MECSPE 2017

 

Veletrh MECSPE je určený odborné veřejnosti a koná se každoročně v italské Parmě. MECSPE je styčným bodem mezi výrobními technologiemi a průmyslovými dodávkami díky synergii 11 specializovaných salonů. V loňském roce navštívilo veletrh 39.656 návštěvníků a představilo se na něm 1.592 vystavovatelů.

Zahraniční kancelář CzechTrade Itálie připravuje prezentaci českých firem na 16 edici veletrhu MECSPE – salon strojírenských subdodávek – za účelem nalezení nových odbytových možností v Itálii pro české exportéry.

www.mecspe.com

 

PROČ VYSTAVOVAT V ITÁLII

 • Italský strojírenský sektor zaznamenává oživení a pozitivní atmosféru, 94,5% strojírenských podniků je velmi, nebo mírně spokojeno s vývojem jejich podnikání a téměř polovina podniků (49,3%) se domnívá, že přijde další růst sektoru;
 • Optimistickou situaci dokládá i zvýšený počet poptávek, které přicházejí ze strany italských firem na CzechTrade Itálie týkající se strojírenských subdodávek. Nejčastěji poptávané produkty jsou: výkovky, odlitky a různé strojírenské komponenty;
 • Itálie je velkou evropskou strojírenskou velmocí. Na národní úrovni se strojírenský sektor podílí na tvorbě přidané hodnoty výrobního sektoru ze 45.5% a na celkové tvorbě národního HDP Itálie ze 7,1% (z 6,0% na celkové zaměstnanosti země a ze 48,1% na celkových exportech). I když výroba od počátku krize (2008) do loňského roku poklesla o 26 %, stále se jedná o jeden z největších trhů Evropy;
 • Česká republika má stále dobré jméno v italském strojírenském sektoru.

 

PROČ VELETRH MECSPE

 • Jediný italský veletrh zaměřený přímo na subdodávky;
 • Kompletní spektrum procesů, materiálů a technologií (11 salonů na jediné akci);
 • Návštěvníci z řad odborné veřejnosti (edici 2015 navštívilo celkem 39.656 návštěvníků, což představuje nárůst oproti předchozímu roku o 17%);
 • Italské kontakty (veletrh je orientován především na italské návštěvníky a kontakty, je tedy naprosto vhodný pro ty společnosti, které hledají partnera právě na Apeninském poloostrově);
 • Organizátor veletrhu provádí velkou akviziční a propagační kampaň MECSPE. Díky této kampani byli v loňském roce na veletrhu přítomni nákupčí z evropských i mimoevropských zemí (např. Brazílie, Korea, Egypt, Francie, Německo, Indie, Rusko, JAR, Turecko a Vietnam). Organizátor publikuje cca 700 článků a inzerátů v odborném tisku, zasílá před veletrhem na 250.000 pozvánek a 500.000 newslettrů.

 

PROČ VYSTAVOVAT S CZECHTRADE

 • Větší viditelnost společnosti na stánku České republiky (CzechTrade);
 • Úspora nákladů oproti samostatné účasti na veletrhu a atraktivní stánek;
 • CzechTrade osloví před akcí relevantní partnery s pozvánkou na český stánek;
 • Networking - CzechTrade ve spolupráci s veletržní správou zorganizuje akvizici italských firem před veletrhem za účelem dojednání B2B schůzek s českými vystavovateli v rámci veletrhu;

 

REFERENCE KOLEKTIVNÍ ÚČASTI ČESKÝCH FIREM NA MECSPE 2016:

Slévárna Kuřim a.s. se úspěšně účastnila v roce 2016 15. edice veletrhu MECSPE v Parmě. Firma zde našla svého obchodního partnera pro italský trh a zahájila několik měsíců po výstavě pravidelné dodávky. Zástupce firmy hodnotí veletrh pozitivně „Veletrh byl pěkný, ve srovnání s veletrhem v Hannoveru, který každoročně navštěvujeme, menší se zaměřením především na italský trh a italské potenciální zákazníky“.

