ISH 2023 - NOVUMM 2023/007N

ISH 2023 


13.3. - 17.3.2023


 • mezinárodní veletrh se zaměřením na technické zařízení budov
 • Frankfurt nad Mohanem

  https://ish.messefrankfurt.com/frankfurt/en.html

  ISH je přední světový veletrh zaměřený na odpovědné hospodaření s vodou a energií v budovách. Udává trendy moderního designu koupelen, udržitelné topné a klimatizační techniky i inteligentních domácích systémů. 


  Více než 2 500 vystavovatelů, včetně všech lídrů trhu z domova i ze zahraničí, uvádí na světový trh na ISH své nejnovější produkty, technologie a řešení. ISH má proto celosvětově vedoucí roli jako příležitost sama o sobě – 66 procent vystavovatelů a 48 procent z přibližně 190 000 návštěvníků pochází ze zemí mimo Německo.


Veletrh  byl zařazen mezi podporované akce v rámci projektu NOVUMM spolufinancovaného z OP PIK – program Marketing https://www.czechtrade.cz/sluzby/programy-eu/oppik/novumm  (více informací + přihláška): 

- na veletrh je možné čerpat z projektu podporu až do výše 80 000 Kč, firma se participuje min. 50 % výdajů

- podpora je poskytována malým a středním podnikům se sídlem v ČR mimo hl. m. Prahy, případně s provozovnou mimo Prahu

- veletrh je podpořen při účasti minimálně 5 firem na společné expozici

2 možnosti prezentace:

1) Účast v rámci společné české expozice CzechTrade

 • účast na společném stánku CzechTrade a dalších českých firem, společné zázemí, pronájem plochy, registraci a technické přípojky zajišťuje přímo CzechTrade jako podporu malým a středním podnikům (max. 80 000 Kč), výstavbu expozice si firma hradí sama – expozici staví společný dodavatel 
 • využití společné propagace českého stánku a zázemí s kuchyňkou
 • jednotný vzhled expozice

2) Samostatná účast s dotací

 • při splnění podmínky, že se 5 firem účastní společného stánku (viz výše), je možné podpořit samostatné vystavovatele na individuálních stáncích
 • je nutné si zajistit fakturaci plochy a dalších služeb ze strany veletržní správy přímo na CzechTrade, který je za firmu uhradí. Nelze však zasílat finanční prostředky přímo na účastníka po uhrazení plochy firmou!
 • umístění stánku si firma určí sama, stejně tak jeho vzhled, vše si zajišťuje přímo firma ať už u veletržní správy, tak u svého dodavatele

Kontaktní osoba za CzechTrade: Ing. Michaela Dvořáková, michaela.dvorakova@czechtrade.cz, telefon 724 863 411.

Termín: 13. 3. 2023 - 17. 3. 2023
Druh akce: Veletrh NOVUMM
Místo konání: Frankfurt nad Mohanem, Německo
Oborová specializace: Strojírenství - výroba strojů a techniky
Teritoriální zaměření:
Cena: Kontaktujte organizačního garanta akce
Stav akce: Hlaste se

Organizační garant

Ing. Dvořáková Michaela
Ing. Michaela Dvořáková
Manažerka aktivity pro projekt "NOVUMM" financovaný z OP PIK
michaela.dvorakova@czechtrade.cz T: +420 224 907 546
M: +420 724 863 411