Mise výrobců a dodavatelů technologií pro uhelné elektrárny do severního a východního Kazachstánu 2023

Agentura CzechTrade a Velvyslanectví ČR v Astaně spolu pořádají pro české firmy společnou účast na vysoce specializované misi výrobců techniky a zařízení pro uhelné elektrárny do severního a východního Kazachstánu. Společně navštívíme konkrétní podniky, kde se uskuteční prezentace a dvoustranná jednání.

Vzhledem k silnému růstu výroby v posledních několika letech, zvláště pak v oblastech průmyslu náročných na spotřebu elektrické energie, např. v metalurgii, plánuje řada elektrárenských firem modernizaci, rozšíření stávajících výkonů nebo výstavbu nových elektrárenských zdrojů. Podle prognózy se v zemi očekává do roku 2030 zvýšení výroby elektrické energie na celkových 150 mld. kWh.

Zásadní význam v Kazachstánu mají tepelné elektrárny, které vyrábějí v současné době téměř 90 % elektrické energie v zemi.

Cíle podnikatelské mise

 • Jedná se o úzce zaměřenou misi v oblasti energetiky, elektrárenství a navazujících odvětví, která se v Kazachstánu uskuteční po 2 letech (poslední mise v této části Kazachstánu proběhla v roce 2021).
 • Návštěva nejvýznamnějších firem v oblasti energetiky v Kazachstánu a představení českých firem a České republiky jako partnerů se špičkovými technologiemi a světovou konkurenceschopností v oblasti elektrárenské techniky.
 • Dvoustranná jednání s danými firmami probíhají vždy na základě oficiálního oslovení ze strany zahraniční kanceláře CzechTrade v Almaty a Velvyslanectví ČR v Astaně na vysoké úrovni s lidmi zodpovědnými za nákup a dodávky nových technologií.
 • Portfolia firem účastnících se mise budou zástupcům navštívených subjektů představeny již před samotným konáním, aby byl v rámci osobní návštěvy prostor již ke konkrétním jednáním.

Společně navštívíme kazašské podniky. Zde je širší výběr společností, který upravíme podle konkrétních potřeb účastníků mise

1. AO CAEPCO http://caepco.kz  

 • Do portfolia Středoasijské energetické korporace (CAEPCO) patří elektrárny o celkovém výkonu 1 203 MW. Mezi nejvýznamnější stanice patří Pavlodarská TEC-1 (520 MW), TEC-2 (110 MW) a Petropavlovská TEC-2 (434 MW).

2. Euroasijská skupina ERG http://www.erg.kz  

 • Koncern sestávající z různých technologických směrů, mezi něž patří těžba nerostů, metalurgie a strojírenství. Je vlastníkem řady elektráren, mezi nejvýznamnější patří Pavlodarská TEC-1 (350 MW) a GRES Aksu (2450 MW).

3. TOO Ekibastuzskaya GRES-1 http://www.gres1.kz  

 • Dceřiná společnost vlastněná ze 100 % holdingem Samruk-Energo. Jedná se o největší energetický komplex v Kazachstánu a jeden z největších na světě sestávající z 8 energobloků o celkovém výkonu 3500 MW.

4. AO Stantsia Ekibastuzskaya GRES-2 http://www.gres2.kz  

 • Akciová společnost vlastněná kazašským holdingem Samruk-Energo a ruským Inter RAO. Elektrárna GRES-2 patří mezi největší uhelné elektrárny v Kazachstánu o výkonu 1000 MW.

5. TOO Stepnogorskaya TEC http://st-tec.kz/

 • Elektrárna, která dodává teplo a elektřinu jak rezidenčnímu sektoru, tak i podnikům města Stepnogorsk. Rok uvedení kogenerační jednotky do provozu - 1966. Výkon elektrárny - 180 MW. Tepelný výkon - 1002 Gcal / h (včetně z výběru turbín - 502 Gcal / h). Parní kotle - 6. Teplovodní kotle - 5. Turbínové jednotky – 5.

6. TEC Zhezkazgan (ТОО «Kazakhmys Energy») https://kazakhmys-energy.kz/

 • Elektrárna byla uvedena do provozu v roce 1952, dodává elektřinu a teplo do podniků Kazakhmys Corporation LLP, které se nacházejí v průmyslovém areálu Zhezkazgan, a také dodává teplo do bytových a komunálních služeb Zhezkazganu. Instalovaný elektrický výkon 252 MW, dostupný elektrický výkon 252 MW. Instalovaná tepelná kapacita 564 Gcal/hod, dostupná tepelná kapacita 490 Gcal/hod.

