Mise výrobců a dodavatelů strojírenských technologií do Kazachstánu 2023

Agentura CzechTrade a Velvyslanectví ČR v Astaně pořádají pro české firmy společnou účast na specializované misi výrobců a dodavatelů strojírenských technologií do Kazachstánu. Společně navštívíme konkrétní kazašské podniky a s jejich managementem budete moci vést obchodní jednání.

Strojírenství je v Kazachstánu jedním z nejperspektivnějších oborů. Města jako Almaty, Karaganda, či Usť-Kamenogorsk jsou místa s tradiční strojírenskou výrobou, a především pak v oblasti těžkého strojírenství.

Ve strojírenství je Kazachstán značně závislý na importu výrobků a toto situace znamená velkou perspektivu dodávek pro české firmy.

České strojírenské firmy mají z minulosti v zemích SNS, tak i v Kazachstánu, tradici a dobrý zvuk. Nicméně od začátku 90. let většina z nich v Kazachstánu úplně vyklidila pozice a tato země se dnes pro ně jeví jako nový, ale velmi perspektivní trh.

K největším problémům místního průmyslu patří stupeň opotřebení zařízení ve strojírenských podnicích, který přesahuje 50 %. V převážné míře tato zařízení pocházejí ještě ze sovětské éry, například obráběcí stroje jsou v provozu až 30 až 40 let. Tento stav tedy nutně vyžaduje investice do nákupu nových strojů a zařízení.

Proč byste se měli účastnit právě této mise?

 • Navštívíte významné kazachstánské strojírenské podniky, kde představíte svou produkci, firmu a budete jednat na vysoké úrovni s lidmi zodpovědnými za nákup a dodávky nových technologií.
 • Dvoustranná jednání s danými firmami probíhají vždy na základě oficiálního oslovení ze strany zahraniční kanceláře CzechTrade v Almaty a Velvyslanectví ČR v Astaně. Profily českých firem včas předáme kazachstánským subjektům, abyste při setkání měli dostatečný prostor jednat o konkrétních bodech.
 • Pomůžeme vám vstoupit na trh, seznámit se s teritoriem a rozšířit dosavadní kontakty a obchodní aktivity.
 • Navážete na úspěšné mise českých firem do Kazachstánu organizované naší zahraniční kanceláří CzechTrade Kazachstán v předchozích letech, kdy je Česká republika prezentována jako spolehlivý dodavatel špičkových strojírenských technologií. Letos se koná třetí edice strojírenské mise do Kazachstánu.


Kazachstánské firmy

 • AO Pavlodarskiy mashinostroitelniy závod www.erg.kz/ - Společnost se od roku 1955 se specializuje na výrobu kovových konstrukcí a zdvihacích zařízení pro různé technologické účely. Je dodavatelem velké modelové řády moderních jeřábových zařízení. Vyráběné produkty: Zdvihací zařízení pro podniky v metalurgickém, těžebním a stavebním průmyslu.
 • TOO Pavlodarskiy zavod Temirmash www.temirmash.kz - Společnost byla založena v roce 2010. Za krátkou dobu se podnik stal vedoucí továrnou na výrobu speciálního vybavení pro automobily do náročných podmínek. Výrobní plochy mají výměru více než 2000 m2.
 • TOO Pavlodarskiy zavod truboprokatnoy armatury www.pzta.kz - Domácí výrobce sekčních vodních ohřívačů, částí potrubí, ohybů, ocelových ventilů a izolačních přírubových spojů o jakémkoli průměru a tlaku.
 • TOO Ekibastuzskiy zavod elektricheskikh mashin www.ezem.kz - Společnost byla zaregistrována v roce 2005. Jedná se o to moderní podnik vybavený vhodným zařízením, které umožňuje opravy průmyslových elektrických strojů v široké škále. Jedná se o trakční motory a dieselové generátory lokomotiv, elektrické lokomotivy, vysokonapěťové elektrické stroje. Technologické opravné procesy byly vyvinuty a schváleny v KTZ pro elektrické stroje kolejových vozidel.
 • TOO Prommashkomplet www.pmk.railsystems.kz - Společnost je provozována od roku 2012 jako závod pro výrobu výhybek a železničních kol. 11. prosince 2018 byl spuštěn výrobní komplex kol a soukolí pro železniční vozy. Komplex uvedený do provozu může produkovat válcovaná železniční kola různých průměrů a provedení disků – od 700 do 1250 mm.
 • TOO Maker (dříve KLMZ-Kazakhmys) www.too.maker.kz - Hlavním odvětvím výrobní činnosti KLMZ je výroba a oprava důlního zařízení. Závod je hlavní servisní základnou Korporace Kazakhmys a AO KazMinerals. Závod vyrábí přes 5 000 produktů, jako jsou zařízení pro vybavení dolů a přepravu rudy, potopení, pomocná zařízení, silová hydraulika, zdvihací jeřáby, kovové konstrukce, vyklápěče, flotační stroje atd.
 • TOO KIAMZ (Geomash) www.geomash.kz - Závod byl založen v roce 1959 a zabývá se výrobou dopravníků. Společnost provádí montážní kontrolu vyráběných dopravníků vč. instalace dodávaného zařízení. Závod vyrábí taktéž produkty v oblasti geologických servisních služeb a geologického vybavení – hlavice, vrtací zámky, náhradní díly pro vrtné soupravy.
 • TOO Karagandinskiy zavod metalokonstruktsiei www.kzmk.kz - Společnost má více než 40 let zkušeností s navrhováním a výrobou stavebních konstrukcí. Během této doby bylo vyrobeno 1 700 000 tun kovových konstrukcí. Společnost zaměstnává více než 1000 zaměstnanců, což umožňuje vyrábět 2500 tun kovových konstrukcí měsíčně.
 • AO Azia Avto www.aziaavto.kz - Společnost působí od roku 2002. Firma je výrobcem osobních automobilů v Kazachstánu. Produkuje vozy Škoda, Chevrolet, Kia a Lada.
 • TOO Kazcinkmash www.kazzincmash.kazzinc.kz - Společnost funguje od roku 1915. Činností této dceřiné společnosti AO Kazcink je vývoj a výroba nových zařízení a systémů automatizace pro těžební a hutní podniky, jakož i dozor, instalace, spravování a uvedení zařízení do provozu.
 • AO Almatinskiy zavod tyazhilogo mashinostroyeniya (AZTM) www.aztm.kz - Závod byl založen v roce 1941 a na strojírenském trhu působí více než 70 let. Společnost disponuje plným cyklem výrobního procesu: jsou zde slévárny oceli a železa, kovárna a lisovna, modelová sekce, tepelná dílna, komplex obráběcích dílen, montážní dílna se zkušebními lavicemi a různé laboratoře.
 • AO Mashinostroitelniy zavod imeni Kirova (MZK) www.mzk.kz - Závod byl postaven v roce 1942. Zabývá se výrobou železničních produktů (spojovací prvky, šrouby a matice nebo silové prvky a převodové hřídele) a výrobků pro těžební a ropný průmysl. Provádí vývoj, výrobu, skladování a uvedení do provozu vojenského a speciálního vybavení, střeliva, střeliva. Hlavním zákazníkem závodu je Ministerstvo obrany Republiky Kazachstán.
 • AO Almatinskiy vagonoremontniy zavod www.avz.kz - Činnost firmy sahá až od roku 1933. Hlavní činností a specializací je rekonstrukce a revitalizace železničních vozů pro přepravu osob, rekonstrukce interiéru vč. moderních designových prvků za účelem zvýšení komfortu a moderních systémů bezpečnosti.

