Mise dodavatelů pro petrochemický průmysl a ekologii do Chorvatska

Agentura CzechTrade, Velvyslanectví ČR v Záhřebu a Ministerstvo průmyslu a obchodu zvou české firmy ke společné účasti na vysoce specializované misi výrobců a dodavatelů technologií pro plynárenské a rafinérské závody do Chorvatska s návštěvou konkrétních subjektů působících v oblasti plynárenského, petrochemického a rafinérského průmyslu, a to vždy na bázi dvoustranných jednání.

Těžba zemního plynu, zpracování ropy, přeprava plynu a ropy tvoří stěžejní pilíře chorvatské ekonomiky. Registrujeme také velký zájem českých firem z tohoto odvětví proniknout na chorvatský, potažmo balkánský trh, a proto nabízíme možnost zúčastnit se mise v teritoriu se zaměřením na dodávky technologií pro plynárenské, petrochemické a rafinérské závody.

PROČ BYSTE SE MĚLI ÚČASTNIT PRÁVĚ TÉTO MISE?

 • Jedná se o úzce zaměřenou misi v oblasti dodávek technologií pro chorvatský plynárenský, petrochemický a rafinérský průmysl.
 • Návštěva nejvýznamnějších firem v oblasti petrochemie a provozování infrastruktury pro přepravu ropy a plynu a představení českých firem a České republiky jako partnerů se špičkovými technologiemi a světovou konkurenceschopností v dané oblasti.
 • Dvoustranná jednání s danými firmami probíhají vždy na základě oficiálního oslovení ze strany zahraniční kanceláře CzechTrade Chorvatsko a Velvyslanectví ČR v Záhřebu na vysoké úrovni s lidmi zodpovědnými za nákup a dodávky nových technologií.
 • Portfolia firem účastnících se mise budou zástupcům navštívených subjektů představeny již před samotným konáním, aby byl v rámci osobní návštěvy prostor již ke konkrétním jednáním.

PROFILY KONTAKTOVANÝCH FIREM

 • INA d.d. https://www.ina.hr/
  V minulosti INA byla největší ropnou společnosti v bývalé Jugoslávii a v současnosti je součásti skupiny MOL. V Rijece provozuje jedinou rafinerii v zemi. Zpracovávaným materiálem je především ropa z dovozu (Azeri), ale také ropa z vlastních nalezišť v Chorvatsku (15 až 20 % celkových chorvatských potřeb). INA ročne zpracuje 4 miliony tun ropy. Společnost také těží plyn, a to jak v oblasti Jadranského moře, tak i ve vnitrozemí, a tato těžba uspokojuje 35 % chorvatských potřeb za tímto zdrojem energie. Uzavřenou rafinerii v Sisaku INA plánuje přebudovat na skladový terminál.

 • STSI d.o.o.  https://stsi.hr/
  Dceřiná společnost INA a klíčový dodavatel technologií a poskytovatel montážních a servisních služeb v petrochemickém průmyslu.

 • ENERGIA NATURALIS (ENNA) d.o.o.  https://www.enna.hr/
  Koncesionář přístavu Ploče, kterém provozuje také terminál na ropné deriváty. Je vlastníkem společnosti PPD, která obchoduje zemním plynem a provozuje distribuční sítě na severovýchodě Chorvatska. PPD je současně spolu se společností INA spoluvlastníkem výrobce umělých hnojiv PETROKEMIJA.

 • PETROKEMIJA d.d. https://petrokemija.hr/
  Výrobce umělých hnojiv s kapacitou 1,35 mil. tun. Dříve součást INA, později byla společnost předána k řízení státu, který se pro ni marně snažil najít strategického partnera. Nakonec v roce 2018 navýšením základního jmění většinové vlastnictví a řízení společnosti převzaly společně společnosti INA a PPD (ENA).

