MINING TURKEY 2018 - NOVUMM 2018/084N

Mining Turkey 2018

  • výstaviště Tüyap Fair Convention and Congress Center, Istanbul, Turecko
  • 8. ročník mezinárodního veletrhu se zaměřením na těžební a dobývací průmysl
  • 13. 12. - 16. 12. 2018 http://tuyap.com.tr/en/exhibitions/mining-2018-tunneling-machinery-fair#fair-satistics

Mezinárodní veletrh se zaměřením na těžební a dobývací průmysl v oblasti Eurasie. Akce se koná každé dva roky a v roce 2016 se účastnilo 392 vystavovatelů z 34 zemí světa, akci navštívilo 9 400 návštěvníků.

 

Mining Turkey 2018 byl zařazen mezi podporované akce v rámci projektu NOVUMM spolufinancovaného z OP PIK – program Marketing https://www.czechtrade.cz/programy-eu/oppik/novumm (více informací + přihláška).

- na veletrh je možné čerpat z projektu podporu až do výše 80 000 Kč, firma se participuje min. 30 % výdajů

- podpora je poskytována malým a středním podnikům se sídlem v ČR mimo hl. m. Prahy, případně s provozovnou mimo Prahu

- veletrh je podpořen při účasti minimálně 5 firem na společné expozici.

 

2 možnosti prezentace:

1) Účast v rámci společné české expozice CzechTrade

  • účast na společném stánku CzechTrade a dalších českých firem, společné zázemí, pronájem plochy, registraci a technické přípojky zajišťuje přímo CzechTrade jako podporu malým a středním podnikům (max. 80 000 Kč), výstavbu expozice si firma hradí sama – expozici staví společný dodavatel
  • využití společné propagace českého stánku a zázemí s kuchyňkou
  • jednotný vzhled expozice

2) Samostatná účast s dotací

  • při splnění podmínky, že se 5 firem účastní společného stánku (viz výše), je možné podpořit samostatné vystavovatele na individuálních stáncích
  • je nutné si zajistit fakturaci plochy a dalších služeb ze strany veletržní správy přímo na CzechTrade, který je za firmu uhradí. Nelze však zasílat finanční prostředky přímo na účastníka po uhrazení plochy firmou!
  • umístění stánku si firma určí sama, stejně tak jeho vzhled, vše si zajišťuje přímo firma ať už u veletržní správy, tak u svého dodavatele

Kontakt a přihlášení: Ing. Jana Jíchová – projektová manažerka projektu NOVUMM, jana.jichova@czechtrade.cz, + 420 224 907 528

Termín: 13. 12. 2018 - 16. 12. 2018
Druh akce: Veletrh NOVUMM
Místo konání: Istanbul, Turecko
Oborová specializace: Nerostné suroviny a polotovary
Strojírenství - výroba strojů a techniky
Teritoriální zaměření: Turecko
Cena: Kontaktujte organizačního garanta akce
Stav akce: Akce již proběhla

Organizační garant

Ing. Pacáková Jaroslava
Ing. Jaroslava Pacáková
Manažerka aktivity pro projekt "NOVUMM" financovaný z OP PIK
jaroslava.pacakova@czechtrade.cz T: +420 224 907 545
M: +420 724 966 507