Mise dodavatelů technologií pro metalurgii do Kazachstánu 2022

Agentura CzechTrade a Velvyslanectví ČR v Nur-Sultanu zvou české firmy ke společné účasti na vysoce specializované Misi dodavatelů technologií pro metalurgické závody do Kazachstánu s návštěvu konkrétních podniků, a to vždy na bázi dvoustranných jednání.

Kazachstán jako 9. největší země světa disponuje obrovským nerostným bohatstvím. Na území země se nachází řada metalurgických závodů, které zpracovávají vytěžené nerostné suroviny. S ohledem na přijatý ekologický kodex, kterým Kazachstán zavázal velké závody ke snížení produkovaných emisí a ekologizaci výroby, jsou na toto navázány i investice do obnovy zařízení a optimalizace výrobních procesů. V rámci této mise proběhne návštěva u klíčových metalurgických komplexů země.

PROČ BYSTE SE MĚLI ÚČASTNIT PRÁVĚ TÉTO MISE?

 • Mise je vůbec první úzce zaměřenou událostí v oboru metalurgie do Kazachstánu.
 • Čeští exportéři a Česká republika budou představeni nejvýznamnějším metalurgických závodům jako partneři se špičkovými technologiemi a světovou konkurenceschopností.
 • Dvoustranná jednání na vysoké úrovni s lidmi zodpovědnými za nákup a dodávky nových technologií budou probíhat vždy na základě oficiálního oslovení ze strany zahraniční kanceláře CzechTrade v Almaty a Velvyslanectví ČR v Nur-Sultanu.
 • Portfolia firem účastnících se mise budou zástupcům navštívených subjektů představeny již před samotným konáním, aby byl v rámci osobní návštěvy prostor již ke konkrétním jednáním.

PROFILY ZAHRANIČNÍCH FIREM

 • Aluminii Kazakhstana (ERG) https://www.erg.kz
  Společnost je jediným podnikem v Kazachstánu, který vyrábí oxid hlinitý (surovina pro výrobu hliníku), a zároveň největším zaměstnavatelem v regionu Pavlodar

 • Kazakhstanskiy elektrolizniy závod (ERG) https://www.erg.kz
  Společnost vyrábí hliníkové komponenty pro různé oblasti průmyslu

 • KSP Steel (Asia Pasific Investments Limited) https://www.kspsteel.kz
  První kazašský podnik vyrábějící bezešvé ocelové trubky pro ropný a plynárenský průmysl

 • ArcelorMittal Temirtau https://www.arcelormittal.kz
  Kazašský koncern, který vlastní vedle oceláren také elektrárny a těžební společnosti, je vlastníkem Karagandského metalurgického závodu ve městě Temirtau, největší ocelárnou a ocelářskou společnost v Kazachstánu

 • Temirtauskiy elektrometalurgicheskiy kombinat (ТОО SAT PETROCHEMICALS) https://temk.kz
  Hlavní činností firmy je těžba manganové rudy a vápence, a následná výroba slitin železa a karbidu vápníku

 • Kazcink (Glencore International) https://www.kazzinc.com/rus
  Kazašská metalurgická společnost, zpracovatel rud z vlastních (převážně hlubinných dolů), výrobce produktů ze zinku, olova, mědi a drahých kovů

 • Usť-Kamenogorskiy titano-magnieviy kombinat (Specialty Metals Holding Company 45,03 %) https://www.uktmp.kz
  Hlavní činností společnosti je výroba vysoce kvalitní titanové rudy, titanových ingotů a hořčíkové třídy Mg-90 pro použití v leteckém průmyslu a dalších průmyslových odvětvích – přední certifikovaný dodavatel tohoto kovu pro globální letecký průmysl

 • Kazchrom (ERG) https://www.kazchrome.com/ru
  Integrovaná důlní a hutní společnost, která byla založena v roce 1995 a v současnosti je jedním z největších výrobců chromových surovin a feroslitin na světě. Společnost má čtyři hlavní divize: závod na těžbu a zpracování rud Donskoy, závod na výrobu feroslitin Aktobe, závod na výrobu feroslitin Aksu a správa rudy Kazmarganets

 PROGRAM MISE

 • Neděle 24. 4. 2022, Pavlodar - Přílet účastníků do Almaty a následný přelet do Pavlodaru; Organizační schůzka
 • Pondělí 25. 4. 2022, Pavlodar - Prezentace pro Aluminii Kazakhstana; Prezentace pro Kazakhstanskiy elektrolizniy závod; Prezentace pro KSP Steel; Noční přesun vlakem do Karagandy
 • Úterý 26. 4. 2022, Karaganda, Temirtau - Jednání v ArcelorMittal Temirtau; Prezentace pro Temirtauskiy elektrometalurgicheskiy kombinat; Přelet do Usť-Kamenogorsku ve večerních hodinách
 • Středa 27. 4. 2022, Usť-Kamenogorsk - Prezentace pro Kazcink; Prezentace pro Usť-Kamenogorskiy titano-magnieviy kombinat; Přelet do Aktobe v odpoledních hodinách 
 • Čtvrtek 28. 4. 2022, Aktobe - Návštěva a prezentace v závodě Kazchrom; Návrat do Almaty v odpoledních hodinách
 • Pátek 29. 4. 2022, Almaty, Balchaš - Prezentace pro Závod obrabotki tsvetnykh metalov v Balchaši

OSOBNÍ ÚČAST NA MISI

 • Mise zahrnuje organizaci, zabezpečení logistiky a přesunů pro účastníky po Kazachstánu, asistenční služby v průběhu mise, tisk propagačního katalogu s profily účastníků mise.
 • Cena nezahrnuje dopravu z ČR do Kazachstánu a zpět, ubytování v Kazachstánu (přibližně 1500 Kč za noc).
 • Účastnický poplatek činí 35 000 Kč bez DPH při účasti jedné osoby; 50 000 Kč bez DPH při účasti dvou osob a každá další osoba 15 000 Kč bez DPH.

Podrobnosti k misi najdete v přiložené pozvánce.
Rádi zodpovíme veškeré vaše dotazy týkající se programu, detailů zahraničních firem, forem prezentace, doprovodných služeb nebo poradíme, jak se nejlépe na akci připravit.
Přihlášku, prosíme, zašlete gestorovi akce do 15.1.2022.

Termín: 25. 4. 2022 - 29. 4. 2022
Druh akce: Prezentace firem
Místo konání: Pavlodar, Karaganda, Usť-Kamenogorsk, Aktobe, Balchaš, Kazachstán
Oborová specializace: Hutní výroba, Nerostné suroviny a polotovary, Slévárenství a kovárenství
Teritoriální zaměření: Kazachstán
Cena: Kontaktujte organizačního garanta akce
Stav akce: Hlaste se

Organizační garant

Bc. Darmovzal Jan
Bc. Jan Darmovzal
Exportní konzultant
jan.darmovzal@czechtrade.cz T: +420 224 907 525
M: +420 601 383 460

Odborný garant

CzechTrade Almaty

Mgr., Ing. Jurčík Petr
Mgr., Ing. Petr Jurčík
Vedoucí zahraniční kanceláře
petr.jurcik@czechtrade.cz T: +77272449303
M: +77771229955