Mezinárodní stavební veletrh BUDMA 2022

Agentura CzechTrade a Velvyslanectví ČR ve Varšavě pořádají pro české firmy ke společné účasti na mezinárodním veletrhu stavebnictví a architektury BUDMA 2022.

Veletrhu BUDMA se roce 2020 se akce zúčastnilo 46 000 odborníků, profesionálů, investorů, obchodních zástupců, generálních dodavatelů, inženýrů a architektů. Ti mezi téměř 1000 vystavovateli z více než 30 zemí světa hledali produktové novinky, znalosti a nové obchodní příležitosti. Více informací o veletrhu naleznete na www.budma.pl

CzechTrade podporuje firmy při jejich pronikání na zahraniční trhy, proto kromě vlastní realizace společné expozice, nabízí doprovodné služby, jakými jsou např. oslovení potenciálních partnerů s cílem podchytit jejich zájem, osobní asistence během veletrhu nebo aktivní účast při jednáních s obchodními partnery.

Společné expozice umožní prezentaci těm firmám, které neplánují samostatný stánek. Navíc díky službám zahraniční kanceláře CzechTrade navštěvují národní stánek zájemci o spolupráci s českými dodavateli, což zvyšuje šance na úspěšný vývoz.

PROČ BYSTE SE MĚLI PREZENTOVAT PRÁVĚ NA VELETRHU BUDMA 2022?

 • Čtyřdenní stavební veletrh v Poznani je bohatý na produktové novinky a zásadní akce, které se zabývají nejaktuálnějšími tématy stavebnictví.
 • S rozmachem bytové výstavby a rekordním počtem nově postavených domů v roce 2020 tento trend pokračuje. K tomu přispívají i ohlášené právní změny, které mimo jiné usnadní přístup k hypotečním úvěrům a zjednoduší řízení o povolení stavby domu. Poptávka po stavebních zařízeních a materiálech proto bude i nadále růst.
 • Nárůst cen bytů je ovlivněn velmi rychle rostoucí inflací, která podporuje poptávku po nemovitostech. Podle údajů dosáhly prodeje bytů v šesti největších městech ve druhém čtvrtletí roku 2021 rekordní úrovně 19 500 bytových jednotek, za celé první pololetí roku 2021 pak celkem 39 000 bytů.
 • Mezi faktory, které mají pozitivní dopad na vyhlídky trhu s bydlením, patří změny uvedené v Balíčku opatření pro bydlení. To bude pozitivním faktorem zvyšujícím pravděpodobnost prorůstového scénáře trhu bytové výstavby. Podle sdělení Ministerstva pro rozvoj, práci a technologie může být v příštích několika letech v rámci iniciativy sociálního bydlení postaveno 18 000 bytů v rámci spolupráce mezi Národním majetkovým fondem a obcemi.
 • Důležité je také oznámení developerů o plánech urychlit investice do segmentu rezidenční výstavby. Je zřejmé, že přední developeři se zaměří na rezidenční výstavbu, často na úkor investic do komerční části realitního trhu.
 • Také změny vyplývající z Evropského paktu o klimatu, tj. z evropského projektu Green Deal, budou mít vliv na transformaci směrem k ekologičtější a energeticky účinnější výstavbě, jakož i na snižování emisí znečišťujících látek a CO2 (např. výměna kotlů za ekologické nebo elektrické zdroje).
 • Veletrh je koncipován pro čtyři hlavní skupiny účastníků: architekty, obchodní manažery, dodavatele a vývojáře. Naskýtá se Vám jedinečná příležitost navázat vztahy s důležitými partnery, získat cenný přehled o konkurenceschopnosti Vašeho výrobku / služby ve vašem oboru či navázat spolupráci s odborníky, kteří váš produkt/službu mohou posunout dále. To vše na jednom místě.
 • Vzhledem k vysoké zahraniční účasti návštěvníků se zde otevírají rozsáhlé exportní možnosti, ať už do Evropy či do dalších částí světa.

OBOROVÉ ZAMĚŘENÍ VELETRHU

 • Průmysl 4.0
 • Zemní práce
 • Stavební prvky, stěny a fasády
 • Prefabrikované stavební systémy
 • Prefabrikované prvky a systémy
 • Stropy a podlahy
 • Sklo ve stavebnictví
 • Truhlářství
 • Střešní krytiny a příslušenství
 • Dokončovací systémy
 • Komplexní vybavení koupelen, armatur, wellness vybavení
 • Stavební materiály
 • Stavební chemie
 • Městská architektura
 • Povrchy
 • Ekologické trendy a energie ve stavebnictví
 • Chytrá domácnost / chytré město
 • Design a IT
 • Stavební nářadí a stroje
 • Zařízení staveniště
 • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
 • Stavební poradenství

ČESKÝM FIRMÁM NABÍZÍME KOMPLEXNÍ SERVIS PŘÍPRAVY A REALIZACE OSOBNÍ ÚČASTI S PREZENTACÍ VE SPOLEČNÉ EXPOZICI S ŘADOU DOPROVODNÝCH ASISTENČNÍCH SLUŽEB

 • Prezentace vaší společnosti na českém stánku – pronájem plochy, stavba expozice.
 • Osobní asistenci během veletrhu a aktivní účast pracovníků CzechTrade při jednáních s Vašimi obchodními partnery.
 • Možnost diskuze vašeho exportního zájmu či příležitosti na polském trhu s ředitelem CzechTrade Polsko a obchodním radou velvyslanectví.
 • Pozvání příslušných polských obchodních partnerů na stánek – před akcí zkontaktujeme vybrané subjekty.
 • Prostor pro jednání a sdílené zázemí stánku s přívodem elektřiny, kuchyňkou.
 • Výroba grafiky na základě zaslaných tiskových dat.
 • Prezentace vaší společnosti – umístění názvu firmy, loga a plakátu firmy na společném stánku.
 • Prostor pro fyzické vystavení produktů a propagačních materiálů.
 • Zajištění vystavovatelských průkazů a parkovací karty.
 • Každodenní úklid stánku, drobné občerstvení.
 • Zaplacení všech potřebných poplatků.
 • Cena za plochu přibližně 8 metrů čtverečních a společné zázemí je 62 900 Kč bez DPH.

Rádi zodpovíme veškeré vaše dotazy týkající se forem prezentace, doprovodných služeb, vhodnosti veletrhu pro váš výrobek/službu nebo poradíme, jak se nejlépe na veletrh připravit.
Přihlašování na akci bylo ukončeno.

Termín: 1. 2. 2022 - 4. 2. 2022
Druh akce: Veletrh
Místo konání: Poznaň, Polsko
Oborová specializace: Stavebnictví a stavební materiály
Teritoriální zaměření: Polsko
Cena: Kontaktujte organizačního garanta akce
Stav akce: Registrace ukončena

Organizační garant

Ing. Palinková Nikola
Ing. Nikola Palinková
exportní konzultant
nikola.palinkova@czechtrade.cz T: +420 224 907 575
M: +420 725 493 783

Odborný garant

CzechTrade Polsko

Ing. Šipl Ivo
Ing. Ivo Šipl
vedoucí zahraniční kanceláře
ivo.sipl@czechtrade.cz T: +48 225 251 866
M: +48 882 145 035