7. АО Samruk-Energo https://www.samruk-energy.kz/

 • V roce 2021 činil instalovaný výkon elektráren Samruk-Energy JSC 6 215 MW, což je 26 % z celkového instalovaného výkonu elektráren Republiky Kazachstán. Objem výroby elektřiny činil 35 609 mil. kWh, neboli 31 % z celkové výroby elektřiny v UES Republiky Kazachstán za rok 2021. V roce 2021 činila dodávka tepelné energie elektrárnami
 • Samruk-Energy JSC 5 766,0 tisíc Gcal. Samruk-Kazyna JSC je 100% akcionářem Samruk-Energy JSC.

8. AO ArcellorMittal https://www.arcelormittal.kz/

 • Koncern ArcellorMital se zabývá hlubinnou těžbou uhlí, slévárenství, strojírenstvím a dalšími odvětvími. V jeho vlastnictví se nachází Karagandská TEC-2 (435 MW) a TEC Temirtauského metalurgického závodu (192 MW).

9. TOO Karaganda Energotsentr https://www.kec.kz/

 • Dceřiná společnost AO Kazakhstanskie komunalnye sistemy provozuje dvě stanice obsluhující město Karaganda a Karagandskou oblast, konkrétně Karaganda TEC-1 (32 MW) a Karaganda TEC-3 (670 MW).

10. Korporace Kazakhmys http://www.kazakhmys.kz

 • Národní korporace zabývající se metalurgií, strojírenstvím, těžbou nerostů a dalšími odvětvími. V jejím vlastnictví se nachází elektrárny v Karagandě a okolí a také TEC Zhezkazgan (152 MW).

11. TOO Shakhtinskteploenergo https://shtec.kz/

 • Shakhtinskteploenergo LLP je jediným centralizovaným zdrojem dodávek tepla ve městě Šachtinsk prostřednictvím tamní TEC. Stanice byla postavena a uvedena do provozu v roce 1964. Do té doby byla tepelná elektrárna vybavena dvěma kotelními jednotkami o výkonu 75 t/ha a dvěmi turbogenerátory o výkonu 6 MW. V roce 1965 byl představen třetí kotel a turbogenerátor. Instalovaný tepelný výkon byl tedy 144 Gcal/h a elektrický výkon 18 MW.

Program mise

 • 1. den Almaty - Přílet účastníků do Almaty a následný přelet do Pavlodaru, organizační schůzka.
 • 2. den Pavlodar, Aksu - Prezentace v elektrárnách Pavlodar TEC-1, TEC-2 a TEC-3 (Středoasijská elektroenergetická korporace – CAEPCO), prezentace u GRES Aksu (vlastník ERG). Ve večerních hodinách přejezd do Ekibastuzu.
 • 3. den 2023 Ekibastuz, Stepnogorsk - Prezentace pro TOO Ekibastuzskaya GRES-1, prezentace a návštěva AO Stantsia Ekibastuzskaya GRES-2, následně přejezd do Stepnogorsku a prezentace pro TOO Stepnogorskaya TEC. Večer příjezd do Astany.
 • 4. den Zhezkazgan - V ranních hodinách odlet do Zhezkazganum návštěva TEC Zhezkazgan (TOO Kazakhmys Energy), po jednání ihned návrat zpět do Astany
 • 5. den Astana - Prezentace v sídle Samruk-Energo, prezentace v sídle CAEPCO (Středoasijská energetická korporace), prezentace v sídle ERG
 • 6. den Karaganda, Shakhtinsk - V ranních hodinách přejezd autobusem do Temirtau a Karagandy. Návštěva Karagandinskaya TEC-2 (AO Arcellor Mittal), prezentace pro TOO Karaganda Energotsentr (Karagandinskaya TEC-1 a TEC-3) a TOO Shakhtinskteploenergo (TEC Shakhtinsk). Po skončení návrat do Astany. Návrat účastníků do Prahy z Astany dne 22. 4. 2023.

Organizačně

 • Zahraniční kancelář CzechTrade Kazachstán a Velvyslanectví ČR v Astaně společně zajistí organizaci mise, zabezpečení logistiky a přesunů pro účastníky po Kazachstánu, asistenční služby v průběhu mise, tisk propagačního katalogu s profily účastníků mise.

Přihlašování na akci bylo ukončeno.

Termín: 21. 5. 2023 - 26. 5. 2023
Druh akce: Prezentace firem
Místo konání: Karaganda, Pavlodar, Ekibastuz, Usť-Kamenogorsk, Zhezkazgan, Astana, Kazachstán
Oborová specializace: Energetika
Teritoriální zaměření: Kazachstán
Cena: Kontaktujte organizačního garanta akce
Stav akce: Registrace ukončena

Organizační garant

Mgr. Paříková Martina
Mgr. Martina Paříková
exportní konzultant - senior
martina.parikova@czechtrade.cz T: +420 224 907 536
M: +420 725 962 110

Odborný garant

CzechTrade Kazachstán a Kyrgyzstán

Mgr., Ing. Jurčík Petr
Mgr., Ing. Petr Jurčík
vedoucí zahraniční kanceláře
petr.jurcik@czechtrade.cz T: +77272449303
M: +77771229955