Konzultační den agentur CzechInvest, CzechTrade a API - Třeboň

Regionální kancelář agentury CzechInvest a regionální kancelář Agentury pro podnikání a inovace si Vás dovoluje pozvat na konzultační den, jehož cílem jsou individuální konzultace podnikatelských záměrů, programů podpory pro začínající i stávající podnikatele, služeb CzechInvestu, programů z OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), podpory exportu a Jihočeských podnikatelských voucherů.

Účast na konzultačním dni je bezplatná.

Závaznou registraci je možné učinit nejpozději dva pracovní dny před konzultačním dnem e-mailem na adresu ceskebudejovice@czechinvest.org 

V emailové registraci, prosím, uveďte jméno, název společnosti, kontakt na Vás a pokud je to možné, uveďte také záměr, který máte zájem konzultovat.

Konkrétní hodina konzultace Vám bude potvrzena za strany regionální kanceláře.

Datum konání: 11. 8. 2020
Druh akce: Akce s účastí CzechTrade
Místo konání: Městský úřad Třeboň, Palackého nám. 46, Třeboň, Česká republika
Oborová specializace:
Teritoriální zaměření:

Organizační garant

Martina Křiváčková, BBus.
martina.krivackova@czechtrade.cz T: +420 296 342 946