INTERSCHUTZ 2022 - NOVUMM 2022/047N

INTERSCHUTZ 2022

mezinárodní veletrh se zaměřením na hasičské a záchranné služby, civilní ochranu a bezpečnost

Hannover, Německo

20. 6. – 25. 6. 2022

https://www.interschutz.de/en/   

·        jedná se o světově největší přehlídku služeb a produktů z oblasti požární ochrany, pomoci při katastrofách, záchranného systému a bezpečnosti,

·        zaměření veletrhu pokrývá veškeré potřeby požární ochrany jako je požární technika, hasicí přístroje, vozidla a jejich vybavení, technická podpora,

·        prezentována jsou inovativní řešení ochrany před katastrofami,

·        zvláštní pozornost je věnována záchrannému systému zahrnující pohotovostní a lékařská zařízení včetně produktů a služeb nezbytných pro první pomoc,

·        dostatečný prostor veletrh nabízí novinkám z oblasti měřících a detekčních zařízení a zabezpečovací techniky,

·        výrobci a obchodníci zde získají ucelený přehled o trhu a obdrží a prohloubí vysoce kvalitní kontakty,

·        příležitost pro české firmy prosadit se v tomto teritoriu a uspokojit vysokou poptávku po tomto druhu zboží

- veletrh INTERSCHUTZ 2022 byl zařazen mezi podporované akce v rámci projektu NOVUMM spolufinancovaného z OP PIK – program Marketing https://www.czechtrade.cz/sluzby/programy-eu/oppik/novumm  (více informací + přihláška)

- na veletrh je možné čerpat z projektu podporu až do výše 80 000 Kč, firma se participuje min. 50% výdajů

- podpora je poskytována malým a středním podnikům se sídlem v ČR mimo hl. m. Prahy, případně s provozovnou mimo Prahu

- účast na veletrhu je podpořena při účasti minimálně 5 firem, z toho alespoň 3 firmy na společné expozici s agenturou CzechTrade

2 možnosti prezentace:

1) Účast v rámci společné české expozice CzechTrade

·        účast na společném stánku CzechTrade a dalších českých firem, společné zázemí, pronájem plochy, registraci a technické přípojky zajišťuje přímo CzechTrade jako podporu malým a středním podnikům (max. 80 000 Kč), výstavbu expozice si firma hradí sama – expozici staví společný dodavatel – Rapid, akciová společnost

·        využití společné propagace českého stánku a zázemí s kuchyňkou

·        jednotný vzhled expozice

2) Samostatná účast s dotací

·        při splnění podmínky, že se 3 firmy účastní společného stánku (viz výše), je možné podpořit samostatné vystavovatele na individuálních stáncích

·        je nutné si zajistit fakturaci plochy a dalších služeb ze strany veletržní správy přímo na CzechTrade, který je za firmu uhradí. Nelze však zasílat finanční prostředky přímo na účastníka po uhrazení plochy firmou!

·        umístění stánku si firma určí sama, stejně tak jeho vzhled, vše si zajišťuje přímo firma ať už u veletržní správy, tak u svého dodavatele

Kontakt a přihlášení: Ing. Jaroslava Pacáková – projektová manažerka projektu NOVUMM, jaroslava.pacakova@czechtrade.cz, + 420 224 907 545

Termín: 20. 6. 2022 - 25. 6. 2022
Druh akce: Veletrh NOVUMM
Místo konání: Hannover, Německo
Oborová specializace: Obranný průmysl
Teritoriální zaměření: Německo
Cena: Kontaktujte organizačního garanta akce
Stav akce: Akce již proběhla

Organizační garant

Ing. Pacáková Jaroslava
Ing. Jaroslava Pacáková
projektová manažerka pro projekt "NOVUMM" financovaný z OP PIK
jaroslava.pacakova@czechtrade.cz T: +420 224 907 545
M: +420 724 966 507