Metalloobrabotka. Svarka. 2017

Agentura CzechTrade zve české firmy ke společné účasti na prestižním mezinárodním veletrhu METALLOOBRABOTKA. SVARKA 2017.

Naším cílem je podpořit firmy v jejich pronikání na zahraniční trhy, proto kromě příprav společné expozice, nabízíme také sérii doprovodných služeb pro zvýšení šancí na úspěšný vývoz klienta. Patří sem např. oslovení ruských potenciálních partnerů s cílem podchytit jejich zájem o setkání na veletrhu, osobní asistence během veletrhu nebo aktivní účast při jednáních s vašimi obchodními partnery.

Strojírenství patří v Rusku tradičně a dlouhodobě k jednomu z nejperspektivnějších a nejpřitažlivějších průmyslovým odvětví. Možnosti v oboru kovoobrábění, sváření a obecně ve strojírenství jsou stále zajímavým tématem pro mnohé světové koncerny a firmy, které se snaží v Rusku najít nového obchodního partnera, zejména pak v regionech RF.

Nehledě na složitou ekonomickou i geopolitickou situaci, ve které se nyní ruský stát nachází, nepřestávají plynout značné investiční prostředky státních i soukromých společností do oblasti modernizace a výstavby nových závodů nejen v Rusku, ale i v blízkém zahraničí.

Jekatěrinburg byl vždy jedním z největších průmyslových center Ruska. Místní průmysl disponuje ohromným výrobním potenciálem, nicméně aby byly nadále výrobní závody konkurenceschopné, potřebují rekonstrukci a inovaci výroby.

Ve dnech 21. - 24. března 2017 se na výstavišti Expo Jekatěrinburg uskuteční již 17. ročník specializovaného mezinárodního veletrhu METALLOOBRABOTKA. SVARKA, přičemž se jedná o první ročník, kdy se tento úspěšný veletrh přesouvá z Permi do Jekatěrinburgu. Veletrh je svým rozsahem, zaměřením a obsazením jeden z nejkvalitnějších oborově zaměřených akcí pořádaných v Rusku. Akce se koná pravidelně každý rok, sjíždějí se na ní vystavovatelé z blízkého i vzdáleného zahraničí. Tradiční je i účast vystavovatelů z ČR. Podrobné informace o výstavě, včetně podrobných statistických údajů a seznamu vystavovatelů minulých ročníků, lze nalézt na internetové adrese www.expometperm.ru.

 

ZAMĚŘENÍ VELETRHU:

 • Kovoobráběcí stroje a zařízení (nové a použité)
 • Lisy, zařízení pro kovárny
 • Slévárenské zařízení
 • Svářecí technika
 • Generátorové a kompresorové zařízení
 • Kontrolní - měřicí stroje a zařízení, pomůcky a nářadí
 • Kompletační díly a materiály
 • Mazací a chladící oleje / tekutiny
 • Laserové zařízení
 • Výzkum, technologický a konstrukční vývoj, řízení výroby
 • Investiční a inovační projekty
 • Prostředky obrany
 • Systémy automatického projektování
 • Ekologická bezpečnost a technika bezpečnosti
 • Technická literatura a informace

 

ČESKÝM FIRMÁM NABÍZÍME VÝHODNOU VARIANTU OSOBNÍ NEBO KATALOGOVÉ ÚČASTI S ŘADOU DOPROVODNÝCH ASISTENČNÍCH SLUŽEB

OSOBNÍ ÚČAST

 • Prezentace Vaší společnosti na českém pavilonu.
 • Networkingový prostor s jednacím zázemím.
 • Intenzivní marketingová kampaň - vytipování a pozvání relevantních obchodních partnerů, screening vystavovatelů, propagační materiály, PR.
 • Organizace networkingové akce na českém pavilonu s českým pivem.
 • Osobní asistenci během veletrhu a aktivní účast pracovníků CzechTrade při jednáních s Vašimi obchodními partnery.
 • Logistickou pomoc při výběru a zajištění Vašeho hotelu a transportu.
 • Výstupem této služby pro Vaši firmu bude seznam kontaktů, které obdrželi pozvánku k jednáním s Vaší firmou na veletrhu včetně informací o akci a doporučení konkrétních návazných kroků.
 • CENA: 45 000,- Kč + DPH.

 

KATALOGOVÁ PREZENTACE

 • Oslovení potenciálních zájemců před veletrhem dle předem specifikované cílové skupiny se záměrem podchytit zájem místních firem o spolupráci.
 • Prezentace firmy prostřednictvím zástupců CzechTrade Jekatěrinburg formou katalogů/prezentačních materiálů, ceníků, informací o firmě a produktech.
 • Možnost účasti na networkingové akci na českém pavilonu s českým pivem.
 • Výstupem této služby pro Vaši firmu bude seznam získaných relevantních kontaktů včetně informací o akci a doporučení konkrétních návazných kroků.
 • CENA: 10 000,- Kč + DPH.

 

Podrobnosti ke společné prezentaci na veletrhu METALLOOBRABOTKA. SVARKA 2017 najdete v přiložené pozvánce.

Rádi zodpovíme veškeré vaše dotazy týkající se forem prezentace, doprovodných služeb, vhodnosti veletrhu pro váš výrobek/službu nebo poradíme, jak se nejlépe na veletrh připravit.

PŘIHLÁŠKU PROSÍM ZAŠLETE GESTOROVI AKCE DO 15. 01. 2016.

 

Termín: 21. 3. 2017 - 24. 3. 2017
Druh akce: Veletrh
Místo konání: Jekatěrinburg, Rusko
Oborová specializace: Hutní výroba
Strojírenství - výroba strojů a techniky
Teritoriální zaměření: Rusko
Cena: Kontaktujte organizačního garanta akce
Stav akce: Akce již proběhla

Organizační garant

MSc. Chlumecká Aneta
MSc. Aneta Chlumecká
Exportní konzultant
aneta.chlumecka@czechtrade.cz T: +420 224 907 540
M: +420 601 380 641

Odborný garant

CzechTrade Ural (Jekatěrinburg)

Bc. Slowik Petr
Bc. Petr Slowik
Vedoucí zahraniční kanceláře
petr.slowik@czechtrade.cz T: +73432173571
M: +79630353593