JEC WORLD 2023 - NOVUMM KET 2023/005K

Prezentujte se s CzechTrade na veletrhu JEC WORLD 2023 s podporou ve formě zvýhodněné služby. Jedná se o největší světový veletrh kompozitních materiálů pokrývající celý produktový cyklus od surovin až po finální výrobky z kompozitů. Zastoupeny jsou čtyři hlavní oblasti koncového využití kompozitních materiálů: letectví, stavebnictví, automobilový průmysl a energetika a udržitelné zdroje energie. Letošní ročník veletrhu se koná v termínu 25. - 27. 4. 2023. 

Více informací k veletrhu na www.jec-world.events 

Veletrh byl zařazen mezi podporované akce v rámci projektu NOVUMM KET spolufinancovaného OP PIK.  To znamená, že:

  • na účast může firma čerpat podporu až do výše 90 000 Kč (povinná participace firmy je minimálně 50 % nákladů);
  • podpora je poskytována malým a středním českým podnikům (do 250 zaměstnanců) se sídlem, případně provozovnou, mimo Prahu;
  • účast na veletrhu je podpořena při účasti minimálně 5 firem, přičemž z toho minimálně 3 účastníci musí být na společné expozici.

Jsou dvě možnosti firemní prezentace:

1) Účast v rámci společné české expozice agentury CzechTrade

  • účast na společném stánku agentury CzechTrade a dalších českých firem; pronájem plochy, registraci a technické přípojky zajišťuje agentura CzechTrade, výstavbu expozice si firma u společného realizátora hradí sama
  • využití společné propagace českého stánku, doprovodných akcí a zázemí s kuchyňkou
  • jednotný vzhled expozice

2) Samostatná účast s dotací

  • po naplnění společné expozice agentury CzechTrade je možné podpořit samostatné vystavovatele na individuálních stáncích
  • společnost zajišťuje fakturaci plochy, registrace a technických přípojek na agenturu CzechTrade, výstavbu expozice si realizuje sama
  • je možné libovolné umístění a grafika stánku

Více informací o projektu NOVUMM KET včetně přihlášky a dalších dokumentů ke stažení naleznete na www.czechtrade.cz/sluzby/programy-eu/oppik/novumm-ket 

Termín: 25. 4. 2023 - 27. 4. 2023
Druh akce: Veletrh NOVUMM KET
Místo konání: Paříž, Francie
Oborová specializace: Automobilový průmysl, Letecký průmysl, Stavebnictví a stavební materiály
Teritoriální zaměření: Francie
Cena: Kontaktujte organizačního garanta akce
Stav akce: Registrace ukončena

Organizační garant

Mgr. Zegzulková Terezie
Mgr. Terezie Zegzulková
manažerka aktivity pro projekt "NOVUMM KET" financovaný z OP PIK
terezie.zegzulkova@czechtrade.cz T: +420 224 907 547
M: +420 725 962 123