Light + Building 2020/001D

Každé dva roky představuje veletrh Light + Building inovace v oblasti architektury a technologií, zaměřených na osvětlení a elektrotechniku. V roce 2018 se na tomto veletrhu představilo téměř 3 tisíce vystavovatelů z 55 zemí a řadí se mezi klíčové akce ve svém oboru.  Cílovou skupinou veletrhu jsou architekti, designéři, projektanti, výrobci a obchodníci, kterých se na Light + Building 2018 sešlo více než 220 tisíc.

Veletrh je jedinečným místem, kde dochází k propojení designu, architektury a technologií v oblasti osvětlení, bezpečnostní techniky a automatizace budov.

Akce je zařazena do interního projektu Design pro konkurenceschopnost, který umožňuje malým a středním firmám získat podporu účasti ve výši 50 % způsobilých výdajů, a to až 130 tisíc Kč formou zvýhodněných služeb:

  • pronájem výstavní plochy pro realizaci individuální expozice,
  • poplatek/ky za účast na akci,
  • návrh designu individuálního stánku, jeho realizaci a technického zajištění,
  • marketingové materiály a propagace dané akce,
  • překlady tiskovin k dané zahraniční akci – prezentační a propagační tiskoviny, např. leták, prospekt nebo pozvánka,
  • uvedením v brožuře „Design pro konkurenceschopnost“, která bude propagovat účastníky a poskytovat ucelenou informaci potenciálním obchodním partnerům.

Pro více informací kontaktujte gestora akce.

Termín: 8. 3. 2020 - 13. 3. 2020
Druh akce: Veletrh
Místo konání: Frankfurt Fair and Exhibition Centre, Frankfurt am Main, Německo
Oborová specializace: Elektronika a elektrotechnika
Design
Luxusní zboží
Teritoriální zaměření: Německo
Cena: Kontaktujte organizačního garanta akce
Stav akce: Hlaste se

Organizační garant

Bc. Sedmerová Zuzana
Bc. Zuzana Sedmerová
Vedoucí manažerka projektu „Design pro konkurenceschopnost 2016 - 2018" financovaného z OP PIK
zuzana.sedmerova@czechtrade.cz T: +420 541 159 255
M: +420 724 009 829