MISE VÝROBCŮ ELEKTRÁRENSKÉ TECHNIKY DO KAZACHSTÁNU 2018

Agentura CzechTrade zve české firmy ke společné prezentaci českých firem na Misi výrobců elektrárenské techniky do Kazachstánu.

Vzhledem k silnému růstu výroby v posledních několika letech, zvláště pak v oblastech průmyslu náročných na spotřebu elektrické energie, např. v metalurgii, plánuje řada elektrárenských firem modernizaci, rozšíření stávajících výkonů nebo výstavbu nových elektrárenských zdrojů. Podle prognózy se v zemi očekává do roku 2030 zvýšení výroby elektrické energie na celkových 150 mld. kWh. Zásadní význam v Kazachstánu mají tepelné elektrárny, které vyrábějí v současné době téměř 90 % elektrické energie v zemi.

PROFILY NAVŠTÍVENÝCH FIREM

1. AO CAEPCO http://caepco.kz
Do portfolia Středoasijské energetické korporace (CAEPCO) patří elektrárny o celkovém výkonu 1 203 MW. Mezi nejvýznamnější stanice patří Pavlodarská TEC-1 (520 MW), TEC-2 (110 MW) a Petropavlovská TEC-2 (434 MW).

2. AO Almatinskie elektricheskie stancie http://www.ales.kz
Dceřinná společnost koncernu Samruk-Energo provozuje elektrárny ve městě Almaty a Almatské oblasti. Mezi nejvýznamnější stanice patří Almatská TEC-1 (145 MW), TEC-2 (510 MW) a TEC-3 (173 MW).

3. KGNT http://www.kgnt.kz/
Společnost KGNT patří mezi největší projekční společnosti působící v oblasti energetických celků. Projektuje řadu řešení v oblasti elektrárenských technologií a dalších přidružených odvětví.

4. AO ArcellorMittal https://www.arcelormittal.kz/
Koncern ArcellorMital se zabývá hlubinnou těžbou uhlí, slévárenství, strojírenstvím a dalšími odvětvími. V jeho vlastnictví se nachází Karagandská TEC-2 (435 MW) a TEC Temirtauského metalurgického závodu (192 MW).

5. Korporace Kazakhmys http://www.kazakhmys.kz
Národní korporace zabývající se metalurgií, strojírenstvím, těžbou nerostů a dalšími odvětvími. V jejím vlastnictví se nachází elektrárny v Karagandě a okolí a také TEC Zhezkazgan (152 MW).

6. TOO Karaganda Energotsents
Dceřiná společnost AO Kazakhstanskie komunalnye sistemy provozuje dvě stanice obsluhující město Karaganda a Karagandskou oblast, konkrétně Karaganda TEC-1 (32 MW) a Karaganda TEC-3 (670 MW).

7. TOO Ekibastuzskaya GREC-1 http://www.gres1.kz
Dceřiná společnost vlastněná ze 100 % holdingem Samruk-Energo. Jedná se o největší energetický komplex v Kazachstánu a jeden z největších na světě sestávající z 8 energobloků o celkovém výkonu 3500 MW.

8. AO Stantsia Ekibastuzskaya GREC-2 http://www.gres2.kz
Akciová společnost vlastněná kazašským holdingem Samruk-Energo a ruským Inter RAO. Elektrárna GREC-2 patří mezi největší uhelné elektrárny v Kazachstánu o výkonu 1000 MW.

9. AO Samruk-Energo http://www.samruk-energy.kz
Holding Samruk-Energo je největším energetickým holdingem v Kazachstánu. Spadá pod něj více než 20 dceřiných firem zabývajících se provozováním elektráren, distribucí elektrické energie a servisními pracemi. Dále do holdingu spadají další společnosti zabývající se dobýváním uhlí.

10. AO Astana-Energiya http://astana-energy.kz
Provozovatel elektráren v Astaně a Akmolské oblasti. V jeho vlastnictví patří Astanská TEC-1 (22 MW) a TEC-2 (360 MW).

