INTERSCHUTZ 2020

Agentura CzechTrade zve české firmy ke společné účasti na mezinárodním veletrhu INTERSCHUTZ 2020, který pokrývá širokou škálu výrobků v oblast civilní ochrany a bezpečnosti.

INTERSCHUTZ je světově největší přehlídkou služeb a produktů z oblasti požární ochrany, pomoci při katastrofách, záchranného systému a bezpečnosti. Zaměření veletrhu pokrývá veškeré potřeby požární ochrany jako je požární technika, hasicí přístroje, vozidla a jejich vybavení, technická podpora. Prezentována jsou inovativní řešení ochrany před katastrofami. Zvláštní pozornost je věnována záchrannému systému zahrnující pohotovostní a lékařská zařízení včetně produktů a služeb nezbytných pro první pomoc. Dostatečný prostor veletrh nabízí novinkám z oblasti měřících a detekčních zařízení a zabezpečovací techniky.

Společné expozice umožní prezentaci těm českým firmám, které neplánují samostatný stánek. Navíc díky akvizičním službám zahraniční kanceláře agentury CzechTrade navštěvují společný stánek potenciální obchodní partneři a obecně zájemci o spolupráci s českými dodavateli, což představuje přidanou hodnotu pro klienta a zvýšení šancí na úspěšný vývoz.

Naším cílem je podpořit firmy v jejich pronikání na zahraniční trhy, proto kromě příprav společné expozice, nabízíme také sérii doprovodných služeb. Patří sem např. oslovení potenciálních partnerů s cílem podchytit jejich zájem o setkání na veletrhu, osobní asistence během veletrhu nebo aktivní účast při jednáních s vašimi obchodními partnery.

ČESKÝM FIRMÁM NABÍZÍME KOMPLEXNÍ SERVIS PŘÍPRAVY A REALIZACE OSOBNÍ ÚČASTI VE SPOLEČNÉ EXPOZICI S ŘADOU DOPROVODNÝCH ASISTENČNÍCH SLUŽEB

Osobní účast

 • Váš profil zveřejníme na webových stránkách naší kanceláře v Düsseldorfu
  a propagačním leafletu, který pro akci připravíme
 • Prostor pro vystavení modelů/vzorků produkce
 • Zázemí stánku CzechTrade na veletrhu včetně kuchyňky, zajištění přívodů vody
  a elektřiny
 • Stolek se 4 židlemi pro jednání, uzamykatelná skříňka, stojan na katalogy
 • Umístění názvu firmy, loga a plakátu firmy na společném stánku
 • 2 ks vystavovatelských průkazů na firmu
 • Osobní asistenci během veletrhu a aktivní účast pracovníků CzechTrade
  při jednáních s Vašimi obchodními partnery
 • Základní občerstvení
 • Každodenní úklid stánku
 • Pomoc při výběru Vašeho hotelu a transportu
 • Přehled kontaktů na německé firmy vyhledaných dle Vámi určené cílové skupiny
  z databázových zdrojů zahraniční kanceláře v Düsseldorfu
 • Osobní účast cca 6-8 m2 + 10 m2 společné zázemí
 • Cena: 99 000,- Kč bez DPH
 • Osobní účast cca 10-12 m2 + 10 m2 společné zázemí
 • Cena: 115 - 125 000,- Kč bez DPH
 • Osobní účast cca 16-20 m2 + 10 m2 společné zázemí
 • Cena: 149 - 169 000,- Kč bez DPH

Podrobnosti ke společné prezentaci na veletrhu INTERSCHUTZ 2020 najdete v přiložené pozvánce.

Rádi zodpovíme veškeré vaše dotazy týkající se forem prezentace, doprovodných služeb, vhodnosti veletrhu pro váš výrobek/službu nebo poradíme, jak se nejlépe na veletrh připravit.

Přihlášku prosím zašlete gestorovi akce do 7. 3. 2019.

Termín: 15. 6. 2020 - 20. 6. 2020
Druh akce: Veletrh
Místo konání: Hannover, Německo
Oborová specializace: Textilní, oděvní a kožedělný průmysl
Zdravotnická technika
Teritoriální zaměření: Německo
Cena: Kontaktujte organizačního garanta akce
Stav akce: Hlaste se

Organizační garant

PhDr. Dohnalová Adriana
PhDr. Adriana Dohnalová
Exportní konzultant - senior
adriana.dohnalova@czechtrade.cz T: +420 224 907 544
M: +420 724 966 504

Odborný garant

CzechTrade Düsseldorf

Mgr. Jareš Adam
Mgr. Adam Jareš
ředitel regionálního centra
adam.jares@czechtrade.cz T: +4921159825684
M: +49(0)1741454745