NĚFTĚGAZ 2018

Agentura CzechTrade zve české firmy ke společné účasti na mezinárodním veletrhu NĚFTĚGAZ 2018.

Veletrh pokrývá široké spektrum kategorií od uzavírací a regulační armatury a potrubí přes zpracování ropy a plynu, petrochemie až po čerpadla, kompresory, pneumatická zařízení, pohony, motory používané v ropném a plynárenském odvětví a těžba a zpracování ropy a zemního plynu.

Společné expozice umožní prezentaci těm českým firmám, které neplánují samostatný stánek. Navíc díky akvizičním službám zahraniční kanceláře agentury CzechTrade navštěvují společný stánek potenciální obchodní partneři a obecně zájemci o spolupráci s českými dodavateli, což představuje přidanou hodnotu pro klienta a zvýšení šancí na úspěšný vývoz.

Naším cílem je podpořit firmy v jejich pronikání na zahraniční trhy, proto kromě příprav společné expozice, nabízíme také sérii doprovodných služeb. Patří sem např. oslovení ruských potenciálních partnerů s cílem podchytit jejich zájem o setkání na veletrhu, osobní asistence během veletrhu nebo aktivní účast při jednáních s vašimi obchodními partnery.

PROČ SE INVESTICE DO VÝSTAVY NĚFTĚGAZ-2018 VYPLATÍ?

 • Veletrh NĚFTĚGAZ se koná jednou za rok. Nabízí prestižní expozici v oblasti petrochemie, ropy a plynu, resp. související energetiky.
 • Akce, jež má značný mezinárodní rozměr, přináší vystavovatelům obchodní příležitosti a přímé kontakty, její oblíbenost potvrzuje velká návštěvnost i zastoupení sektorových nákupčích.
 • Napojení akce na petrochemické a energetické projekty v RF i SNS.
 • Akce je podporovaná Ministerstvem energetiky Ruské federace a koná se pod patronátem Obchodní průmyslové komory Ruské federace.
 • Cílem je využít největší oborovou akci v Rusku a ve východní Evropě a ještě víc zviditelnit české firmy na trhu.
 • Top B2B KONFERENCE – přitahuje návštěvníky typu decision-makers.
 • Souběžně s veletrhem NĚFTĚGAZ 2018 se v sousedících prostorách bude konat jeden z nejprestižnějších ve východní Evropě a největší v Rusku a zemích SNS veletrh v oboru elektrotechnického zařízení ELEKTRO, na kterém CzechTrade také organizuje společnou účast českých firem.

ČESKÝM FIRMÁM NABÍZÍME KOMPLEXNÍ SERVIS PŘÍPRAVY A REALIZACE OSOBNÍ ÚČASTI NEBO KATALOGOVÉ PREZENTACE VE SPOLEČNÉ EXPOZICI S ŘADOU DOPROVODNÝCH ASISTENČNÍCH SLUŽEB

OSOBNÍ ÚČAST

 • Prezentace Vaší společnosti na českém společném stánku
 • Informace na webu CzechTrade s pozvánkou k návštěvě společné expozice, společný stručný katalog
 • Asistence během veletrhu a případná účast pracovníka CzechTrade při jednáních s Vašimi obchodními partnery (dle volných kapacit)
 • Poradenství ohledně logistických záležitosti a při výběru a zajištění Vašeho hotelu a dopravy na výstaviště
 • 1 ks vystavovatelského průkazu na firmu. Osobní účast dalšího zástupce firmy je za poplatek ve výši 3.000 Kč (+ DPH), ten je určený na úhradu provozních nákladů. Z prostorových důvodů nedoporučujeme z jedné firmy více než 2 zástupce.
 • Stolek se 3 židlemi pro jednání, info pult, stojan na katalogy, 1 panel na zavěšení propagačního materiálu, společné zázemí
 • Výstupem této služby pro Vaši firmu bude závěrečná zpráva včetně informací o akci a doporučení konkrétních návazných kroků.
 • CENA: 72 000,- Kč + DPH

KATALOGOVÁ PREZENTACE

 • Prezentace firmy prostřednictvím zástupců CzechTrade Moskva formou Vašich katalogů/prezentačních materiálů, ceníků, informací o firmě a produktech
 • Výstupem této služby pro Vaši firmu bude seznam získaných relevantních kontaktů včetně informací o akci a doporučení konkrétních návazných kroků
 • CENA: 10 000,- Kč + DPH

INDIVIDÁLNÍ SLUŽBY - VYHLEDÁNÍ A OSLOVENÍ KLIENTŮ

 • Navrhujeme doplnit akci individuální službou, např. individuální oslovování klientů s nabídkou spolupráce a pozvánkou na veletrh k jednání, organizace schůzek na stánku, speciální prezentace firmy atd. Standardně obsahuje vyhledání cca 15 firem z oboru, předání nabídky ke spolupráci a pozvánky k jednání na veletrhu nebo návrh na jednání v jeho průběhu, ověření zájmu o spolupráci a jednání během veletrhu.
 • Cena uvedené služby je smluvní, obvykle kolem 15.000 Kč + DPH. Bude stanovena podle dohody o rozsahu požadované asistenční služby.
 • Nad rámec výše uvedených standardních služeb je možné zajistit doplňkové metry plochy, televizi či exponáty na stánku a další záležitosti dle Vašich přání.

Podrobnosti ke společné prezentaci na veletrhu NĚFTĚGAZ 2018 najdete v přiložené pozvánce.
Rádi zodpovíme veškeré vaše dotazy týkající se forem prezentace, doprovodných služeb, vhodnosti veletrhu pro váš výrobek/službu nebo poradíme, jak se nejlépe na veletrh připravit.
Přihlášku prosím zašlete gestorovi akce do 21. 02. 2018.

Termín: 16. 4. 2018 - 19. 4. 2018
Druh akce: Veletrh
Místo konání: Moskva, Rusko
Oborová specializace: Nerostné suroviny a polotovary
Energetika
Teritoriální zaměření: Rusko
Cena: Kontaktujte organizačního garanta akce
Stav akce: Akce již proběhla

Organizační garant

Ing. Marčík Antonín
Ing. Antonín Marčík
Exportní konzultant
antonin.marcik@czechtrade.cz T: +420 224 907 805
M: +420 602 513 134

Odborný garant

CzechTrade

Ing. Mašata Jiří
Ing. Jiří Mašata
jiri.masata@czechtrade.cz T: +97298913761
M: +97299575151