INNOPROM 2019

Agentura CzechTrade zve české firmy ke společné účasti na mezinárodním veletrhu INNOPROM 2019, který pokrývá širokou škálu výrobků ve strojírenském průmyslu.

Tento rok proběhne již desátý ročník tohoto významného veletrhu, jehož hlavním tématem bude digitalizace výroby. Innoprom je dnes v Rusku jednou z nejdůležitějších platforem v oblasti průmyslu, na které mají výrobci jedinečnou možnost kontaktovat ty nejvýznamnější výrobní podniky nejen z Uralu. V minulém roce bylo na veletrhu zastoupeno celkem 107 zemí.

Společné expozice umožní prezentaci těm českým firmám, které neplánují samostatný stánek. Navíc díky akvizičním službám zahraniční kanceláře agentury CzechTrade navštěvují společný stánek potenciální obchodní partneři a obecně zájemci o spolupráci s českými dodavateli, což představuje přidanou hodnotu pro klienta a zvýšení šancí na úspěšný vývoz.

Naším cílem je podpořit firmy v jejich pronikání na zahraniční trhy, proto kromě příprav společné expozice, nabízíme také sérii doprovodných služeb. Patří sem např. oslovení potenciálních partnerů s cílem podchytit jejich zájem o setkání na veletrhu, osobní asistence během veletrhu nebo aktivní účast při jednáních s vašimi obchodními partnery.

ČESKÝM FIRMÁM NABÍZÍME KOMPLEXNÍ SERVIS PŘÍPRAVY A REALIZACE OSOBNÍ ÚČASTI NEBO KATALOGOVÉ PREZENTACE VE SPOLEČNÉ EXPOZICI S ŘADOU DOPROVODNÝCH ASISTENČNÍCH SLUŽEB

Osobní účast

 • Vystavovatelé budou mít na společném stánku k dispozici vlastní prostor pro prezentaci, stůl, 4 židle, stojan na katalogy, pult s logem, elektrickou zásuvku
 • Intenzivní marketingová kampaň – vytipování a pozvání relevantních obchodních partnerů, screening vystavovatelů, propagační materiály, PR
 • Osobní asistenci během veletrhu a aktivní účast pracovníků CzechTrade při jednáních s Vašimi obchodními partnery
 • Logistickou pomoc při výběru a zajištění Vašeho hotelu a transportu
 • V rámci stánku každá firma obdrží 2 vystavovatelské průkazy
 • Výstupem této služby pro Vaši firmu bude seznam kontaktů, které obdrželi pozvánku k jednáním s Vaší firmou na veletrhu včetně informací o akci a doporučení konkrétních návazných kroků
 • Cena 6 m²: 68 000,- Kč bez DPH
 • Cena 9 m²: 103 000,- Kč bez DPH
 • Cena 12 m²: 136 000,- Kč bez DPH

Katalogová prezentace

 • Oslovení potenciálních zájemců před veletrhem dle předem specifikované cílové skupiny se záměrem podchytit zájem místních firem o spolupráci
 • Prezentace firmy prostřednictvím zástupců CzechTrade Jekatěrinburg formou katalogů/prezentačních materiálů, ceníků, informací o firmě a produktech
 • Výstupem této služby pro Vaši firmu bude seznam získaných relevantních kontaktů včetně informací o akci a doporučení konkrétních návazných kroků
 • Cena: 20 000,- Kč bez DPH

Podrobnosti ke společné prezentaci na veletrhu INNOPROM 2019 najdete v přiložené pozvánce.

Rádi zodpovíme veškeré vaše dotazy týkající se forem prezentace, doprovodných služeb, vhodnosti veletrhu pro váš výrobek/službu nebo poradíme, jak se nejlépe na veletrh připravit.

Přihlášku prosím zašlete gestorovi akce do 30. 4. 2019.

Termín: 8. 7. 2019 - 11. 7. 2019
Druh akce: Veletrh
Místo konání: Jekatěrinburg, Rusko
Oborová specializace: Elektronika a elektrotechnika
Energetika
Strojírenství - výroba strojů a techniky
Teritoriální zaměření: Rusko
Cena: Kontaktujte organizačního garanta akce
Stav akce: Akce již proběhla

Organizační garant

Myslovich Stefani, MA.
Stefani Myslovich, MA.
Exportní konzultant
stefani.myslovich@czechtrade.cz T: +420 224 907 525
M: +420 728 370 065

Odborný garant

CzechTrade Ural (Jekatěrinburg)

Bc. Slowik Petr
Bc. Petr Slowik
Vedoucí zahraniční kanceláře
petr.slowik@czechtrade.cz T: +73432173571
M: +79630353593