 

ZAMĚŘENÍ VELETRHU

 • SUBDODÁVKY - Strojírenské subdodávky, Elektronické subdodávky,
 • STROJÍRENSTVÍ - Stroje a nástroje, Povrchové úpravy,
 • PLASTIKÁŘSTVÍ - Eurostampi–plastikářské subdodávky, Additive manufacturing,
 • AUTOMATIZACE - Motek Italy, Power Drive, Control Italy, Digitální fabrika, Logistika

 

SPOLEČNÁ ÚČAST ČESKÝCH FIREM – umístění v rámci veletrhu

Stánek kolektivní české účasti bude umístěn v prostoru věnovaném STROJÍRENSKÝM SUBDODÁVKÁM. Tento salon je zaměřen především na přesné obrábění a tváření, zpracování plechů, subdodávky pro výrobu strojů a strojírenské konstrukce, spojovací materiál, slévárenství, mikro odlitky a odlitky, zpracování drátu, průmyslové procesy, svařování, atd.

 

CO NABÍZÍME ČESKÝM FIRMÁM

Agentura CzechTrade nabízí českým podnikům osobní prezentaci v rámci společné účasti na veletrhu MECSPE 2017 v Parmě.

Konkrétně osobní účast na kolektivním stánku CzechTrade zahrnuje:

 

PŘED VELETRHEM:

 • Příprava profilu Vaší společnosti v italské jazykové verzi;
 • Váš profil zveřejníme na webových stránkách naší kanceláře v Itálii a propagačním letáku, který pro akci připravíme (katalog společné účasti na veletrhu MECSPE);
 • Zaslání propagačního letáku na hlavní italské odborné portály a sektorové časopisy;
 • Ve spolupráci s veletržní správou bude provedena akvizice italských firem s cílem zajistit každému českému vystavovateli schůzky s místními subjekty během konání veletrhu;
 • Zápis do tištěného a elektronického katalogu vystavovatelů (podmíněno zasláním přihlášky do stanoveného termínu pro zápis na akci);
 • Informační brožura pro české vystavovatele, kterou CzechTrade Itálie sestaví a jenž bude obsahovat užitečné rady (ubytování, doprava, apod.) v místě veletrhu.

STÁNEK:

 • Vlastní prostor (otevřený stánek o rozloze 6 m2, tj. 300x200 cm);
 • Základní vybavení stánku (stůl, židle, věšák, odpadkový koš, vitrína, el.zásuvka)
 • (dodatečné vybavení stánku si každý vystavující musí hradit ve vlastní režii);
 • Společné uzamykatelné technické zázemí stánku;
 • Vytištění a umístění názvu firmy v čele stánku;
 • Vstupenky na veletrh pro obchodní partnery v elektronické podobě;
 • Vystavovatelské průkazy a parkovací průkazy;
 • Každodenní úklid stánku.

BĚHEM VELETRHU:

 • Osobní asistenci během celého konání akce a aktivní účast pracovníků CzechTrade při jednáních s Vašimi obchodními partnery v případě Vašeho zájmu;
 • Základní občerstvení (voda, pivo, káva, čaj);
 • Výstupem této služby bude závěrečná zpráva z veletrhu s užitečnými informacemi o místním trhu a o veletrhu MECSPE.

CENA: 52 500,- Kč + DPH

 

Rádi zodpovíme Vaše dotazy týkající se forem prezentace, doprovodných služeb, vhodnosti veletrhu pro váš výrobek/službu a poradíme, jak se nejlépe na veletrh připravit.

 

Přihlášku prosím zašlete gestorovi akce do 19. 12. 2016.

Termín: 23. 3. 2017 - 25. 3. 2017
Druh akce: Veletrh
Místo konání: Parma, Itálie
Oborová specializace: Strojírenství - výroba strojů a techniky
Obráběné komponenty a konstrukce z kovů
Teritoriální zaměření: Itálie
Cena: Kontaktujte organizačního garanta akce
Stav akce: Akce již proběhla

Organizační garant

Bc. Eichner Pavel
Bc. Pavel Eichner
Vedoucí zahraniční kanceláře
pavel.eichner@czechtrade.cz T: +525 552 553 393
M: +525 585 777 454

Odborný garant

CzechTrade Milán

dott.ssa Třosková Ivana
dott.ssa Ivana Třosková
Ředitelka regionálního centra
ivana.troskova@czechtrade.cz T: +390229532109
M: +393283630394