Mezinárodní technický veletrh 2019

Agentura CzechTrade zve české firmy ke společné účasti na mezinárodním veletrhu MEZINÁRODNÍ TECHNICKÝ VELETRH 2019, který pokrývá širokou škálu výrobků v technickém průmyslu.

Mezinárodní technický veletrh v Plovdivu je největším oborově zaměřeným veletrhem nejen v Bulharsku, ale i na Balkánském poloostrově. 75. MEZINÁRODNÍ TECHNICKÝ VELETRH je výjimečnou příležitostí pro české společnosti pro nabídnutí svých strojů, zařízení a produktů v rámci společné expozice České Republiky/CzechTrade. Mezinárodní technický veletrh v Bulharsku patří mezi nejprestižnější veletrhy v jihovýchodní Evropě. Zahraniční zastoupení CzechTrade Sofie nabízí prezentaci českých firem v rámci společné expozice na tomto veletrhu vč. využití tlumočníka (čeština/bulharština) po celou dobu konání veletrhu.

Společné expozice umožní prezentaci těm českým firmám, které neplánují samostatný stánek. Navíc díky akvizičním službám zahraniční kanceláře agentury CzechTrade navštěvují společný stánek potenciální obchodní partneři a obecně zájemci o spolupráci s českými dodavateli, což představuje přidanou hodnotu pro klienta a zvýšení šancí na úspěšný vývoz.

Naším cílem je podpořit firmy v jejich pronikání na zahraniční trhy, proto kromě příprav společné expozice, nabízíme také sérii doprovodných služeb. Patří sem např. oslovení potenciálních partnerů s cílem podchytit jejich zájem o setkání na veletrhu, osobní asistence během veletrhu nebo aktivní účast při jednáních s vašimi obchodními partnery.

ČESKÝM FIRMÁM NABÍZÍME KOMPLEXNÍ SERVIS PŘÍPRAVY A REALIZACE OSOBNÍ ÚČASTI VE SPOLEČNÉ EXPOZICI S ŘADOU DOPROVODNÝCH ASISTENČNÍCH SLUŽEB

Osobní účast

 • Výstavní prostor Vaší společnosti v rámci společné účasti
 • Vlastní expoziční prostor (6 m²)
 • Základní vybavení stánku (stůl, 4 židle, infopult, odpadkový koš, el. zásuvka)
 • Dodatečné vybavení stánku si každý vystavující musí hradit ve vlastní režii
 • Společné uzamykatelné technické zázemí stánku
 • Vytištění a umístění názvu firmy v čele stánku
 • Vstupenky na veletrh pro obchodní partnery
 • Vystavovatelské průkazy
 • Každodenní úklid stánku
 • Osobní asistenci pracovníka CzechTrade během veletrhu a jeho aktivní účast
 • v případě jednání s Vašimi obchodními partnery
 • Zveřejnění profilu Vaší společnosti na webových stránkách zahraniční kanceláře
 • CzechTrade v Sofii a propagačním leafletu
 • Cena je včetně zápisu do katalogu vystavovatelů
 • Cena 6 m2 36 000,- Kč (bez DPH)
 • Cena 12 m2 72 000,- Kč (bez DPH)

Podrobnosti ke společné prezentaci na veletrhu MEZINÁRODNÍ TECHNICKÝ VELETRH 2019 najdete v přiložené pozvánce.

Rádi zodpovíme veškeré vaše dotazy týkající se forem prezentace, doprovodných služeb, vhodnosti veletrhu pro váš výrobek/službu nebo poradíme, jak se nejlépe na veletrh připravit.

Přihlášku prosím zašlete gestorovi akce do 30.6.2019.

Termín: 23. 9. 2019 - 28. 9. 2019
Druh akce: Veletrh
Místo konání: Plovdiv, Bulharsko
Oborová specializace: Software a ICT služby
Voda, odpady a životní prostředí
Strojírenství - výroba strojů a techniky
Stavebnictví a stavební materiály
Teritoriální zaměření: Bulharsko
Cena: Kontaktujte organizačního garanta akce
Stav akce: Akce již proběhla

Organizační garant

Ing. Miškovská Iveta
Ing. Iveta Miškovská
Exportní konzultant
iveta.miskovska@czechtrade.cz T: +420 224 907 514
M: +420 724 966 515

Odborný garant

CzechTrade Sofia

Ing. Hlavnička Martin
Ing. Martin Hlavnička
Ředitel regionálního centra
martin.hlavnicka@czechtrade.cz T: +35929433152
M: +359 878 310 309