Mise dodavatelů vybavení a techniky pro segment dobývání nerostů do Kazachstánu 2023

Agentura CzechTrade a Velvyslanectví ČR v Astaně pořádají pro české firmy vysoce specializovanöu misi výrobců a dodavatelů technologií a zařízení do sektoru povrchového i hlubinného dobývání nerostů.

Hlavním bohatstvím Kazachstánu jsou nerostné suroviny. Kazachstán se podle množství přírodních zdrojů nachází na šestém místě ve světovém žebříčku. Ze 110 prvků Mendělejevovy tabulky zde můžeme nalézt ložiska 99 prvků, přičemž ložiska 70 prvků jsou prozkoumána, z 60 se aktivně těží. Zásadní význam má pro Kazachstán těžba uhlí. Tepelné elektrárny, které topí energetickým uhlím, vyrábějí 80 % elektrické energie v zemi. Další uhlí je potřeba pro rozsáhlý metalurgický průmysl.

Nabízíme vysoce specializovanou misi s návštěvu konkrétních subjektů působících v oblasti dobývání nerostů, a to vždy na bázi dvoustranných jednání.

Proč byste se měli účastnit právě této mise?

 • Jedná se o úzce zaměřenou misi v oblasti povrchového i hlubinného dobývání nerostů a navazujících odvětví, která se v Kazachstánu uskuteční po 3 letech (poslední mise proběhla v roce 2020).
 • Návštěva nejvýznamnějších firem v oblasti dobývání nerostů v Kazachstánu a představení českých firem a České republiky jako partnerů se špičkovými technologiemi a světovou konkurenceschopností v dané oblasti.
 • Dvoustranná jednání s danými firmami probíhají vždy na základě oficiálního oslovení ze strany zahraniční kanceláře CzechTrade v Almaty a Velvyslanectví ČR v Astaně na vysoké úrovni s lidmi zodpovědnými za nákup a dodávky nových technologií.
 • Portfolia firem účastnících se mise budou zástupcům navštívených subjektů představeny již před samotným konáním, aby byl v rámci osobní návštěvy prostor již ke konkrétním jednáním.
 • CzechTrade zajistí organizaci mise, zabezpečení logistiky a přesunů pro účastníky po Kazachstánu, asistenční služby v průběhu mise, tisk propagačního katalogu s profily účastníků mise.

