Mining Turkey 2021 - NOVUMM 2021/027N

 

Mining Turkey 2021

mezinárodní veletrh se zaměřením na těžební a dobývací průmysl

výstaviště Tüyap Fair Convention and Congress Center, Istanbul, Turecko

 1. – 12. prosince 2021 https://madenturkiyefuari.com/en/
 • 9. ročník mezinárodního veletrhu se zaměřením na těžební a dobývací průmysl jako těžká nákladní vozidla, vrtací stroje a zařízení, stroje a zařízení na zpracování nerostů a měřicí a geodetická zařízení
 • ojedinělá akce se svým zaměřením v oblasti Eurasie
 • příležitost pro české firmy prosadit se v tomto teritoriu a uspokojit vysokou poptávku po tomto druhu zboží
 • minulý ročník navštívilo během 4 veletržních dnů 11 802 návštěvníků a vystavovalo 448 subjektů

- veletrh Mining Turkey 2021 byl zařazen mezi podporované akce v rámci projektu NOVUMM spolufinancovaného z OP PIK – program Marketing https://www.czechtrade.cz/sluzby/programy-eu/oppik/novumm (více informací + přihláška)

- na veletrh je možné čerpat z projektu podporu až do výše 80 000 Kč, firma se participuje min. 30 % výdajů

- podpora je poskytována malým a středním podnikům (do 250 zaměstnanců) se sídlem v ČR mimo hl. m. Prahy, případně s provozovnou mimo Prahu

- veletrh je podpořen při účasti minimálně 5 firem, z toho alespoň 3 firmy + CzechTrade na společné expozici.

 

2 možnosti prezentace:

1) Účast v rámci společné české expozice CzechTrade

 • účast na společném stánku CzechTrade a dalších českých firem, společné zázemí, pronájem plochy, registraci a technické přípojky zajišťuje přímo CzechTrade jako podporu malým a středním podnikům (max. 80 000 Kč), výstavbu expozice si firma hradí sama – expozici staví společný dodavatel
 • využití společné propagace českého stánku a zázemí s kuchyňkou
 • jednotný vzhled expozice

2) Samostatná účast s dotací

 • při splnění podmínky, že se 3 firmy účastní společného stánku (viz výše), je možné podpořit samostatné vystavovatele na individuálních stáncích
 • je nutné si zajistit fakturaci plochy a dalších služeb ze strany veletržní správy přímo na CzechTrade, který je za firmu uhradí. Nelze však zasílat finanční prostředky přímo na účastníka po uhrazení plochy firmou!
 • umístění stánku si firma určí sama, stejně tak jeho vzhled, vše si zajišťuje přímo firma ať už u veletržní správy, tak u svého dodavatele

Kontakt a přihlášení: Ing. Jaroslava Pacáková – projektová manažerka projektu NOVUMM, jaroslava.pacakova@czechtrade.cz, + 420 224 907 545

Termín: 9. 12. 2021 - 12. 12. 2021
Druh akce: Veletrh NOVUMM
Místo konání: Istanbul, Turecko
Oborová specializace: Nerostné suroviny a polotovary, Strojírenství - výroba strojů a techniky
Teritoriální zaměření: Turecko
Cena: Kontaktujte organizačního garanta akce
Stav akce: Hlaste se

Organizační garant

Ing. Pacáková Jaroslava
Ing. Jaroslava Pacáková
projektová manažerka pro projekt "NOVUMM" financovaný z OP PIK
jaroslava.pacakova@czechtrade.cz T: +420 224 907 545
M: +420 724 966 507