Mise dodavatelů vybavení a techniky pro energetický průmysl do Turecka 2023

Agentura CzechTrade pořádá pro české firmy společnou účast na vysoce specializované misi výrobců a dodavatelů vybavení a techniky pro energetický průmysl do Turecka. Společně navštívíme konkrétní podniky, kde se uskuteční prezentace a dvoustranná jednání.

Turecký trh je z hlediska energetického vývoje stále považován za jeden z perspektivních, a to díky kladnému populačnímu přírůstku o jeden milion obyvatel za rok, dále díky struktuře místní ekonomiky s vysokým podílem energeticky náročných odvětví typu automotive (14. na světě) a hutního průmyslu (8. na světě).

V rámci energetického mixu Turecka hrají stále důležitou roli uhelné elektrárny, které se na celkové produkci podílí z 33 % (22 % uhlí + 11 % lignit). Další skoro třetinu produkce (26 %) pak obstarávají plynové elektrárny. Zbytek spadá pod obnovitelné zdroje s vysokým podílem produkce elektřiny z vodních elektráren (přes 20 %). Celková instalovaná energetická kapacita přesáhne v Turecku již 103 000 MW v roce 2022.

Struktura investic v Turecku

 • V Turecku stále velký díl zdrojů energie zaujímá uhlí a plyn, nicméně začínají se prosazovat obnovitelné zdroje.
 • Z obnovitelných zdrojů začala hrát největší roli větrná, solární a hydro energie. Ještě v roce 2020 dominovala hydro energie v energetickém mixu obnovitelných zdrojů. V loňském roce ji ale ve vedení vystřídala větrná a solární. Zejména do nových solárních a větrných zdrojů jsou v plánu výraznější investice do roku 2040.
 • Klasická energetika bude v tureckém energetickém mixu hrát významnou roli dále.

Náplň mise

 • Navštívíme místní stavební firmy a významné provozovatele elektráren. Turecké EPC společnosti jsou zodpovědné za výstavby elektráren v okolních regionech: SNS a Middle East a nyní s aktuální orientací na Afriku. Turecko se dlouhodobě umisťuje na předních místech na světě co do vývozu stavebních prací. Českým dodavatelům se tak nabízí kromě možnosti podílet se na projektech nejenom v Turecku, ale i v zahraničí. Z dlouhodobého hlediska totiž patří toto odvětví k nejúspěšnějším v bilaterálních obchodních vztazích mezi našimi zeměmi. Rádi tak touto misí navážeme na oficiální návštěvu ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely v Turecku, doprovázeného podnikatelskou misí, která velmi inklinovala k sektoru energetiky. Oficiální návštěva proběhla ve dnech 20. až 21. října 2022.
 • Prezentace před provozovateli elektráren a stavebními společnostmi, které se zabývají jejich výstavbou.
 • Výběr místních partnerů klade důraz na klasickou energetiku.

Společně navštívíme pět, šest tureckých podniků

Zde je širší výběr společností, který upravíme podle potřeb účastníků mise

Co nabízíme českým firmám?

 • Organizaci a přípravu jednání
 • Vytvoření info brožury o českých účastnících mise v AJ a TR
 • V případě nutnosti simultánní tlumočení z AJ do TR během prezentací
 • Organizace logistiky v rámci Turecka
 • Zajištění drobného občerstvení v průběhu mise
 • Účastníkům bude doporučeno vhodné letecké spojení z ČR
 • Účastníci si platí cestu do Turecka a ubytování samostatně, hotel bude pro všechny účastníky stejný
 • Z důvodu poskytnutí maximálního prostoru a efektivity pro české účastníky mise je počet přihlášených firem limitován na 6 společností
 • Možnost jednodenní návštěvy oborového veletrhu ICCI 2022 http://icci.com.tr  
 • Vzhledem k počtu účastníků a překladu prezentací do turečtiny prosíme o krátké a výstižné prezentace.

Přihlašování na akci bylo ukončeno.

Termín: 15. 5. 2023 - 18. 5. 2023
Druh akce: Prezentace firem
Místo konání: Istanbul, Turecko
Oborová specializace: Energetika
Teritoriální zaměření: Turecko
Cena: Kontaktujte organizačního garanta akce
Stav akce: Registrace ukončena

Organizační garant

Ing. Henríquez Barbora
Ing. Barbora Henríquez
exportní konzultant
barbora.komarkova@czechtrade.cz T: +420 224 907 593
M: +420 607 000 487

Odborný garant

CzechTrade Turecko

JUDr. Nedělka Michal
JUDr. Michal Nedělka
vedoucí zahraniční kanceláře
michal.nedelka@czechtrade.cz T: +905 368 631 777
M: +905 368 631 777