Program mise:

 • Neděle 17. 9. 2023 Almaty - V ranních či odpoledních hodinách přílet do Almaty, následně večerní přelet do Pavlodaru
 • Pondělí 18. 9. 2023 Pavlodar - Návštěva společností AO Pavlodarskiy machinostroitelniy závod, TOO Pavlodarskiy zavod Temirmash, TOO Pavlodarskiy zavod truboprokatnoy armatury, ve večerních hodinách přesun do Ekibastuzu
 • Úterý 19. 9. 2023 Ekibastuz - Návštěva společností TOO Ekibastuzskiy zavod elektricheskikh mashin a TOO Prommashkomplet, po skončení jednání přesun do Karagandy
 • Středa 20. 9. 2023 Karaganda - Návštěva společností TOO Maker (dříve KLMZ-Kazakhmys), TOO KIAMZ (Geomash), TOO Karagandinskiy zavod metalokonstruktsiei
 • Čtvrtek 21. 9. 2023 Usť-Kamenogorsk, Ridder - V ranních hodinách přelet do Usť-Kamenogorsku, návštěva společnosti Azia Avto, přejezd do Ridderu, návštěva společnosti Kazcinkmash, návrat do Usť-Kamenogorsku, ve večerních hodinách přelet do Almaty
 • Pátek 22. 9. 2023 Almaty - Návštěva společností AO Almatinskiy zavod tyazhilogo mashinostroyeniya (AZTM), AO MZK a AO Almatinskiy vagonoremontniy zavod. Odlet z Almaty v sobotu 23. 9. 2023 v ranních hodinách.

Přihlašování na akci bylo ukončeno.

Termín: 17. 9. 2023 - 22. 9. 2023
Druh akce: Prezentace firem
Místo konání: Kazachstán, Almaty, Karaganda, Astana, Ekibastuz, Pavlodar, Usť-Kamenogorsk, Kazachstán
Oborová specializace: Strojírenství - výroba strojů a techniky
Teritoriální zaměření: Kazachstán
Cena: Kontaktujte organizačního garanta akce
Stav akce: Registrace ukončena

Organizační garant

PhDr. Manďák Miroslav
PhDr. Miroslav Manďák
exportní konzultant - senior
miroslav.mandak@czechtrade.cz T: +420 224 907 557
M: +420 725 848 649

Odborný garant

CzechTrade Kazachstán a Kyrgyzstán

Mgr., Ing. Jurčík Petr
Mgr., Ing. Petr Jurčík
vedoucí zahraniční kanceláře
petr.jurcik@czechtrade.cz T: +77272449303
M: +77771229955