Mise povrchového dobývání nerostů do Kazachstánu

Agentura CzechTrade, Velvyslanectví ČR v Nur-Sultanu a Ministerstvo průmyslu a obchodu pořádá pro české firmy společnou účast na Misi výrobců zařízení povrchového dobývání nerostů do Kazachstánu.

Hlavním bohatstvím Kazachstánu jsou nerostné suroviny. Kazachstán se podle množství přírodních zdrojů nachází na šestém místě ve světovém žebříčku. Ze 110 prvků Mendělejevovy tabulky zde můžeme nalézt ložiska 99 prvků, přičemž ložiska 70 prvků jsou prozkoumána, z 60 se aktivně těží. Zásadní význam má pro Kazachstán těžba uhlí. Tepelné elektrárny, které topí energetickým uhlím, vyrábějí 80% elektrické energie v zemi. Další uhlí je potřeba pro rozsáhlý metalurgický průmysl.

Připravujeme vysoce specializovanou misi s návštěvou a prezentací u konkrétních subjektů působících v oblasti dobývání nerostů, a to vždy na bázi dvoustranných jednání.

PROČ BYSTE SE MĚLI ÚČASTNIT PRÁVĚ TÉTO MISE?

 • Jedná se o úzce zaměřenou misi v oblasti povrchového dobývání nerostů a navazujících odvětví, která se v Kazachstánu uskuteční po 5 letech (poslední mise proběhla v roce 2016).
 • Návštěva nejvýznamnějších firem v oblasti dobývání nerostů v Kazachstánu a představení českých firem a České republiky jako partnerů se špičkovými technologiemi a světovou konkurenceschopností v dané oblasti.
 • Dvoustranná jednání s danými firmami probíhají vždy na základě oficiálního oslovení ze strany zahraniční kanceláře CzechTrade v Almaty a Velvyslanectví ČR v Nur-Sultanu (Astana) na vysoké úrovni s lidmi zodpovědnými za nákup a dodávky nových technologií.
 • Portfolia firem účastnících se mise budou zástupcům navštívených subjektů představeny již před samotným konáním, aby byl v rámci osobní návštěvy prostor již ke konkrétním jednáním.

PROFILY KAZACHSTÁNSKÝCH FIREM

 • Shubarkol-Komyr https://www.erg.kz/ru/content/ao-shubarkol-komir/ao-shubarkol-komir
  Jeden z největších producentů uhlí povrchovým způsobem v Kazachstánu. Díky vysokému obsahu kalorií a nízkému obsahu popela je uhlí Shubarkol považováno za ekologický nosič energie. Maximální produkce uhlí byla dosažena v roce 2018 - 11 600 tisíc tun.
 • Saryarka-Energy http://zhalyncoal.kz/
  Ložisko uhlí Zhalyn se nachází v okrese Zhanaarkinsky v Karagandinské oblasti, 350 km od města Karaganda. V provozu je od roku 2009. Celková plocha činí 4 015 metrů čtverečních, těžba probíhá otevřeným způsobem. Těžené uhlí je třídy G, DG a D.
 • Orken  https://www.arcelormittal.kz/index.php?id=340
  Hlavní činností je povrchová těžba železné rudy v Lisakovsku, Kentobe, Atasu, Atansoru a následná dodávka hotových výrobků, koncentrátu železné rudy hlavnímu spotřebiteli - ArcelorMittal Temirtau JSC. Výroba koncentrátu a jeho dodávka do železáren ArcelrMittal Temirtau je 500 000 tun ročně.
 • Bogatyr-Komyr http://www.bogatyr.kz/
  Otevření Ekibastuzské uhelné pánve sahá do roku 1867. Dnes Bogatyr Komir LLP představuje 70 procent veškerého uhlí těženého v uhelné pánvi Ekibastuz a 40 procent celkové produkce uhlí v Republice Kazachstán. Bogatyr Komir LLP je jednou z největších společností na těžbu uhlí otevřeným způsobem na světě, její bilanční rezerva činí 2,62 miliardy tun. Výrobní kapacita podniku je 42 milionů tun uhlí ročně.
 • Maikuben-Vest http://maikuben.kz/
  Ložisko hnědého uhlí Shoptykol je součástí pánve hnědého uhlí Maikuben, jehož celková plocha je 1 040 km2. Těžba a přeprava uhlí v povrchovém dole Maikubenskiy začala v listopadu 1987. Technologické vlastnosti uhlí Maikuben splňují požadavky na suroviny pro energetické účely (práškové a vrstvené spalování), pro domácí a technologické potřeby (hutní průmysl, cihla, cement, vápno). V blízké budoucnosti zahrnují plány otevřené jámy Maikuben zvýšení těžby uhlí na 8 milionů tun.
 • Tau-Ken Samruk https://www.tks.kz/page/block-scheme
  JSC NGK Tau-Ken Samruk je členem skupiny Národní sociální fond JSC Samruk-Kazyna. Společnost podporuje rozvoj odvětví těžebního a hutního průmyslu Republiky Kazachstán prostřednictvím realizace projektů ve spolupráci se strategickými investicemi. Společnost dobývá povrchovým způsobem zlato, měď, zinek a olovo.
 • Kazakhmys http://mykazakhmys.kz 
  Korporace Kazakhmys je vedle provozování uhelných elektráren, sléváren a strojíren taktéž těžařskou společnosti zaměřující se na dobývání mědi povrchovým způsobem. Jejich důl v okolí města Temirtau produkuje ročně 3,5 mil. tun rudy s plánem zvýšení tržby na 4 mil. tun.
 • ERG https://www.erg.kz/ru
  Skupina ERG začíná svou historii v roce 1994. Od té doby se ERG stala přední společností v oblasti těžby a zpracování přírodních zdrojů. Skupina ERG spravuje v Republice Kazachstán tato výrobní aktiva: TNC Kazchrome, Sdružení těžebního a zpracovatelského průmyslu Sokolovsko-Sarbaisky (SSGPO), Kazachstán hliník, Kazachstánská elektrolytická továrna (EHS), Shubarkol Komir, LLP “ TransCom “,„ 3-Energoortalyk “a ERG Service jsou velké podniky v zemi, které společně významně přispívají k ekonomice Kazachstánu.
 • Kazfosfat http://www.kazphosphate.kz
  Společnost Kazfosfat je největším producentem fosforu v Kazachstánu převážně povrchovým způsobem. Hlavní činnosti společnosti jsou: průzkum, těžba a zpracování fosfátových hornin, výroba a prodej žlutého fosforu a jeho derivátů, fosforečných hnojiv a krmných fosfátů, výroba průmyslových výrobků na bázi nerostných surovin. V současné době má společnost šest ložisek s celkovou produkcí 2 miliony tun fosfátové horniny a zahrnuje celou výrobní linku před zpracováním fosfátů do finálního produktu.
 • KAZ Minerals http://www.kazminerals.info
  Společnost se zabývá těžbou mědi v nalezištích jižního a jihozápadního Kazachstánu. Akcie společnosti jsou obchodovány na londýnské a hongkongské burze. Společnost vlastní doly ve Východokazachstánské oblasti, konkrétně povrchový důl Bozshakol, Aktogai, Orlovskiy, Artemevskiy a Irtishskiy, které se vyznačují vysokými podíly polymetalických rud. V roce 2017 společnost vytěžila 3 mil. tun rudy.
 • Eurochem-Udobreniya https://www.eurochemgroup.com
  Společnost provádí operace na těžbu fosforitých rud v souladu s pracovním programem a projektem „Průmyslový rozvoj ložisek rudy Kok-John Fosforite (Araltobe, Kesiktobe a Gimmelfarbskoye)”. Ložisko Kok-John (Araltobe a Kesiktobe) je těženo převážně otevřeným způsobem. Největší povrchový důl Karatau v Zhambylské oblasti je 2. největším povrchovým dolem na těžbu fosfátů v Kazachstánu.