Kazašské firmy k byznysovým jednáním

 • Arcelor Mittal http://www.arcelormittal.kz/ 
  Největší těžební společnost zabývající se těžbou černého uhlí, okrajově taktéž těžbou železných rud. V okolí města Karaganda provozuje celkem 8 dolů s celkovým objemem těžby více než 10 mil. tun uhlí za rok. Do celého komplexu patří taktéž zpracovatelská fabrika na přepracování uhlí. Způsob těžby hlubinný.
 • TOO Orken https://www.arcelormittal.kz/
  Dceřinná společnost ArcelorMittal zabývající se těžbou železných rud. Šachta Zapadniy Karazhal za rok vytěží celkem 2,2 mil. tun železné rudy, která je následně po očištění převážně využívána ocelárnami ArcelorMittal. Způsob těžby: hlubinný i povrchový
 • Kazakhmys http://mykazakhmys.kz 
  Korporace Kazakhmys je vedle provozování uhelných elektráren, sléváren a strojíren taktéž těžařskou společnosti zaměřující se na dobývání mědi. Jejich důl v okolí města Temirtau produkuje ročně 3,5 mil. tun rudy s plánem zvýšení tržby na 4 mil. tun. Způsob těžby: hlubinný i povrchový
 • KAZ Minerals http://www.kazminerals.com/
  Společnost se zabývá těžbou mědi v nalezištích jižního a jihozápadního Kazachstánu. Akcie společnosti jsou obchodovány na londýnské a hongkongské burze. Společnost vlastní doly ve Východokazachstánské oblasti, konkrétně důl Orlovskiy, Artemevskiy a Irtishskiy, které se vyznačují vysokými podíly polymetalických rud. V roce 2017 společnost vytěžila 3 mil. tun rudy. Způsob těžby hlubinný i povrchový.
 • Tau-Ken Samruk https://www.tks.kz
  JSC NGK Tau-Ken Samruk je členem skupiny Národní sociální fond JSC Samruk-Kazyna. Společnost podporuje rozvoj odvětví těžebního a hutního průmyslu Republiky Kazachstán prostřednictvím realizace projektů ve spolupráci se strategickými investicemi. Společnost dobývá povrchovým způsobem zlato, měď, zinek a olovo. Způsob těžby povrchový.
 • Kazcink http://www.kazzinc.com
  Společnost vznikla v roce 1997 sloučením tří hlavních kazachstánských společností působících v oblasti výroby zinku a těžby mědi a olova. Její doly se nachází převážně ve východní části Kazachstánu v okolí měst Usť-Kamenogorsk a Semey. Hlavním podílníkem ve společnosti je stát, avšak podíl zde drží také několik soukromých kazachstánských či zahraničních subjektů. Mezi nejvýznamnější doly patří doly Ridder-Sokolniy (1,6 mil. tun rudy za rok – ruda s vysokým podílem zlata), Tishinskiy důl (1 mil. tun polymetalických rud) a Shubinskiy důl (200 tis. tun rudy). V roce 2016 byla pozastavena těžba v dole Ushkatin 3 z důvodu vysokých rizik těžby. Společnost nyní hledá partnera ke komplexnímu zabezpečení těžby a možnosti znovuobnovení v souladu s příslušnými bezpečnostními pravidly. Způsob těžby hlubinný i povrchový.
 • Bogatyr-Komyr http://www.bogatyr.kz/ 
  Otevření Ekibastuzské uhelné pánve sahá do roku 1867. Dnes Bogatyr Komir LLP představuje 70 procent veškerého uhlí těženého v uhelné pánvi Ekibastuz a 40 procent celkové produkce uhlí v Republice Kazachstán. Bogatyr Komir LLP je jednou z největších společností na těžbu uhlí otevřeným způsobem na světě, její bilanční rezerva činí 2,62 miliardy tun. Výrobní kapacita podniku je 42 milionů tun uhlí ročně. Způsob těžby povrchový.
 • Maikuben-Vest http://maikuben.kz/ 
  Ložisko hnědého uhlí Shoptykol je součástí pánve hnědého uhlí Maikuben, jehož celková plocha je 1 040 km2. Těžba a přeprava uhlí v povrchovém dole Maikubenskiy začala v listopadu 1987. Technologické vlastnosti uhlí Maikuben splňují požadavky na suroviny pro energetické účely (práškové a vrstvené spalování), pro domácí a technologické potřeby (hutní průmysl, cihla, cement, vápno). V blízké budoucnosti zahrnují plány otevřené jámy Maikuben zvýšení těžby uhlí na 8 milionů tun. Způsob těžby povrchový.
 • ERG https://www.erg.kz/ 
  Nadnárodní společnost zabývající se taktéž těžbou rud v Kazachstánu. Mezi její nejvýznamnější dceřinné společnosti patří Kazkhrom, která v Západo-kazachstánské oblasti v okolí města Khromtau dobývá rudy s vysokým podílem chromu. Způsob těžby: hlubinný i povrchový
 • AO Sokolsko-Sarbayskoe gorno-obogatitelnoe obedinenie (SSGP) Dceřinná společnost ERG, která v severním Kazachstánu dobývá železnou rudu. Nejvýznamnější šachta Sokolovskaya produkuje ročně 2 mil. tun rudy. Způsob těžby hlubinný.
 • Kazatomprom http://www.kazatomprom.kz 
  Státní společnost, která je jediným těžařem uranu v Kazachstánu. Provozuje celkem 13 šachet a produkuje 40 % veškeré produkce uranu ve světě.
 • TOO Kazmintech Engineering http://kazmintech.com 
  Nejvýznamnější inženýringová společnost v Kazachstánu zabývající se geologickým průzkumem, ale také komplexním řešením dodávek technologií pro hlubinné doly. Je partnerem největších těžařských společností v Kazachstánu. Sídlo společnosti je v Almaty.
 • AO AK Altynalmas http://www.altynalmas.kz 
  Jedna z největších těžebních společností v Kazachstánu zabývající se těžbou zlata. Těžba se uskutečňuje v dole Pustinnoe v Karagandské oblasti a dole Akbakay v Zhambylské oblasti. Důl Akbakay, dobývá 1 mil. tun rudy za rok. Způsob těžby: hlubinný i povrchový.
 • TOO Kazfosfat http://www.kazphosphate.kz 
  Společnost Kazfosfat je největším producentem fosforu v Kazachstánu. V dolech Molodezhnaya a Aksay těží hlubinným způsobem v horizontech 251 a 560 metrů. Způsob těžby: hlubinný i povrchový.