11. Euroasijská skupina ENRC http://www.erg.kz
Koncern sestávající z různých technologických směrů, mezi než patří těžba nerostů, metalurgie a strojírenství. Je vlastníkem řady elektráren, mezi nejvýznamnější patří Pavlodarská TEC-1 (350 MW).

12. AO Kazakhstanskie komunalnye sistemy http://kus.kz
Společnost zastřešující provozovatele elektráren v Karagandské, Východokazachstánské, Jihokazachstánské a Mangystauské oblasti. Mezi největší elektrárny v jejich portfoliu patří uhelná Usť-Kamenogorská TEC (373 MW)

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM NÁVŠTĚVY

Neděle 10. 6. 2017 Almaty
Přílet účastníků do Almaty, ubytování, organizační schůzka.
Pondělí 11. 6. 2017 Almaty
Prezentace u Středoasijské elektroenergetické korporace – CAEPCO (alternativně návštěva CAEPCO při cestě do Astany), návštěva společnosti AO Almatinskie elektricheskie stancie – ALEC, návštěva inženýringové společnosti KGNT.
Úterý 12. 6. 2018 Karaganda
V ranních hodinách odlet do Karagandy, návštěva AO Arcellor Mittal, prezentace pro TOO Karaganda Energotsentr a TOO Kazakhmys Karaganda, večer odjezd autobusem do Ekibastuzu.
Středa 13. 6. 2018 Ekibastuz
Prezentace pro TOO Ekibastuzskaya GREC-1, prezentace a návštěva AO Stantsia Ekibastuzskaya GREC-2, večer přejezd autobusem do Astany.
Čtvrtek 14. 6. 2018 Astana
Prezentace u AO Samruk-Energo, prezentace AO Astana-Energia.
Na základě výsledku jednání s oslovenými firmami možnost změny čtvrtečního programu a návštěvy elektráren v Pavlodaru (TEC-1, TEC-2 a TEC-3) či Aksu (GREC 2450 MW).
Pátek 15. 6. 2018 Astana
Prezentace u ENRC, prezentace u AO Kazakhstanskie komunalnie systémy.
Sobota 16. 6. 2018
V ranních hodinách odlet účastníků zpátky do Prahy.
Pozn.: Program cesty je předběžný a může se měnit v závislosti na požadavcích ze strany navštívených kazašských firem.

CENA ÚČASTI

  • 35 000 Kč při účasti jedné osoby, 45 000 Kč při účasti dvou osob (každá další osoba + 10 000 Kč).
  • Cena zahrnuje: organizaci mise, zabezpečení logistiky a přesunů pro účastníky po Kazachstánu, asistenční služby v průběhu mise, tisk propagačního katalogu s profily účastníků mise.
  • Cena nezahrnuje: dopravu z ČR do Kazachstánu a zpět, ubytování v Kazachstánu (cca 1 500 Kč/noc).

Rádi zodpovíme Vaše dotazy týkající se forem prezentace, doprovodných služeb, vhodnosti mise pro váš výrobek/službu a poradíme, jak se nejlépe na misi připravit. Naskenovanou přihlášku prosím zašlete gestorovi akce do 27. 4. 2018. 

Termín: 10. 6. 2018 - 16. 6. 2018
Druh akce: Prezentace firem
Místo konání: Almaty, Karaganda, Astana, Usť-Kamenogorsk, Kazachstán
Oborová specializace: Energetika
Teritoriální zaměření: Kazachstán
Cena: Kontaktujte organizačního garanta akce
Stav akce: Akce již proběhla

Organizační garant

Ing. Marčík Antonín
Ing. Antonín Marčík
Vedoucí zahraniční kanceláře
antonin.marcik@czechtrade.cz T: +78123211283
M: +79052521717

Odborný garant

CzechTrade Almaty

Ing. Jurčík Petr
Ing. Petr Jurčík
Vedoucí zahraniční kanceláře
petr.jurcik@czechtrade.cz T: +77272449303
M: +77771229955