Kontrola exportu ZBOŽÍ DVOJÍHO POUŽITÍ

Program:
08:30 - 09:00 Registrace

09:00 - 09:15
Úvodní slovo
Mgr. Pavel Balihar, ředitel Licenční správy

09:15 – 11:00
1. BLOK - Aktuální situace v oblasti vývozních kontrol v oblasti zboží dvojí použití

 • Zahraničněpolitická hlediska v oblasti vývozních kontrol
  Mgr. Veronika Stromšíková, ředitelka odboru kontrolních politik, MZV
 • Aktuálně k provádění mezinárodních sankcí z pohledu FAÚ (se zaměřením zejména na Rusko a Bělorusko)
  Finanční analytický úřad
 • Nařízení EP a Rady 2021/821 v praxi
  Ing. Miroslav Korčák, Licenční správa MPO
 • Diskuze k 1. bloku

11:00 - 11:30 Přestávka 

11:30 – 13:30
2. BLOK – Problematika kontroly zboží dvojího použití konkrétně

 • Legislativa vývozních kontrol, postupy a procedury při podání žádosti o povolení k vývozu
  Ing. Petra Horáková, Ing. Hana Fridrichová, Licenční správa MPO
 • Seznam zboží dvojího použití a identifikace zboží dvojího použití včetně příkladů
  Ing. Zora Ondrejčíková, Licenční správa MPO, a Mgr. kpt. Dušan Ernest, GŘC
 • Zavádění vnitřních systémů kontroly vývozu zboží dvojího použití (Internal Compliance Programme, ICP)
  Ing. Svatopluk Leitgeb, Licenční správa MPO
 • Diskuze k 2. bloku
Kód semináře: 3871
Termín: 31. 1. 2023
Druh akce: Odborný seminář
Místo konání: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Politických vězňů 20, 11249 Praha 1, Česká republika
Doba konání: 09.00 - 14.00 hodin
Cena: 0 Kč
Stav akce: Registrace ukončena

Organizační garant

Barcalová Daniela
Daniela Barcalová
specialista exportního vzdělávání
daniela.barcalova@czechtrade.cz T: +420 224 907 533
M: +420 725 763 172