Mezinárodní technický veletrh Plovdiv 2022

Agentura CzechTrade pořádá pro české firmy společnou účast na Mezinárodní technický veletrh Plovdiv.

Mezinárodní technický veletrh v Plovdivu je největším oborově zaměřeným veletrhem nejen v Bulharsku ale i na Balkánském poloostrově. Už 76. ročník veletrhu je výjimečnou příležitostí pro české společnosti pro nabídnutí svých strojů, zařízení a produktů v rámci společné expozice České Republiky/CzechTrade. Mezinárodní technický veletrh v Bulharsku patří mezi nejprestižnější veletrhy v jihovýchodní Evropě. Zahraniční zastoupení CzechTrade Bulharsko nabízí prezentaci českých firem v rámci společné expozice na tomto veletrhu, vč. využití tlumočníka po celou dobu konání veletrhu. Více o veletrhu najdete na www.fair.bg.

CzechTrade podporuje firmy při jejich pronikání na zahraniční trhy, proto kromě vlastní realizace společné expozice, nabízí doprovodné služby, jakými jsou třeba oslovení potenciálních partnerů s cílem podchytit jejich zájem, osobní asistence během veletrhu nebo aktivní účast při jednáních s obchodními partnery.

Společná expozice umožní prezentaci těm firmám, které neplánují samostatný stánek. Navíc díky službám zahraniční kanceláře CzechTrade Bulharsko navštěvují národní stánek zájemci o spolupráci s tuzemskými dodavateli, což zvyšuje šance na úspěšný vývoz.

Proč byste se měli prezentovat právě na Mezinárodním technickém veletrhu Plovdiv?

 • Stálý ekonomický růst Bulharska.
 • BG firmy v technickém sektoru čerpají finanční prostředky z FEU, předpoklad nárůst pohledávky po nových a inovativních výrobcích z ČR.
 • Součástí veletrhu je vyhledání a oslovení partnerů, které realizuje CT Sofia G42.
 • Česká Republika měla historicky pevné obchodní vztahy s Bulharskem a české výrobky mají v Bulharsku stále silnou tradici.

Oborové zaměření veletrhu

 • Průmyslová zařízení
 • Energetika a ekologie
 • Elektronika a elektrotechnika
 • Průmyslová zařízení
 • Stavby a architektura
 • Stavební materiály
 • Automobilový průmysl
 • Chemický průmysl
 • Informační technologie
 • Software

Co nabízíme českým firmám?

 • Zahraniční kancelář CzechTrade Bulharsko zajistí komplexní servis přípravy a realizace osobní účasti – výstavní plocha, kolektivní česká expozice, veškeré administrativní záležitosti, komunikace s veletržní správou.
 • Předpokládaná plocha české expozice v Pavilonu č. 7 je 100 m2.
 • Kompletně vybavený stánek pro firemní prezentaci, obchodní jednání, umístění firemního banneru, vzorků, zázemí, voda, energie.
 • Zařazení do katalogu vystavovatelů.
 • Osobní asistence pracovníků agentury CzechTrade, kteří Vám rádi pomohou při jednáních s vašimi potenciálními obchodními partnery v rámci veletrhu.

Osobní účast

 • Oslovení potenciálních partnerů, stručné představení vaší firmy a nabídka spolupráce.
 • Obeslání a pozvání potenciálních partnerů a návštěvníků na stánek ČR.
 • Vlastní expoziční prostor ve společné expozici, základní vybavení stánku, každodenní servis.
 • Vstupenky na veletrh pro obchodní partnery, vystavovatelské průkazy.
 • Zápis do katalogu vystavovatelů.
 • Osobní asistence pracovníka CzechTrade během veletrhu a jeho aktivní účast.
 • Zveřejnění profilu vaší společnosti na webových stránkách zahraniční kanceláře CzechTrade v Sofii a v propagačním letáku.

Přihlašování na akci bylo ukončeno.

Termín: 19. 9. 2022 - 24. 9. 2022
Druh akce: Veletrh
Místo konání: Plovdiv, Bulharsko
Oborová specializace: Software a ICT služby, Stavebnictví a stavební materiály, Strojírenství - výroba strojů a techniky, Voda, odpady a životní prostředí
Teritoriální zaměření: Bulharsko
Cena: Kontaktujte organizačního garanta akce
Stav akce: Akce již proběhla

Organizační garant

Ing. Matějková Dagmar
Ing. Dagmar Matějková
Exportní konzultant
dagmar.matejkova@czechtrade.cz M: +420 724 340 444

Odborný garant

CzechTrade Sofia

Ing. Hlavnička Martin
Ing. Martin Hlavnička
Ředitel regionálního centra
martin.hlavnicka@czechtrade.cz T: +35929433152
M: +359 878 310 309