INCOTERMS 2010 v PRAKTICKÝCH PŘÍKLADECH!

Pracovní seminář k problematice provádění zahraničního obchodu se zbožím (vnitrounijní i mimounijní obchod) se zaměřením na praktické využití dodacích doložek INCOTERMS 2010.

Cílem semináře je přinést účastníkům:

  • definici jednotlivých dodacích doložek INCOTERMS 2010 s vymezením hlavních odlišností proti dodacím doložkám 2000
  • schopnost správně používat dodací doložky INCOTERMS 2010 a identifikovat obchodně-právní rizika při jejich použití
  • přehled o pravidlech uplatňování DPH a celních předpisů při provádění jednotlivých obchodních transakcí ve vazbě na sjednanou dodací doložku

Určeno: Pracovníkům nákupních a prodejních oddělení, logistických a ekonomických útvarů a příp. celním deklarantům, kteří potřebují získat základní či prohloubit si dosavadní informace v dané problematice.

ANOTACE: 

  • dodací doložka INCOTERMS jako náležitost smluvních vztahů v zahraničním obchodě se zbožím, zejména pak v kupní smlouvě
  • důležité aspekty dodacích doložek INCOTERMS 2010: balení zboží, kontrola zboží, smlouvy o přepravě apod.
  • charakteristika jednotlivých dodacích doložek INCOTERMS 2010, jejich využití a hlavní odlišnosti od dodacích doložek 2000
  • vliv smluvních ujednání a dodacích doložek INCOTERMS 2010 na uplatňování DPH příp. celních předpisů po novele zákona o DPH účinné od 1.1.2015: při vnitrounijním obchodu se zbožím & při dovozu a vývozu zboží
  • praktické příklady obchodních operací
  • diskuse a odpovědi na dotazy účastníků. 

Drobné občerstvení zajištěno.

 

Kód semináře: 3575
Termín: 28. 2. 2019
Druh akce: Odborný seminář
Místo konání: CzechTrade, Dittrichova 21, 12801 Praha 2, Česká republika
Doba konání: 09:00 - 14:00
Cena: 1 210 Kč (vč. DPH)
Stav akce: Akce již proběhla

Organizační garant

PhDr. Šourková Dana
PhDr. Dana Šourková
Specialista exportního vzdělávání
dana.sourkova@czechtrade.cz T: +420224907529
M: +420601383460
Marek Reinoha
Poradce a konzultant v oblasti celních předpisů, celní problematiky a v oblasti DPH, SPD a unijního obchodu. Působil na Ústřední celní správě a Generálním ředitelství cel.