IME 2019 - NOVUMM 2019/037N

Mezinárodní veletrh těžební techniky,  který se koná  jednou za dva roky. Akce se uskuteční 6. - 9. 11. 2019 v Kalkatě.

Veletrh IME byl zařazen mezi podporované akce v rámci projektu NOVUMM spolufinancovaného z OP PIK:

na účast může firma čerpat podporu až do výše 80.000 Kč (povinná participace firmy je 30 % nákladů)

podpora je poskytována malým a středním českým podnikům (do 250 zaměstnanců) se sídlem, případně provozovnou mimo Prahu

účast na veletrhu je podpořena při účasti minimálně 5 firem na společné expozici

2 možnosti prezentace:

1) Účast v rámci společné české expozice CzechTrade

účast na společném stánku CzechTrade a dalších českých firem; pronájem plochy, registraci a technické přípojky zajišťuje CzechTrade, výstavbu expozice si firma u společného realizátora hradí sama

využití společné propagace českého stánku, doprovodných akcí a zázemí s kuchyňkou

jednotný vzhled expozice

2) Samostatná účast s dotací

po naplnění společné expozice je možné podpořit samostatné vystavovatele na individuálních stáncích

firma zajistí fakturaci plochy, registrace a technických přípojek na CzechTrade, výstavbu expozice si realizuje sama

libovolné umístění a grafika stánku

Termín: 6. 11. 2019 - 9. 11. 2019
Druh akce: Veletrh NOVUMM
Místo konání: Kalkata, Indie
Oborová specializace: Nerostné suroviny a polotovary
Teritoriální zaměření: Indie
Cena: Kontaktujte organizačního garanta akce
Stav akce: Akce již proběhla

Organizační garant

Ing. Jíchová Jana
Ing. Jana Jíchová
Projektová manažerka pro projekt „NOVUMM“ financovaný z OP PIK
jana.jichova@czechtrade.cz T: +420224907528
M: +420724863411