Mostra Convegno Expocomfort 2022 - NOVUMM 2022/035N

Mostra Convegno Expocomfort 2022

28.6. - 1.7.2022


MCE je exkluzivním trhem a celosvětovou událostí, kde se setkávají společnosti a profesionálové v odvětví HVAC+R, obnovitelných zdrojů a energetické účinnosti. Jedinečná příležitost k budování obchodních vztahů a strategických aliancí pro výrobce, vývojáře, instalatéry, specifikátory řešení a systémů pro inteligentní budovy v komerčních, průmyslových i rezidenčních sektorech.


Veletrh Mostra Convegno Expocomfort 2022 byl zařazen mezi podporované akce v rámci projektu NOVUMM spolufinancovaného z OP PIK – program Marketing https://www.czechtrade.cz/sluzby/programy-eu/oppik/novumm  (více informací + přihláška)

- na veletrh je možné čerpat z projektu podporu až do výše 80 000 Kč, firma se participuje min. 50 % výdajů

- podpora je poskytována malým a středním podnikům se sídlem v ČR mimo hl. m. Prahy, případně s provozovnou mimo Prahu

- veletrh je podpořen při účasti minimálně 5 firem na společné expozici

2 možnosti prezentace:

1) Účast v rámci společné české expozice CzechTrade

  • účast na společném stánku CzechTrade a dalších českých firem, společné zázemí, pronájem plochy, registraci a technické přípojky zajišťuje přímo CzechTrade jako podporu malým a středním podnikům (max. 80 000 Kč), výstavbu expozice si firma hradí sama – expozici staví společný dodavatel – Progres Partners Advertising, s.r.o., Olga Pešková, peskova@ppa.cz, tel. 602 394 489 
  • využití společné propagace českého stánku a zázemí s kuchyňkou
  • jednotný vzhled expozice

2) Samostatná účast s dotací

  • při splnění podmínky, že se 5 firem účastní společného stánku (viz výše), je možné podpořit samostatné vystavovatele na individuálních stáncích
  • je nutné si zajistit fakturaci plochy a dalších služeb ze strany veletržní správy přímo na CzechTrade, který je za firmu uhradí. Nelze však zasílat finanční prostředky přímo na účastníka po uhrazení plochy firmou!
  • umístění stánku si firma určí sama, stejně tak jeho vzhled, vše si zajišťuje přímo firma ať už u veletržní správy, tak u svého dodavatele

V případě zájmu zašlete vyplněnou přihlášku se všemi přílohami na e-mail, následně pak datovou schránkou nebo poštou.

Kontaktní osoba za CzechTrade: Ing. Michaela Dvořáková, michaela.dvorakova@czechtrade.cz, telefon 724 863 411.

Termín: 28. 6. 2022 - 1. 7. 2022
Druh akce: Veletrh NOVUMM
Místo konání: Milano, Itálie
Oborová specializace: Strojírenství - výroba strojů a techniky
Teritoriální zaměření: Itálie
Cena: Kontaktujte organizačního garanta akce
Stav akce: Registrace ukončena

Organizační garant

Ing. Dvořáková Michaela
Ing. Michaela Dvořáková
Manažerka aktivity pro projekt "NOVUMM" financovaný z OP PIK
michaela.dvorakova@czechtrade.cz T: +420 224 907 546
M: +420 724 863 411