Milipol Paris 2021 - NOVUMM 2021/019N

Milipol Paris 2021

světový veletrh zaměřený na bezpečnost a obranu organizovaný pod záštitou francouzského ministerstva vnitra ve spolupráci s vládními orgány. Jedná se o oficiální akci provedenou ve spolupráci s francouzskou národní policií, civilní obranou, francouzskými celními orgány, městskou policií, Interpolem, atd.

výstaviště: Paris-Nord Villepinte Exhibition Centre, Francie

Více informací naleznete zde: https://en.milipol.com/ 

 • nejvýznamnější událost roku pro zástupce bezpečnostního a obranného průmyslu,
 • výrobci a obchodníci zde získají ucelený přehled o trhu a obdrží a prohloubí vysoce kvalitní kontakty,
 • záruka nejnovějších trendů, odborných znalostí a služeb,
 • příležitost pro české firmy prosadit se v tomto teritoriu a uspokojit vysokou poptávku po tomto druhu zboží
 • 21. ročník navštívilo během 4 veletržních dnů 31 185 návštěvníků a vystavovalo 1 089 subjektů.

- veletrh Milipol Paris 2021 byl zařazen mezi podporované akce v rámci projektu NOVUMM spolufinancovaného z OP PIK – program Marketing https://www.czechtrade.cz/sluzby/programy-eu/oppik/novumm (více informací + přihláška)

- na veletrh je možné čerpat z projektu podporu až do výše 80 000 Kč, firma se participuje min. 50 % výdajů

- podpora je poskytována malým a středním podnikům (do 250 zaměstnanců) se sídlem v ČR mimo hl. m. Prahy, případně s provozovnou mimo Prahu

- veletrh je podpořen při účasti minimálně 5 firem, z toho alespoň 3 firmy + CzechTrade na společné expozici.

 

2 možnosti prezentace:

1) Účast v rámci společné české expozice CzechTrade

 • účast na společném stánku CzechTrade a dalších českých firem, společné zázemí, pronájem plochy, registraci a technické přípojky zajišťuje přímo CzechTrade jako podporu malým a středním podnikům (max. 80 000 Kč), výstavbu expozice si firma hradí sama – expozici staví společný dodavatel.
 • využití společné propagace českého stánku a zázemí s kuchyňkou
 • jednotný vzhled expozice

2) Samostatná účast s dotací

 • při splnění podmínky, že se 3 firmy účastní společného stánku (viz výše), je možné podpořit samostatné vystavovatele na individuálních stáncích
 • je nutné si zajistit fakturaci plochy a dalších služeb ze strany veletržní správy přímo na CzechTrade, který je za firmu uhradí. Nelze však zasílat finanční prostředky přímo na účastníka po uhrazení plochy firmou!
 • umístění stánku si firma určí sama, stejně tak jeho vzhled, vše si zajišťuje přímo firma ať už u veletržní správy, tak u svého dodavatele.

Kontakt a přihlášení: Ing. Jaroslava Pacáková – projektová manažerka projektu NOVUMM, jaroslava.pacakova@czechtrade.cz, +420 224 907 545

Termín: 19. 10. 2021 - 22. 10. 2021
Druh akce: Veletrh NOVUMM
Místo konání: Paříž, Francie
Oborová specializace: Obranný průmysl
Teritoriální zaměření: Francie
Cena: Kontaktujte organizačního garanta akce
Stav akce: Akce již proběhla

Organizační garant

Ing. Pacáková Jaroslava
Ing. Jaroslava Pacáková
projektová manažerka pro projekt "NOVUMM" financovaný z OP PIK
jaroslava.pacakova@czechtrade.cz T: +420 224 907 545
M: +420 724 966 507