ONLINE SEMINÁŘ: Měření a řízení kurzového rizika u přeshraničních obchodních transakcí

Měnové kurzy a jejich vývoj jsou jedním z důležitých aspektů ovlivňující přeshraniční obchodní transakce. Přístup k informacím a jejich správná interpretace mohou přinést značnou přidanou hodnotu a snížit rizikovost obchodu - nákupu i prodeje v zahraničí.

Otázkami, jak správně interpretovat vývoj měnových kurzů, historické výkyvy, nebo na co si dávat pozor při přeshraničních transakcích se zabývá tento seminář.

Co se dozvíte:

  • Jak využít historický vývoj měnových kurzů pro budoucí plánování

  • Jaké existují simulační nástroje vývoje měnových kurzů

  • Jak používat aplikaci E-start – Systém kurzové prevence

  • Jaké nástroje lze využít pro zajištění kurzového rizika

    Logo-EF.png   

          logo TAČR.png

Důležité:

  1. Své dotazy k tématu můžete zaslat před online seminářem prostřednictvím přihlášky, nebo prostřednictvím chatu na akci.
  2. Den před konáním akce Vám e-mailem zašleme prolink na danou akci.
  3. K účasti na online semináři potřebujete pouze PC, notebook či telefon s internetovým připojením.
  4. Akce je ZDARMA.
Kód semináře: 3709
Termín: 9. 9. 2020
Druh akce: Odborný seminář
Místo konání: ONLINE, X, Online seminář, Česká republika
Doba konání: 10.00 - 11.30 hodin
Cena: 0 Kč
Stav akce: Akce již proběhla

Organizační garant

Ing. Komárková Barbora
Ing. Barbora Komárková
Specialista exportního vzdělávání
barbora.komarkova@czechtrade.cz T: +420 224 907 533
M: +420 607 000 487
Krásnická Martina PhD.
Martina Krásnická, PhD.
Martina Krásnická se dlouhodobě zabývá měřením a řízením devizové expozice, a to včetně právních aspektů dané problematiky. V současné době působí na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity, kde je řešitelem projektu Systém kurzové prevence spolufinancovaným Technologickou agenturou ČR v rámci programu ÉTA, https://www.tacr.cz/
Ing. Mgr. Hlásková Gabriela
Ing. Mgr. Gabriela Hlásková
Gabriela Hlásková absolvovala obory ekonomie a managementu a sociálních a mediálních komunikací. Je specialistkou a konzultantkou pro oblast marketingu a komunikace se silným zázemím v oblasti financí, práva a corporate governance.
Ing. Volek Tomáš PhD.
Ing. Tomáš Volek, PhD.
Tomáš Volek se věnuje analýze predikčních modelů pro kurzové výkyvy. Působí dlouhodobě na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity na Katedře ekonomiky a je spoluřešitelem projektu Systém kurzové prevence.
Ing. Zeman Petr PhD.
Ing. Petr Zeman, PhD.
Petr Zeman členem katedry účetnictví a financí na ekonomické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, kde od roku 2011 působí na pozici odborného asistenta se zaměřením na cenné papíry, finanční trhy a podnikové finance. V odborných publikacích se věnuje problematice efektivnosti finančních trhů a analýzou časových řad.