Jak založit a provozovat E-SHOP v NĚMECKU – právně a daňově správně!

Pro každého provozovatele e-shopu v České republice je sousední Německo zajímavým trhem.

  • Přítomnost zde umožňuje oslovit osmkrát více potenciálních zákazníků, než na trhu domácím.

  • K tomu jsou obě země členy EU, vše by tedy mělo probíhat hladce.  

Bez ohledu na to, zda se jedná o B2B nebo B2C: i přes stávající evropské právo existuje řada právních a daňových pastí!


Pan Arthur Braun, právník vykonávající advokacii v Německu i v ČR a paní Smola Schaffer, česko-německá daňová poradkyně jsou již po mnoho let činní v obou výše zmíněných zemích a podporují mnoho českých firem jak při vývoji struktur internetového obchodu v SRN, tak v následných právních a daňových otázkách.

Ve svých přednáškách plných příkladů z praxe se budou zabývat nejdůležitějšími právními a daňovými aspekty, které je třeba uvažovat, a následně je diskutovat s publikem. 

Seminář bude probíhat v českém jazyce.

Kód semináře: 3554
Termín: 16. 11. 2018
Druh akce: Odborný seminář
Místo konání: CzechTrade, Dittrichova 21, 12801 Praha 2, Česká republika
Doba konání: 09.00 - 13.00 hodin
Cena: 1 210 Kč (vč. DPH)
Stav akce: Akce již proběhla

Organizační garant

Mgr. Dostálová Monika
Mgr. Monika Dostálová
vedoucí Exportního vzdělávání
monika.dostalova@czechtrade.cz T: +420224907532
M: +420 724 945 728
Arthur Braun, M.A.
Právník vykonávající advokacii v Německu i v ČR, bpv Braun Partners s.r.o.
Hana Smola Schaffer
Česko-německá daňová poradkyně, WSR Cintinus Steuerberatungsgesellschaft mbH