MISE DODAVATELŮ TECHNIKY A VYBAVENÍ DO DOLŮ S DŮRAZEM NA TĚŽBU AU

Zahraniční kancelář CzechTrade připravuje prezentaci českých firem za účelem představení českých subjektů před tureckými a provozovateli dolů, vzájemného seznámení a zapojení do možných budoucích projektů.

Doplňující informace 

 • Předpokládaný program mise by měl být v termínu 10. - 12. 12. 2018, tedy před veletrhem Mining Turkey, který se bude konat v Istanbulu 13. - 16. 12.2018
 • Jednání ve firmách proběhnou formou prezentace a kulatých stolů u jednotlivých tureckých společností
 • Na jednáních budou přítomni překladatelé z EN do TUR
 • Každá firma bude mít prostor na prezentaci své společnosti 10 minut. Vzhledem k počtu účastníků a překladu prezentací do turečtiny, prosíme, o krátké a výstižné prezentace.

CO NABÍZÍME ČESKÝM FIRMÁM?

 • Organizaci a přípravu jednání
 • Překlad Vašich propagačních materiálů/prezentací z EN do TUR
 • Vytvoření infobrožury o českých účastnících mise
 • V případě potřeby zajistíme simultánní tlumočení z EN do TUR během prezentací
 • Organizace logistiky – účastníci budou dopraveni na jednání pronajatým minibusem
 • Drobné občerstvení v průběhu mise
 • Účastníkům bude doporučeno vhodné letecké spojení z ČR.
 • Účastníci si platí ubytování samostatně, hotel bude pro všechny účastníky stejný

Z důvodu poskytnutí maximálního prostoru a efektivity pro české účastníky mise je počet přihlášených firem limitován do 6 společností.

Do zahájení mise mohou nastat drobné změny v programu. O těchto změnách Vás budeme průběžně informovat. Změny mohou nastat v závislosti na časových možnostech firem. Připravili jsme náhradní společnosti, které můžeme v rámci mise navštívit.

 

Rádi zodpovíme Vaše dotazy týkající se forem prezentace, doprovodných služeb a poradíme, jak se nejlépe na tuto akci připravit.

V případě dalších dotazů se neváhejte přímo obrátit na gestora akce pana Martina Šmejce nebo přímo na zahraniční kancelář CzechTrade v Istanbulu. Přihlášku prosím zasílejte do 30. 6. 2018.

Termín: 10. 12. 2018 - 12. 12. 2018
Druh akce: Prezentace firem
Místo konání: Istanbul, Turecko
Oborová specializace: Ostatní
Teritoriální zaměření: Turecko
Cena: Kontaktujte organizačního garanta akce
Stav akce: Akce již proběhla

Organizační garant

Mgr. Šmejc Martin
Mgr. Martin Šmejc
Exportní konzultant
martin.smejc@czechtrade.cz T: +420 224 907 540
M: +420 607 004 342

Odborný garant

CzechTrade Istanbul

Mgr. Polách Vladislav
Mgr. Vladislav Polách
Vedoucí zahraniční kanceláře
vladislav.polach@czechtrade.cz T: +902122199847
M: +905457910411