Kontrola exportu ZBOŽÍ DVOJÍHO POUŽITÍ - el. žádosti, postupy a procedury, identifikace zboží

Tento seminář je určen především pro pracovníky zodpovědné za praktické provádění vývozu zboží dvojího použití (identifikace, podávání žádostí apod.)

HARMONOGRAM:

08:30 – 09:00        Registrace
09:00 - 09:05        Zahájení – Mgr. Zdeněk Richtr – ředitel Licenční správy
09:05 – 09:45        Mezinárodní kontrolní režimy a - Ing. Leitgeb
09:45 – 10:45        Legislativa EU a ČR týkající se kontroly vývozu a postupy a procedury při podání žádostí o povolení k vývozu (individuální, souhrnná) - Ing. Ondrejčíková
10:45 – 11:15        Všeobecná vývozní povolení - Ing. Korčák
11:15 – 11:45        Omezující opatření vůči některým státům - představitel FAÚ
11:45 – 12:00        Diskuze
12:00 – 12:30        Přestávka
12:30 – 13:15        Aktualizovaný seznam zboží dvojího použití a identifikace zboží dvojího použití - Ing. Ondrejčíková
13:15 – 14:15        Identifikace zboží dvojího použití: praktické příklady - představitel Generálního ředitelství cel
14:15 – 15:00        Diskuze

VSTUP PŘES VRÁTNICI MINISTERSTVA JEN PO POŘEDLOŽENÍ OBČANSKÉHO PRŮKAZU NEBO PASU!

Drobné občerstvení v průběhu semináře zajištěno.

Kód semináře: 3547
Termín: 15. 11. 2018
Druh akce: Odborný seminář
Místo konání: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Politických vězňů 20, 11249 Praha 1, Česká republika
Doba konání: 08:30 - 15:00
Cena: 1 210 Kč (vč. DPH)
Stav akce: Akce již proběhla

Organizační garant

PhDr. Šourková Dana
PhDr. Dana Šourková
Specialista exportního vzdělávání
dana.sourkova@czechtrade.cz T: +420224907529
M: +420601383460
Ing. Svatopluk Leitgeb
Vedoucí oddělení mezinárodních kontrolních režimů