Program mise

 • Neděle 21. 5. 2023 Astana - Přílet, ubytování, organizační schůzka.
 • Pondělí 22. 5. 2023 Karaganda - V ranních hodinách přesun do Temirtau a Karagandy (2 hodiny), návštěva společností Kazakhmys, ArcelorMittal, Orken, večer návrat do Astany
 • Úterý 23. 5. 2023 Astana - Návštěva společností Kazatomprom, ERG a Tau-Ken Samruk
 • Středa 24. 5. 2023 Ekibastuz / Kostanay (Rudniy) - Povrchová část: Ve ranních hodinách přejezd do Ekibastuzu, návštěva společností Bogatyr Komyr a Maikuben-Vest, po skončení jednání návrat do Astany.
  Hlubinná část: V dopoledních hodinách přelet do Kostanay, jednání ve společnosti AO Sokolsko-Sarbayskoe gorno-obogatitelnoe obedinenie, ve večerních hodinách návrat do Astany.
 • Čtvrtek 25. 5. 2023 Usť-Kamenogorsk - V ranních hodinách přelet do Usť-Kamenogorsku, návštěva společností Kazcink a Kazmintech Engineering, ve večerních hodinách přelet do Astany.
 • Pátek 26. 5. 2023 Almaty - Jednání ve společnostech KAZ Minerals, Kazfosfat a Altynalmas.
 •  Sobota 27. 5. 2023 Almaty - V ranních hodinách odlet účastníků zpátky do Prahy.

Podrobnosti k misi najdete v přiložené pozvánce.
Rádi zodpovíme veškeré vaše dotazy týkající se programu, detailů kazachstánských firem, forem prezentace, doprovodných služeb nebo poradíme, jak se nejlépe na akci připravit.
Přihlášku, prosíme, zašlete gestorovi akce do 30.4.2023.

Termín: 12. 6. 2023 - 16. 6. 2023
Druh akce: Prezentace firem
Místo konání: Almaty, Karaganda, Usť-Kamenogorsk, Kostanay, Astana, Kazachstán
Oborová specializace: Energetika
Teritoriální zaměření: Kazachstán
Cena: Kontaktujte organizačního garanta akce
Stav akce: Hlaste se

Organizační garant

Mgr. Paříková Martina
Mgr. Martina Paříková
exportní konzultant - senior
martina.parikova@czechtrade.cz T: +420 224 907 536
M: +420 725 962 110

Odborný garant

CzechTrade Kazachstán a Kyrgyzstán

Mgr., Ing. Jurčík Petr
Mgr., Ing. Petr Jurčík
vedoucí zahraniční kanceláře
petr.jurcik@czechtrade.cz T: +77272449303
M: +77771229955