propagačních materiálů
 • Umístění loga a plakátu firmy na společném stánku
 • Aktivní zastoupení Vaší firmy pracovníky kanceláře CzechTrade Guangzhou při propagaci Vašich produktů, jednání s potenciálními obchodními partnery a sběr kontaktů pro další jednání
 • Pomoc s překlady propagačních materiálů do čínštiny (viz níže)
 • Zařazení do katalogu vystavovatelů (podmínkou je včasné přihlášení firmy)
 • Vypracování zprávy o průběhu akce včetně doporučení dalších kroků v daném teritoriu
 • Cena 29 000 Kč + DPH

S překladem materiálů do čínštiny jsme Vám schopni pomoci – text se základním představením Vaší firmy a Vašich produktů přeloží naše zastoupení přímo v Guangzhou; v případě odborných textů či kompletních katalogů doporučíme vhodnou překladatelskou agenturu.

DOPLŇKOVÁ SLUŽBA PRO ČESKÉ VYSTAVOVATELE

 • Podařilo se nám rovněž s organizátorem veletrhu dohodnout, že zajistí 3-5 předem vytipovaných nákupčích pro B2B jednání pro každého českého vystavovatele. Tyto čínské firmy budou pozvány k B2B jednání přímo na český stánek, kde bude možná ukázka a ochutnávka českých produktů a diskuze ohledně možné obchodní spolupráce.

Podrobnosti ke společné prezentaci na veletrhu IFE 2017 najdete v přiložené pozvánce.
Rádi zodpovíme veškeré vaše dotazy týkající se forem prezentace, doprovodných služeb, vhodnosti veletrhu pro váš výrobek/službu nebo poradíme, jak se nejlépe na veletrh připravit.
Přihlášku prosím zašlete gestorovi akce do 31.3.2017.

Termín: 16. 6. 2017 - 18. 6. 2017
Druh akce: Veletrh
Místo konání: Guangzhou, Čína
Oborová specializace: Potravinářský průmysl
Užitkové sklo, bižuterie a drobné zboží
Teritoriální zaměření: Čína
Cena: Kontaktujte organizačního garanta akce
Stav akce: Akce již proběhla

Organizační garant

PhDr. Dohnalová Adriana
PhDr. Adriana Dohnalová
Exportní konzultant - senior
adriana.dohnalova@czechtrade.cz T: +420 224 907 544
M: +420 724 966 504

Odborný garant

CzechTrade Kanton (Guangzhou)

Ing. Červinka Aleš
Ing. Aleš Červinka
Ředitel regionálního centra
ales.cervinka@czechtrade.cz M: +8613524572386