UDRŽITELNÝ DESIGN, inovativní materiály a jejich použití v souladu s principy cirkulární ekonomiky

Kladete si otázku jaké materiály jsou udržitelné? Chcete snížit stopu, kterou výroba vašich produktů zanechává na životním prostředí? Zajímají vás materiálové a technologické inovace, které mohou odpady přeměnit na hodnotné zdroje?

Nejprve stručně uvedeme základní rámec environmentálních dopadů výroby a následně na příkladech konkrétních inovativních materiálů a technologií poukáže me na možnosti, jak tyto dopady snižovat  za použití principů cirkulární ekonomiky.

Víme totiž, že cestu k úspěchu tvoří několik aspektů, ke kterým přirozeně patří správné načasování, dobře zvolený produkt, dobrá kalkulace cen a výroba. Významnou roli však hraje kvalita suroviny a jejich zpracování. Důkazů poukazujících na neudržitelnost současného přetíženého modelu neustále přibývá a není možné před nimi nadále zavírat oči. Seminář, zaměřený na udržitelnost a principy cirkulární ekonomiky tak představuje slibný koncept, který by z této situace mohl poskytnout východisko. Je určen především pro designéry, výrobce a další kreativce, jejichž zapojení do přechodu na cirkulární ekonomiku je zásadní, jelikož mohou velmi výrazně ovlivnit podobu produktů a tím zlepšit jejich internacionalizaci.

HARMONOGRAM

9:15 – 09:30          REGISTRACE

9:30 – 09:45          PŘIVÍTÁNÍ, představení CzechTrade

9:45 – 10:00          K čemu slouží MATERIÁLOVÉ KNIHOVNY, a jak Vám mohou pomoci?
Svět materiálů se neustále rozrůstá, jak se v něm ale orientovat? Dozvíte se proč vznikla mezinárodní síť materiálových knihoven matériO a jak Vám může pomoci ve Vašem podnikání.

10:00 – 11:30        INOVATIVNÍ MATERIÁLY a jejich použití pro cirkulární ekonomiku. Základní rámec environmentálních dopadů výroby. Následně na příkladech konkrétních inovativních materiálů a technologií ukážeme na možnosti, jak tyto dopady efektivně snižovat  za použití principů cirkulární ekonomiky.

11:30 – 11:50        COFFEE BREAK

11:50 – 12:30        PROHLÍDKA VÝBĚRU inovativních materiálů
 ze showroomu společnosti matériO Prague 


Tato akce je připravena ve spolupráci se společností matériO Prague. Mezinárodní síť knihoven materiálů matériO působí od roku 2000, kdy byla založena jako nezávislé informační a vzdělávací centrum zaměřené na inovativní materiály. Pobočky, které v současnosti sídlí v Praze, Paříži, Bruselu, Šanghaji a Soulu sdílí rozsáhlé materiálové know-how v podobě online databáze s více než 8300 materiály. Pražská pobočka matériO Prague, kterou provozuje společnost Happy Materials s.r.o., se zaměřuje na výukovou činnost v oblasti inovativních materiálů, souvisejících technologií a slouží také jako platforma propojující kreativní obory s vědou, výzkumem a samotnými výrobci materiálů.

Seminář je financován z interního projektu agentury CzechTrade „Design pro konkurenceschopnost“, který využívá prostředky OP PIK, program podpory Marketing a je určen pouze pro malý nebo střední podnik (MSP) dle Přílohy č. 1 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014, jehož činnost je prokazatelně spojena s výrobou a službami realizovanými mimo NUTS 2 Praha.

 OPPIK-cj-bar.jpg

 

 

Kód semináře: 3613
Termín: 10. 10. 2019
Druh akce: Odborný seminář
Místo konání: Brno, MSV 2019, Pavilon Z, Česká národní expozice Country For The Future, Výstaviště 405/1, 603 00 Brno, Česká republika
Doba konání: 09:15 - 12:30
Cena: 0 Kč
Stav akce: Akce již proběhla

Organizační garant

Bc. Sedmerová Zuzana
Bc. Zuzana Sedmerová
vedoucí manažerka projektu „Design pro konkurenceschopnost" financovaného z OP PIK
zuzana.sedmerova@czechtrade.cz M: +420 724 009 829
Bc. Sedmerová Zuzana
Bc. Sedmerová Zuzana
Specialistka projektu Design pro konkurenceschopnost, CzechTrade
Knotková Eliška
Eliška Knotková
Eliška vystudovala fashion design, pracovala jako designérka pro britskou značku obuvi Bourgeois Boheme a její zájem o inovativní materiály ji přivedl do matériO Prague, kde nyní pracuje jako konzultantka. Věnuje se především materiálům, které mají snížený environmentální dopad a pomáhá tak klientům hledat udržitelnější materiálová řešení pro jejich projekty.