MTMS 2017 Machineering

Veletrh MTMS 2017 MACHINEERING se koná jednou za dva roky a nabízí prestižní expozici v oblasti strojírenství, technologií, materiálů pro „smart engineering“ a pro výrobní a zpracovatelský průmysl.

Akce, jež má značný mezinárodní rozměr, přináší vystavovatelům přímé obchodní příležitosti a jejich oblíbenost potvrzuje rekordní návštěvnost i zastoupení sektorových nákupčích.

Zahraniční zastoupení CzechTrade v Rotterdamu připravuje prezentaci českých společností. Nabízí představení vašich výrobků a novinek na společné expozici, kde vám bude po celou konání veletrhu bude k dispozici.

 

PROČ SE INVESTICE DO MTMS 2017 ENGINEERING VYPLATÍ?

 • Od STROJŮ až po ŠROUBY - veletrh pokrývá široké spektrum kategorií.
 • Společný STÁNEK pod hlavičkou CzechTrade by byl s ohledem na zaměření potenciálních vystavovatelů UMÍSTĚN V SEKCI „NETWORKING ZONE“ - tato část veletrhu je určena pro společnosti z odvětví průmyslových subdodávek, materiálů, nástrojů a nářadí, prototypů, aditivní výroby, technických řešení skladování a logistiky, řízení a bezpečnosti.
 • Tento ročník především reflektuje současný trend AUTOMATIZACE PROCESŮ výroby a montáží technologií ve strojírenství - navazuje svým zaměřením na vlnu tzv. 4. průmyslové revoluce, INDUSTRY 4.0
 • Nově je akce místem i pro prezentaci těch společností, které se zabývají TECHNOLOGIEMI PRO VŠECHNY TYPY MATERIÁLŮ – od vývoje technologií, jejich adaptací do běžného provozu, vývojem prototypů až po společnosti vyrábějící koncový produkt, a to včetně materiálů a komponentů.
 • Top B2B KONFERENCE – přitahuje návštěvníky typu decision-makers

 

CÍL PREZENTACE

 • Navázat na úspěšné české expozice na veletrzích ESEF 2014 & 2016 a MTMS 2015.
 • Prezentace a podpora českých společností – dodavatelů, subdodavatelů a partnerů – na jedné z předních akcí v sektoru a asistence při navázání kontaktů s partnery z celého BENELUXu.
 • Představení ČR a služeb státu pro partnery z BENELUXu - získání exportních příležitostí, vyhledání vhodných obchodních partnerů a seznámení se s konkurencí.
 • Zefektivnění zahraniční prezentace českých společností – informační servis, propagace zúčastněných společností před konáním akce, během ní (především tlumočení a překlady – zástupci CzechTrade mluví plynně vlámsky, nizozemsky, anglicky, německy a samozřejmě česky) a i po skončení akce.

 

CO NABÍZÍME NAŠIM KLIENTŮM?

Agentura CzechTrade zajišťuje plochu společného stánku s limitovanou kapacitou, na kterém Vaši společnost rádi uvítáme.

Akce je rozdělena do pěti sekcí, celková plocha pokrývá rozlohu 15.000 m² a v minulého ročníku (2015) se účastnilo téměř 170 vystavovatelů a na 10.000 návštěvníků z řad odborné veřejnosti. Podrobnější informace o veletrhu lze nalézt na stránkách: www.mtms.eu

 

Připravili jsme pro vás výhodnou variantu účasti a doprovodných asistenčních služeb.

Osobní účast:

 • prezentace společnosti na českém pavilonu o celkové ploše 42m2,
 • moderní networkingový prostor s centrálním jednacím zázemím,
 • intenzivní marketingová kampaň - vytipování a pozvání relevantních obchodních partnerů, screening vystavovatelů, propagační materiály, PR,
 • osobní asistenci během veletrhu a aktivní účast pracovníků CzechTrade při jednáních s Vašimi obchodními partnery,
 • logistickou pomoc při výběru a zajištění Vašeho hotelu a transportuVýstupem této služby pro Vaši společnost bude seznam kontaktů na místní společnosti, které obdržely pozvánku na společný stánek k jednání s Vaší společností, včetně informací o akci a doporučení konkrétních návazných kroků,
 • CENA: 60 000,- Kč + DPH.

Katalogová prezentace:

 • oslovení potenciálních zájemců před veletrhem dle předem specifikované cílové skupiny se záměrem podchytit zájem místních společností o spolupráci,
 • prezentace společnosti prostřednictvím zástupců CzechTrade Rotterdam formou katalogů/prezentačních materiálů/vzorků, informací o společnosti a produktech/činnosti,
 • výstupem této služby bude seznam kontaktů na místní společnosti, které obdržely pozvánku na společný stánek k jednání s Vaší společností, a seznam námi získaných relevantních kontaktů, včetně informací o akci a doporučení konkrétních návazných kroků,
 • CENA: 20 000,- Kč + DPH.

 

PODMÍNKY ČASTI NA VELETRHU

 • Včasné vyplnění a odeslání závazné přihlášky.
 • Uhrazení účastnického poplatku (po obdržení závazné přihlášky Vám bude obratem zaslána zálohová faktura).
 • Včasné doručení požadovaných materiálů a spolupráce se zahraniční kanceláří.

 

Rádi zodpovíme Vaše dotazy týkající se forem prezentace, doprovodných služeb, vhodnosti veletrhu pro váš výrobek/službu a poradíme, jak se nejlépe na veletrh připravit.

Přihlášku prosím zašlete gestorovi akce do 31. 12. 2016.

Termín: 22. 3. 2017 - 24. 3. 2017
Druh akce: Veletrh
Místo konání: Brussels Expo, Brusel, Belgie
Oborová specializace: Strojírenství - výroba strojů a techniky
Obráběné komponenty a konstrukce z kovů
Teritoriální zaměření: Belgie
Cena: Kontaktujte organizačního garanta akce
Stav akce: Akce již proběhla

Organizační garant

Bc. Nikl Ivan
Bc. Ivan Nikl
Exportní konzultant
ivan.nikl@czechtrade.cz T: +420 224 907 546
M: +420 727 923 294

Odborný garant

CzechTrade Rotterdam (Benelux)

Mgr. Märzová Andrea
Mgr. Andrea Märzová
Vedoucí zahraniční kanceláře
andrea.marzova@czechtrade.cz M: +31 639 354 689