Mining & Minerals Expo 2021 - NOVUMM 2021/025N

Mining & Minerals Expo 2021

mezinárodní veletrh se zaměřením na těžební a dobývací průmysl

výstaviště Kiev International Exhibition Centre, Kyjev, Ukrajina

  1. – 21. října 2021 https://www.iec-expo.com.ua/en/miningen-2021.html
  • 6. ročník mezinárodního veletrhu se zaměřením na těžební a dobývací průmysl jako drcení a třídění, zařízení na zušlechťování minerálů, zařízení odolná proti výbuchu, průmyslová automatizace, vrtací služby a vybavení, těžební řetězy a hydraulika a průmyslové osvětlení
  • příležitost pro české firmy prosadit se v tomto teritoriu a uspokojit vysokou poptávku po tomto druhu zboží
  • minulý ročník během 3 veletržních dnů vystavovalo 114 subjektů

- veletrh Mining & Minerals Expo 2021 byl zařazen mezi podporované akce v rámci projektu NOVUMM spolufinancovaného z OP PIK – program Marketing https://www.czechtrade.cz/sluzby/programy-eu/oppik/novumm (více informací + přihláška)

- na veletrh je možné čerpat z projektu podporu až do výše 80 000 Kč, firma se participuje min. 30 % výdajů

- podpora je poskytována malým a středním podnikům (do 250 zaměstnanců) se sídlem v ČR mimo hl. m. Prahy, případně s provozovnou mimo Prahu

- veletrh je podpořen při účasti minimálně 5 firem, z toho alespoň 3 firmy + CzechTrade na společné expozici.

 

2 možnosti prezentace:

1) Účast v rámci společné české expozice CzechTrade

  • účast na společném stánku CzechTrade a dalších českých firem, společné zázemí, pronájem plochy, registraci a technické přípojky zajišťuje přímo CzechTrade jako podporu malým a středním podnikům (max. 80 000 Kč), výstavbu expozice si firma hradí sama – expozici staví společný dodavatel
  • využití společné propagace českého stánku a zázemí s kuchyňkou
  • jednotný vzhled expozice

2) Samostatná účast s dotací

  • při splnění podmínky, že se 3 firmy účastní společného stánku (viz výše), je možné podpořit samostatné vystavovatele na individuálních stáncích
  • je nutné si zajistit fakturaci plochy a dalších služeb ze strany veletržní správy přímo na CzechTrade, který je za firmu uhradí. Nelze však zasílat finanční prostředky přímo na účastníka po uhrazení plochy firmou!
  • umístění stánku si firma určí sama, stejně tak jeho vzhled, vše si zajišťuje přímo firma ať už u veletržní správy, tak u svého dodavatele

Kontakt a přihlášení: Ing. Michaela Dvořáková – projektová manažerka projektu NOVUMM, michaela.dvorakova@czechtrade.cz, + 420 724 863 411

Termín: 19. 10. 2021 - 21. 10. 2021
Druh akce: Veletrh NOVUMM
Místo konání: Kyjev, Ukrajina
Oborová specializace: Nerostné suroviny a polotovary
Teritoriální zaměření: Ukrajina
Cena: Kontaktujte organizačního garanta akce
Stav akce: Akce již proběhla

Organizační garant

Ing. Dvořáková Michaela
Ing. Michaela Dvořáková
Manažerka aktivity pro projekt "NOVUMM" financovaný z OP PIK
michaela.dvorakova@czechtrade.cz T: +420 224 907 546
M: +420 724 863 411