Mise dodavatelů vybavení a techniky pro energetický průmysl do Turecka 2021

Agentura CzechTrade pořádá pro české firmy ke společné účasti na vysoce specializované misi výrobců vybavení a techniky pro energetický průmysl do Turecka s návštěvu konkrétních subjektů působících v oblasti dodávek technologií pro elektrárny, a to vždy na bázi dvoustranných jednání.

Turecký trh je z hlediska energetického vývoje stále považován za jeden z perspektivních, a to díky kladnému populačnímu přírůstku (přibližně jeden milion obyvatel za rok) a struktuře místní ekonomiky s vysokým podílem energeticky náročných odvětví typu automotive (14 na světě) a hutního průmyslu (8 na světě).

V rámci energetického mixu Turecka hrají stále důležitou roli uhelné elektrárny, které se na celkové produkci podílí z 33 % (22 % uhlí + 11 % lignit). Další skoro třetinu produkce (26 %) pak obstarávají plynové elektrárny. Zbytek pak spadá pod obnovitelné zdroje s vysokým podílem produkce elektřiny z vodních elektráren (přes 20 %). Celková instalované energetická kapacita dosáhla v Turecku 92 800 MW. Zmíněná data se vztahují k 8/2020.

STRUKTURA INVESTIC

Cílem navrhované mise je navštívit místní stavební firmy a významné provozovatele elektráren. Turecké EPC společnosti jsou zodpovědné za výstavby elektráren v okolních regionech: SNS a Middle East a nyní s aktuální orientací na Afriku, přičemž se Turecko dlouhodobě umisťuje na druhém místě na světě co do vývozu stavebních prací. Českým dodavatelům se tak nabízí kromě možnosti podílet se na projektech nejenom v Turecku ale i v zahraničí. Z dlouhodobého hlediska totiž patří toto odvětví k nejúspěšnějším v bilaterálních obchodních vztazích mezi našimi zeměmi.

ZAMĚŘENÍ MISE

 • Prezentace před provozovateli elektráren a stavebními společnostmi, které se zabývají jejich výstavbou
 • Výběr místních partnerů klade důraz na klasickou energetiku
 • Ve spolupráci s Ambasádou ČR v Ankaře uspořádání společenského večera pro účastníky mise, na který budou sezvání zástupci místních partnerů

V rámci mise budou navštíveny některé z těchto společností:

VÝBĚR TURECKÝCH PARTNERŮ

Výše uvedené společnosti představují pouhý krátký výčet možných partnerů. Účastníkům mise bude po jejich přihlášení zaslán seznam potenciálních místních partnerů k navštívení (cca 30 společností), které budou moci obodovat. Turecké firmy, které obdrží nejvíce bodů prioritně oslovíme se žádostí o schůzku. Misi se tímto snažíme maximálně přizpůsobit přáním českých firem.
V průběhu mise plánujeme navštívit 5 až 6 tureckých společností.

CO NABÍZÍME ČESKÝM FIRMÁM

 • Organizaci a přípravu jednání
 • Ve spolupráci s Ambasádou ČR v Ankaře uspořádání společenského večera pro účastníky mise, na který budou také sezvání místní partneři
 • Vytvoření info brožury o českých účastnících mise v AJ a TR
 • V případě nutnosti simultánní tlumočení z AJ do TR během prezentací
 • Organizace logistiky – účastníci budou dopravováni na jednání pronajatým minibusem
 • Drobné občerstvení v průběhu mise
 • Účastníkům bude doporučeno vhodné letecké spojení z ČR
 • Účastníci si platí ubytování samostatně, hotel bude pro všechny účastníky stejný
 • Z důvodu poskytnutí maximálního prostoru a efektivity pro české účastníky mise je počet přihlášených firem limitován na 6 společností.

Rádi zodpovíme veškeré vaše dotazy týkající se programu, detailů tureckých firem, forem prezentace, doprovodných služeb nebo poradíme, jak se nejlépe na akci připravit.

Přihlašování na akci bylo z kapacitních důvodů ukončeno.

Termín: 31. 5. 2021 - 4. 6. 2021
Druh akce: Prezentace firem
Místo konání: Istanbul, Turecko
Oborová specializace: Energetika, Strojírenství - výroba strojů a techniky
Teritoriální zaměření: Turecko
Cena: Kontaktujte organizačního garanta akce
Stav akce: Registrace ukončena

Organizační garant

Ing. Zmrzlík Marek
Ing. Marek Zmrzlík
Exportní konzultant - senior
marek.zmrzlik@czechtrade.cz T: +420 224 907 539
M: +420 725 818 461

Odborný garant

CzechTrade Istanbul

Mgr. Polách Vladislav
Mgr. Vladislav Polách
Vedoucí zahraniční kanceláře
vladislav.polach@czechtrade.cz T: +902122199847
M: +90 536 863 17 77