Medbaltica 2022 - NOVUMM KET 2022/038K

MedBaltica 2022 je mezinárodní výstava věnovaná sektoru medicínského průmyslu. Na akci jsou zastoupeni domácí i zahraniční výrobci v oborech: farmacie, rehabilitační technika, dentální technologie a zdravotnická technika.

Více informací o veletrhu na: www.bt1.lv/medbaltica/eng

Veletrh MedBaltica 2022 byl zařazen mezi podporované akce v rámci projektu NOVUMM KET spolufinancovaného z OP PIK:

  • na účast může firma čerpat podporu až do výše 90 000 Kč (povinná participace firmy je 30 % nákladů)
  • podpora je poskytována malým a středním českým podnikům (do 250 zaměstnanců) se sídlem, případně provozovnou mimo Prahu
  • účast na veletrhu je podpořena při účasti minimálně 5 firem, přičemž min. 3 na společné expozici

Jsou dvě možnosti prezentace:

1) Účast v rámci společné české expozice CzechTrade

  • účast na společném stánku CzechTrade a dalších českých firem; pronájem plochy, registraci a technické přípojky zajišťuje CzechTrade, výstavbu expozice si firma u společného realizátora hradí sama
  • využití společné propagace českého stánku, doprovodných akcí a zázemí s kuchyňkou
  • jednotný vzhled expozice

2) Samostatná účast

  • po naplnění společné expozice je možné podpořit samostatné vystavovatele na individuálních stáncích
  • firma zajistí fakturaci plochy, registrace a technických přípojek na CzechTrade, výstavbu expozice si realizuje sama
  • libovolné umístění a grafika stánku 

Více informací o projektu NOVUMM KET včetně dokumentů ke stažení naleznete na webu CzechTrade - https://www.czechtrade.cz/sluzby/programy-eu/oppik/novumm-ket.

Rádi zodpovíme vaše dotazy týkající se podpory, forem prezentace, vhodnosti veletrhu pro váš výrobek/službu nebo poradíme, jak se nejlépe na veletrh připravit. V případě zájmu o účast zašlete přihlášku gestorce akce.

Termín: 1. 12. 2022 - 3. 12. 2022
Druh akce: Veletrh NOVUMM KET
Místo konání: Riga, Lotyšsko
Oborová specializace: Zdravotnická technika
Teritoriální zaměření: Lotyšsko
Cena: Kontaktujte organizačního garanta akce
Stav akce: Akce již proběhla

Organizační garant

Mgr. Zegzulková Terezie
Mgr. Terezie Zegzulková
manažerka aktivity pro projekt "NOVUMM KET" financovaný z OP PIK
terezie.zegzulkova@czechtrade.cz T: +420 224 907 547
M: +420 725 962 123