Mise českých energetiků do Turecka 2022

Agentura CzechTrade pořádá pro české firmy společnou účast na vysoce specializované misi dodavatelů vybavení a techniky pro energetický průmysl do Turecka s návštěvu konkrétních subjektů působících v oblasti dodávek technologií pro elektrárny, a to vždy na bázi dvoustranných jednání.

Turecký trh je z hlediska energetického vývoje považován za jeden z perspektivních, především díky kladnému populačnímu přírůstku (přibližně jeden milion obyvatel/rok) a struktuře místní ekonomiky s vysokým podílem energeticky náročných odvětví typu automotive (14. na světě) a hutního průmyslu (8. na světě).

V rámci energetického mixu Turecka hrají důležitou roli uhelné elektrárny, které se na celkové produkci podílí ze 33 % (22 % uhlí + 11 % lignit). Téměř třetinu produkce (26 %) následně obstarávají plynové elektrárny. Ostatní spadá pod obnovitelné zdroje s vysokým podílem produkce elektřiny z vodních elektráren (přes 20 %). Celková instalovaná energetická kapacita přesáhne v Turecku v roce 2021 již 100 000 MW.

V průběhu let začínají hrát velkou úlohou i obnovitelné zdroje, kde začíná postupně převažovat hydro energie.

V Turecku by mělo být do sektoru energetiky do roku 2023 investováno celkem 110 miliard dolarů. Do roku 2040 bude spotřeba elektřiny činit 30 % podíl, přičemž neustále poroste a odhadován je až 90 % růst. 

CÍL A ZAMĚŘENÍ MISE 

 • Cílem navrhované mise je navštívit místní stavební firmy a významné provozovatele elektráren – turecké EPC společnosti jsou zodpovědné za výstavbu elektráren v okolních regionech: SNS a Middle East + nyní s aktuální orientací na Afriku, přičemž se Turecko dlouhodobě umisťuje na 2. místě na světě co do vývozu stavebních prací 
 • Českým dodavatelům se tedy nabízí možnost podílet se na projektech nejen v Turecku, ale také v zahraničí – toto odvětví patří totiž z dlouhodobého hlediska k nejúspěšnějším v bilaterálních obchodních vztazích mezi Českou republikou a ostatními zeměmi 
 • Mise je zaměřená především na prezentace českých firem před provozovateli elektráren a stavebními společnostmi, které se zabývají jejich výstavbou 
 • Výběr místních partnerů klade důraz na klasickou energetiku 

PLÁNOVANÁ NÁVŠTĚVA NĚKTERÝCH Z TĚCHTO SPOLEČNOSTÍ

VÝBĚR TURECKÝCH PARTNERŮ 

 • Výše uvedené společnosti představují pouze krátký výčet možných partnerů 
 • Účastníkům mise bude po jejich přihlášení zaslán seznam potenciálních místních partnerů k navštívení (cca 30 společností), které budou moci obodovat 
 • Turecké firmy, které obdrží nejvíce bodů, budou prioritně osloveny se žádostí o schůzku 
 • Mise bude tímto krokem maximálně přizpůsobena přáním a preferencím českých firem 
 • V průběhu mise je v plánu navštívit 5–6 společností 

CO NABÍZÍME ČESKÝM FIRMÁM? 

 • Organizace a příprava jednání 
 • Tvorba informační brožury o českých účastnících mise v angličtině a turečtině 
 • Simultánní tlumočení z angličtiny do turečtiny během prezentací v případě nutnosti 
 • Organizace logistiky v rámci Turecka 
 • Zajištění drobného občerstvení v průběhu mise 
 • Doporučení vhodného leteckého spojení z České republiky 
 • Účastníci si platí ubytování samostatně, hotel bude pro všechny účastníky stejný 
 • Z důvodu poskytnutí maximálního prostoru a efektivity pro české účastníky mise je počet přihlášených firem limitován na 6 společností 

Přihlašování na akci bylo ukončeno.

Termín: 16. 5. 2022 - 20. 5. 2022
Druh akce: Prezentace firem
Místo konání: Istanbul, Turecko
Oborová specializace: Energetika, Strojírenství - výroba strojů a techniky
Teritoriální zaměření: Turecko
Cena: Kontaktujte organizačního garanta akce
Stav akce: Akce již proběhla

Organizační garant

Ing. Květoň Bohuslav
Ing. Bohuslav Květoň
Exportní konzultant
bohuslav.kveton@czechtrade.cz T: +420 224 907 593
M: +420 607 000 509

Odborný garant

CzechTrade Istanbul

JUDr. Nedělka Michal
JUDr. Michal Nedělka
Vedoucí zahraniční kanceláře
michal.nedelka@czechtrade.cz T: +90 212 219 98 47
M: +905 368 631 777