Mise českých energetiků do Vietnamu 2019

Zahraniční kancelář CzechTrade Ho Či Minovo Město společně s ekonomickým úsekem ZÚ ČR v Hanoji připravují prezentaci českých firem před vietnamskými provozovateli, investory, státními institucemi a EPC kontraktory. Mise by měla přispět k navázání důležitých kontaktů a k zapojení českých firem do projektů z oblasti energetiky, obnovitelných zdrojů a odpadového hospodářství ve Vietnamu.

ZAMĚŘENÍ MISE

 • Osobní prezentace před vybranými provozovateli, investory, energetickými společnostmi a EPC kontraktory
 • Návštěva produkčních zařízení
 • Pracovně společenská akce ve spolupráci se ZÚ Hanoj
 • V případě zájmu navštívení veletrhu VIETWATER 2019 (8. 11. 2019) nabízíme doprovod ZK Ho Či Minovo Město

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

 • Předpokládaný program mise by měl být v termínu 11.11. - 15. 11. 2019, (8. 11. - 15. 11.) v případě návštěvy veletrhu VIETWATER), termín bude potvrzen v září
 • Jednání proběhnou formou prezentace jednotlivých společností a kulatých stolů
 • Na jednání bude přítomna asistentka na pomoc s překladem AJ / VN
 • Každá firma má prostor na prezentaci své společnosti 10 minut. Vzhledem k počtu účastníků a překladu prezentací do vietnamštiny prosíme o krátké a výstižné prezentace
 • Účastníci si platí ubytování samostatně, hotel bude pro všechny účastníky stejný
 • Z důvodu semináře v Hanoji se počítá s přeletem z Ho Či Minova Města a zpět, letenky si platí účastníci také samostatně. Cena vnitrostátní letenky se pohybuje mezi 120 - 160 USD/osoba. (ZK HCMC žádá o udělení dotací na tuto odbornou misi, které by pokryly náklady na letenky po Vietnamu. Rozhodnutí by mělo být známo během září.)

CO NABÍZÍME ČESKÝM FIRMÁM?

 • Organizace a příprava jednání.
 • Společně se ZÚ Hanoj možnost prezentace před zástupci státního sektoru, kteří budou pozváni jménem ambasády v Hanoji.
 • Překlad Vašich propagačních materiálů / prezentací z AJ do VN.
 • V případě nutnosti simultánní tlumočení z AJ do VN během prezentací.
 • Drobné občerstvení během mise.
 • Doporučení vhodného leteckého spoje

Do zahájení mise mohou nastat drobné změny v programu. O těchto změnách Vás budeme průběžné informovat. Změny mohou nastat v závislosti na časových možnostech firem.

Termín: 8. 11. 2019 - 15. 11. 2019
Druh akce: Prezentace firem
Místo konání: Ho Či Minovo Město, Hanoj, Vietnam
Oborová specializace: Energetika
Teritoriální zaměření: Vietnam
Cena: Kontaktujte organizačního garanta akce
Stav akce: Akce již proběhla

Organizační garant

Ing. Zmrzlík Marek
Ing. Marek Zmrzlík
Exportní konzultant - senior
marek.zmrzlik@czechtrade.cz T: +420 224 907 539
M: +420 725 818 461

Odborný garant

CzechTrade Ho Či Minovo Město

Mgr. Nikl Ivan
Mgr. Ivan Nikl
Vedoucí zahraniční kanceláře
ivan.nikl@czechtrade.cz T: +84 862 888 689
M: +84 767 133 953