 • LNG HRVATSKA d.o.o. https://lng.hr/
  LNG terminál byl zprovozněn v lednu roku 2021 a aspiruje stát se alternativním zásobovatelem střední Evropy plynem z jiného zdroje než ruského. Společnost LNG Hrvatska d.o.o. je vlastněná většinově státní společností PLINACRO.

 • JANAF d.d.  https://janaf.hr/
  Společnost ve většinovém státním vlastnictví a provozovatel Jadranského ropovodu, který zásobuje ropou rafinerie v BaH a Srbsku a je napojený na systému v Maďarsku, Slovensku a ČR. Délka ropovodu je 631 km a jeho projektovaná kapacita ropovodu je 34 mil. tun. JANAF disponuje skladovacími kapacitami pro 1 940 000 m3 ropy a 222 000 m3 pro deriváty.

 • PLINACRO d.o.o. https://www.plinacro.hr/ a https://www.psp.hr/
  Většinově státní společnost provozující infrastrukturu pro přepravu plynu v délce 2.662 km a skladování o objemu 553 mil. m3 plynu. Zakládající společnost LNG Hrvatska d.o.o.

 • CRODUX d.o.o. / PETROL d.d. https://www.crodux-derivati.hr/ a https://www.petrol.si/
  CRODUX je původně chorvatská ropná a plynárenská společnost s maloobchodní a velkoobchodní síť čerpacích stanic. Celkem provozuje 95 čerpacích stanic a terminály Omišalj (Krk), Zadar a Záhřeb. Od ledna 2021 ji převzala slovinská národní ropná a plynárenská společnost PETROL d.d., provozující v Chorvatsku síť 80 čerpacích stanic a také vlastní terminály.

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM MISE

 • Neděle 2. 5. 2021 Záhřeb
  Příjezd účastníků do Záhřebu, ubytování, organizační schůzka.
 • Pondělí 3. 5. 2021 Záhřeb
  Prezentace českých firem a B2B jednání, fórum s Chorvatským odborným sdružením pro plyn (https://hsup.hr/ ) a návštěva společností INA d.d./STSI d.o.o.
 • Úterý 4. 5. 2021 Záhřeb
  Návštěva společností PETROKEMIJA d.d. (Kutina) a závodu INA d.d. (Sisak).
 • Středa 5. 5. 2019 ráno
  Návštěva rafinerie v Rijece (INA d.d.).

CENA

 • 7000 Kč při účasti jedné osoby
 • 7500 Kč při účasti dvou osob (každá další osoba + 500 Kč)
 • Cena zahrnuje: organizaci mise, zabezpečení logistiky a přesunů pro účastníky po Chorvatsku, asistenční služby v průběhu mise, tisk propagačního katalogu s profily účastníků Cena nezahrnuje: dopravu z ČR do Chorvatska a zpět, ubytování.

Podrobnosti k misi najdete v přiložené pozvánce.
Rádi zodpovíme veškeré vaše dotazy týkající se programu, detailů chorvatských firem, forem prezentace, doprovodných služeb nebo poradíme, jak se nejlépe na akci připravit.
Přihlášku, prosíme, zašlete gestorovi akce do 31. 3. 2021.

Termín: 3. 5. 2021 - 5. 5. 2021
Druh akce: Prezentace firem
Místo konání: Záhřeb, Kutina/Sisak, Rijeka, Chorvatsko
Oborová specializace: Chemický průmysl, Energetika, Nerostné suroviny a polotovary
Teritoriální zaměření: Chorvatsko
Cena: Kontaktujte organizačního garanta akce
Stav akce: Hlaste se

Organizační garant

Ing. Zmrzlík Marek
Ing. Marek Zmrzlík
Exportní konzultant - senior
marek.zmrzlik@czechtrade.cz T: +420 224 907 539
M: +420 725 818 461

Odborný garant

CzechTrade Záhřeb (Chorvatsko a Slovinsko)

Novosad Alen
Alen Novosad
vedoucí zahraniční kanceláře
alen.novosad@czechtrade.cz T: +385 1 5811 749
M: +385 914 814 584