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM

 • Neděle 23. 5. 2021 Karaganda
  Přílet účastníků do Karagandy, ubytování, organizační schůzka.
 • Pondělí 24. 5. 2021 Karaganda
  Návštěva společností Kazakhmys, Orken, Shubarkol-Komyr a Saryarka-Energy, po skončení přesun do Ekibastuzu
 • Úterý 25. 5. 2021 Ekibastuz
  Návštěva společností Bogatyr-Komyr a Maikuben-Vest, po skončení přejezd do Nur-Sultanu (Astana), nocleh v Nur-Sultanu.
 • Středa 26. 5. 2021 Nur-Sultan
  Návštěva společností Kazakhmys, Ten-Ken Samruk a ERG
 • Čtvrtek 27. 5. 2021 Taraz
  V dopoledních hodinách odlet do Tarazu, návštěva společnosti Kazfosfat. Ve večerních hodinách přelet do Almaty.
 • Pátek 28. 5. 2021 Almaty
  Jednání ve společnostech KAZ Minerals a Eurokhim-Karatau. V odpoledních hodinách nebo s sobotu ráno odlet zpátky do Prahy.

CENA ÚČASTI

 • 35 000 Kč při účasti jedné osoby, 45 000 Kč při účasti dvou osob (každá další osoba + 10 000 Kč).
 • Cena zahrnuje: organizaci mise, zabezpečení logistiky a přesunů pro účastníky po Kazachstánu, asistenční služby v průběhu mise, tisk propagačního katalogu s profily účastníků mise.
 • Cena nezahrnuje: dopravu z ČR do Kazachstánu a zpět, ubytování v Kazachstánu (přibližně 1500 Kč/noc).

Podrobnosti k Misi Povrchového dobývání nerostů do Kazachstánu 2021 najdete v přiložené pozvánce.
Rádi zodpovíme veškeré vaše dotazy týkající se programu, detailů kazachstánských firem, forem prezentace, doprovodných služeb nebo poradíme, jak se nejlépe na akci připravit.
Přihlašování na akci bylo ukončeno.

Termín: 24. 5. 2021 - 28. 5. 2021
Druh akce: Prezentace firem
Místo konání: Karaganda, Ekibastuz, Nur-Sultan (Astana), Taraz, Almaty, Kazachstán
Oborová specializace: Nerostné suroviny a polotovary, Strojírenství - výroba strojů a techniky
Teritoriální zaměření: Kazachstán
Cena: Kontaktujte organizačního garanta akce
Stav akce: Registrace ukončena

Organizační garant

Ing. Zmrzlík Marek
Ing. Marek Zmrzlík
Exportní konzultant - senior
marek.zmrzlik@czechtrade.cz T: +420 224 907 539
M: +420 725 818 461

Odborný garant

CzechTrade Almaty

Mgr., Ing. Jurčík Petr
Mgr., Ing. Petr Jurčík
Vedoucí zahraniční kanceláře
petr.jurcik@czechtrade.cz T: +77272449303
M: +77771229955